Waar ben je naar op zoek?

Duurzame energie

Energie opwekken

Er zijn een groot aantal energiebronnen die worden gebruikt worden voor het produceren van stroom. Denk aan de traditionele fossiele brandstoffen: aardgas, steenkool en olie. En de duurzame vormen: zon, wind, water, geothermische energie (aardwarmte), biomassa en biogas. Daarnaast is er ook een vreemde eend in de bijt: kernenergie.

Op deze pagina wordt ingegaan op alle duurzame manieren om energie op te wekken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Energiebronnen die huishoudens en ondernemers zelf kunnen benutten
  • Energiebronnen die doorgaans alleen door grote energieproducenten worden gebruikt

Duurzame energie

Duurzame energie veroorzaakt geen luchtvervuiling of uitstoot van broeikasgassen. Verder is duurzame energie oneindig.

Er kan wel onderscheid gemaakt worden tussen duurzame energie die geschikt is voor a) huishoudens en kleine ondernemers én b) duurzame energie die eigenlijk alleen benut wordt door grotere energieproducenten.

Huishoudens, kleine ondernemers en energieproducenten

Veel huishoudens en bedrijven kunnen zelf energie duurzame energie opwekken om zo te besparen op de energierekening en bij te dragen aan een beter milieu. De onderstaande energiebronnen (kunnen) worden gebruikt op grote en kleine schaal, zowel voor huishoudens, kleine ondernemers als energieproducenten:

→ Zonne-energie: stroom opwekken met zonnestraling (middels zonnepanelen en zonneboilers)

Windenergie: stroom opwekken met windkracht (middels grote en kleinschalige windturbines)

Geothermische energie (warmtepomp): warmte uit de natuurlijke omgeving (aardbodem, lucht of grondwater) gebruiken in de woning

Energieproducenten

Naast zon- en windenergie en energie via aardwarmte zijn er nog andere duurzame energiebronnen. Deze zijn echter doorgaans niet geschikt voor huishoudens om zelf stroom mee op te wekken:

→ Waterkracht

Biomassa en biogas

Kernfusie-energie (nog geen praktische toepassing mogelijk)

Kernenergie

Kernenergie wordt niet gezien als duurzame energiebron, omdat de grondstoffen die nodig zijn geen eeuwige voorraad hebben. Bovendien wordt er bij kernsplijting afval geproduceerd die zeer schadelijk is voor mens en milieu. Ongeveer 5 procent van de globale energievoorziening is afkomstig uit kernenergie.

Subsidies

Met behulp van subsidies andere regelingen krijgen consumenten en bedrijven overheid ondersteuning bij het opwekken van duurzame energie. Bovendien kan energie die wordt opgewekt, maar niet wordt gebruikt, worden teruggeleverd aan de energieleverancier. Daarmee kan de investering worden terugverdiend. Met een slimme meter wordt dan automatisch bijgehouden hoeveel energie er is verbruikt en er is teruggeleverd aan het energienet.

Meer informatie over subsidies en regelingen

5 duurzame innovaties

Als men spreekt over duurzame energie denkt iedereen aan wind- en zonne-energie. Er zijn tegenwoordig echter nieuwe innovaties ontwikkeld waarmee er in theorie en praktijk duurzame energie kan worden opgewekt opgewekt of fossiele brandstof kan worden bespaard. Veel van deze technieken zijn nog in een beginstadium, maar zijn zeker de moeite waard om te vermelden.

Hieronder een overzicht:

Zeewater

Wetenschappers, werkzaam voor de Amerikaanse marine, is het gelukt om energie te generen uit zeewater. Hoe ze dat precies is gelukt is een staatsgeheim. Het enige wat bekend is, is dat ze waterstofgas hebben weten te scheiden van het zeewater. Deze gassen kunnen middels een speciale katalysator worden omgezet in een vloeibare brandstof.

Vooral marineschepen, olietankers en andere grote boten zouden in de toekomst baat kunnen hebben bij de technologie. Een machine aan boord van een schip zou zeewater kunnen opnemen en om kunnen zetten in een brandstof die kan worden gebruikt voor de motoren van het schip.

