Zoeken?
Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Zonne-energie

Zonne-energie is op dit moment verreweg de meest populaire vorm van zelf energie opwekken. Zonnepanelen zijn relatief goedkoop, compact en met relatief weinig moeite en kosten te installeren en te onderhouden. Zonnepanelen zullen de komende jaren een groter marktaandeel innemen. Dat komt omdat de productie van zonnecollectoren en zonnecellen steeds goedkoper kan en het rendement omhoog gaat. De prijs per kWh gaat dan ook omlaag.

Praktische informatie

Voordat u zonnepanelen gaat aanschaffen, is het belangrijk om een aantal praktische zaken door te nemen, bijvoorbeeld met betrekking tot de plaatsing en energieopbrengst van een zonnecel.

Vermogen

Vermogen: het vermogen van zonnepanelen wordt vertaald naar Watt-piek. Dit is het maximale (piek) vermogen dat een zonnepaneel kan behalen onder gunstige omstandigheden. Goede panelen hebben een opbrengst van ongeveer 250 Wp per stuk. Per 1000 Wp kan er ongeveer 875 kWh aan stroom per jaar worden opgewekt

Wat is kWh?

De afkorting kWh staat voor kilowattuur en is een rekeneenheid voor elektrische energie. Een apparaat met een vermogen van 500 Watt (ofwel een halve kilowatt) zal in twee uur een energie van 1 kWh opwekken/verbruiken (2 uur x 0,5 kW = 1 kWh). Het energietarief voor één kWh ligt tussen de 19 en 24 cent.

Opbrengst

Negen panelen zijn goed voor ongeveer 2.250 Wp, ofwel 1970 kWh aan energie. Toch zijn dit slechts ruwe schattingen op basis van de gemiddelden. De opbrengst van zonnepanelen is sterk afhankelijk van een aantal factoren, namelijk:

 • Het rendement van de panelen. Hiermee wordt bedoeld hoe efficiënt de panelen zonnestraling omzetten in stroom.
 • De gemiddelde kracht van de zon.
 • Nabijgelegen gebouwen, bomen en andere objecten hebben een grote invloed op de opbrengst.
 • De stand en richting van de zonnepanelen ten opzichte van de zon.
 • De temperatuur van de panelen. Bij een temperatuur van meer dan 25 °C daalt het rendement. Ventilatie van de panelen is daarom belangrijk. Het ventilatievermogen rondom de panelen. Hoe beter de ventilatie, hoe hoger het rendement. 

Via een offerte bij een zonnepanelen leverancier kunt u bepalen hoeveel energie u ongeveer kunt generen met zonnepanelen op uw dak.

Plaatsing & investering

Voor het plaatsen van zonnepanelen is het niet langer om een vergunning aan te vragen bij de gemeente. Bij een huurhuis heeft u natuurlijk wel toestemming nodig van de verhuurder. Soms is de verhuurder bereid om mee te betalen.

Ook als u geen dak eigen heeft, is het mogelijk om zonnepanelen te plaatsen, bijvoorbeeld op het dak van uw flat of appartementencomplex. U kunt informeren naar de mogelijkheden bij de Vereniging van Eigenaren.

Het aanschaffen van zonnepanelen kan een behoorlijke investering zijn. Bij het zoeken van een leverancier is het daarom belangrijk om te letten op een aantal zaken:

Let hier op bij het aanschaffen van zonnepanelen:

 1. De prijs van de panelen
 2. De installatie- en onderhoudskosten
 3. De opbrengst (en efficiëntie) van het zonne-systeem
 4. De garantie, bijvoorbeeld op schade
 5. De betrouwbaarheid en beoordeling van de leverancier

Terugverdientijd

Zodra u wilt gaan investeren in zonnepanelen is het natuurlijk relevant om te weten hoe snel u uw investering kunt terugverdienen. Dat is echter niet zomaar te zeggen, want er zijn veel factoren die invloed hebben op de opbrengst van de panelen (zie: opbrengst). Daarnaast zijn er nog een aantal andere zaken die invloed hebben op de terugverdientijd

 • Hoeveel stroom de panelen opleveren
 • Hoeveel stroom u zelf verbruikt
 • Wat de terugleververgoeding is van uw energieleverancier.

Over het algemeen kunt u de investering in zonnepanelen binnen zes a tien jaar terugverdienen. Vanaf dat moment levert het zonne-systeem u een financieel voordeel op.

Subsidies

Helaas bestaat er geen landelijke subsidieregeling meer voor de aanschaf- en installatiekosten van zonnepanelen. Toch kan het handig zijn om hierover even contact op te nemen met uw gemeente. Wellicht is er nog een regeling waar u gebruik van kan maken.