Misschien komt het ooit zover dat we thuis ook een machine hebben die zeewater omzet in brandstof voor onze auto’s. Voorlopig is dit echter nog toekomstmuziek.

Opblaasbare schoorsteen

Technicus en ondernemer Per Lindstrand wil zon en wind op een innovatieve wijze gebruiken om energie op te wekken. Hij wil een grote hoeveelheid lucht onderaan een soort opblaasbare schoorsteen laten opwarmen door de zon. Door de opwarming en de vorm van schoorsteen verplaatst de warme lucht zich met een flinke snelheid langs een aantal windturbines die op hun buurt energie genereren.

Er zijn plannen om de toren van Lindstrand te bouwen in de Chileense Woestijn waar hij zal worden gebruikt om 66 satellietschotels en bijbehorende wetenschappelijke centra van energie zal voorzien. De toren zou zo’n 15 miljoen euro moeten kosten en ruim 150 vierkante kilometer aan ruimte in beslag nemen. Dit zou genoeg moeten zijn voor een energiecentrale die 130 megawatt aan energie kan opbrengen.

Kernafval

Kernafval is de voornaamste reden waarom men nog niet op grote schaal is overgestapt op kernenergie. Daarom werken wetenschappers van het Amerikaanse Transatomic Power nu aan een methode om het afval te gebruiken om energie op te wekken. Men noemt het WAMSR: Waste-Annihilating Molten Salt Reactor. Met de techniek wordt een veel groter deel van brandstof uranium gebruikt. Het afval wat normaliter niet wordt gebruikt, wordt bij een WAMSR centrale omgezet in een gesmolten fluoride die nog potentie heeft om warme uit te wisselen en daarmee energie op te wekken.

Het zou mooi zijn als de hoeveelheid kernafval sterk kan worden beperkt en tegelijkertijd energie kan worden opgewekt. Wie weet draaien vaatwassers binnenkort op kernafval.

Bacteriën

Als je denkt dat energie uit kernafval bijzonder is, ben je hiervan zeker onder de indruk: het is wetenschappers namelijk gelukt om met behulp van bepaalde bacteriën stroom te genereren. De techniek hierachter is zeer innovatief: de bacterie Bacillus subtilis zet uit als hij in contact komt met water en krimpt in zodra hij weer opdroogt. Als men dit uitzet- en inkrimpingsproces herhaalt, gaat de bacterie trillen. Deze trillingen kunnen worden omgezet in stroom als het gehele proces op grotere schaal wordt uitgevoerd. Een experiment heeft al aangetoond dat een halve kilo aan bacteriën genoeg kinetische energie kan opwekken om een auto één meter hoog de lucht in te tillen.

Grote vliegers

Olietankers van 550.000 ton worden tegenwoordig steeds vaker uitgerust met gigantische vliegers. Deze vliegers hebben – bij genoeg wind – zoveel trekkracht dat ze de dieselmotoren van deze tankers flink kunnen ontlasten. Het eerste schip dat de technologie gebruikt is Duitsland’s grootste vissersboot. Het schip heeft een vlieger met een oppervlakte van 160 vierkante meter.

Het bedrijf SkySails wil nu vliegers maken van 1.600 vierkante meter (ongeveer een kwart van een voetbalveld). Deze vliegers zouden een brandstofbesparing van 50 procent moeten bewerkstelligen.

Het Nederlandse bedrijf DSM heeft onlangs een touw/kabel ontwikkeld om de gigantische krachten die op de vliegers werken te kunnen opvangen. Er wordt gebruik gemaakt van flexibele materialen die 15 keer zo sterk zijn als staal.


Geen antwoord op je vraag gevonden?

Contactformulier

Stel je vraag eenvoudig via ons contactformulier. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met je op.

Stuur ons een bericht

Check onze kennisbank

Antwoorden op veel vragen over energie, het klimaat en meer vind je binnen onze kennisbank.

Naar de kennisbank