Btw zonnepanelen

Gelukkig is er nog wel een interessante regeling voor consumenten die investeren in zonnepanelen. De btw die betaald wordt over de aanschaf- en installatiekosten van de panelen kunt u namelijk via de belastingdienst terugkrijgen. Een interessant financieel voordeel van bijna 21 procent. Op een investering van 5000 euro kan dit al snel 1000 euro korting opleveren. Op EnergiePortal staat een speciale pagina die stap-voor-stap uitlegt hoe u de btw terug kunt krijgen en welke voorwaarden gelden.

Lees ook: BTW zonnepanelen terugvragen

Stroom terugleveren (salderen)

Bij het opwekken van zonnestroom zijn er eigenlijk altijd één van de twee situaties van toepassing:

 1. U wekt zonnestroom op, maar gebruikt slechts een deel van de deze energie zelf. Het resterende deel levert u automatisch terug aan het energienet.
 2. U wekt zonnestroom op, maar niet genoeg voor uw eigen stroombehoefte. De energieleverancier levert u dan het resterende deel.

Situatie ‘1’ kan bijvoorbeeld voorkomen in de zomer als de zon volop schijnt, maar u niet zoveel stroom gebruikt. Situatie ‘2’ komt voor als u stroom gebruik, maar niet genoeg opwekt, bijvoorbeeld in de winter of bij bewolking, wanneer de zonnekracht lager is.

De energieleverancier houdt precies bij hoeveel stroom (in kWh) aan u is geleverd en hoeveel stroom u zelf levert. Bij het salderen worden deze waarden met elkaar verrekend:

Stroom aan u geleverd (kWh) – Stroom door u (terug)geleverd (kWh)

Regels bij salderen:

 1. De prijs die u ontvangt voor teruggeleverde stroom is even groot als de prijs die u betaalt aan het energiebedrijf, tenzij u structureel meer energie teruglevert dan aan u wordt geleverd. In dat geval verbruikt u dus minder stroom dan uw zonnesysteem opwekt. De grens waarbij dit van toepassing is, noemt men de salderingsgrens. Met andere woorden, negatieve saldering is niet mogelijk.
 2. De energie die u geleverd krijgt, dient u via dezelfde elektriciteitsaansluiting terug te leveren. Deze regel is alleen voor kleinverbruikers van toepassing.
 3. U krijgt een terugleververgoeding als u meer energie aan het net levert dan dat u zelf verbruikt. Meer daarover in het volgende kopje ‘terugleververgoeding’.

Lees ook: uitgebreide informatie over salderen

Daar worden ook enkele voorbeelden genoemd om het principe van salderen beter toe te lichten. De salderingsregeling zal tot zeker 2020 in deze vorm gehandhaafd blijven. De kans is wel aanwezig dat de regeling in de periode daarna versoberd wordt. Daarover wordt nu overlegd in de Tweede Kamer.

Terugleververgoeding

U ontvangt van uw energiebedrijf een terugleververgoeding als u netto jaarlijks meer stroom produceert dan u zelf gebruikt in uw huishouden. Voor iedere kWh voorbij de salderingsgrens ontvangt u een ‘redelijke’ vergoeding van uw energieleverancier. Deze vergoeding kan per leverancier anders zijn. Als u van energiebedrijf wilt wisselen en zonnepanelen heeft, kan het dus nuttig zijn om naar de hoogte van de terugleververgoeding te kijken. Op EnergiePortal staat meer informatie over de terugleververgoeding, bijvoorbeeld wat u moet doen als u energie wilt terugleveren en hoe hoog de terugleververgoeding is bij de verschillende energieleveranciers.

Lees ook: terugleververgoeding energieleveranciers

Registratie

Zodra u stroom gaat terug leveren via zonnepanelen is het belangrijk om uw zonne-installatie te registreren bij uw netbeheerder. Anders krijgt u geen terugleververgoeding. Op energieleveren.nl staat precies hoe u uw systeem kunt registreren.

Zonneboiler

Een zonneboiler gebruikt zonnestraling niet voor het opwekken van elektriciteit, maar voor het verwarmen van warm water dat u kunt gebruiken, bijvoorbeeld voor douchen of de centrale verwarming. Het idee van een zonneboiler is dat u minder gas stookt om water te verwarmen. Dat is gunstig voor de energierekening en voor het milieu.

Een aantal feiten over de zonneboiler:

 • De zonneboiler kan geen energie terugleveren. Als het opgewarmde water niet wordt gebruikt, zal er energie verloren gaan.
 • Hoe dan ook bespaart een zonneboiler ongeveer 50 procent op kosten die u normaal nodig had gehad om water te verwarmen.

Voor het aanschaffen van een zonneboiler kunt u een speciale ISDE-subsidie aanvragen. De overheid komt u daarmee tegemoet in uw investering in duurzame energie. Voor zonnepanelen geldt deze regeling niet.

Externe informatie: