Salderen

Als je zelf duurzame energie opwekt, zal je een deel van de stroom zelf gebruiken, maar ook een deel terugleveren aan het energienet. Het kan ook voorkomen dat je stroom afneemt van het energienet, omdat je op dat moment meer stroom nodig hebt dan dat er wordt opgewekt, bijvoorbeeld als de zon niet schijnt of als het windstil is. Jow energieleverancier registreert hoeveel stroom in kWh aan je is geleverd en hoeveel stroom (in kWh) je zelf levert. Vervolgens wordt de volgende aftreksom gemaakt:

 • Stroom aan jou geleverd (kWh) – Stroom door jou geleverd (kWh)

Aftrekken van deze twee waarden noemt men ook wel: salderen. Bij salderen ontvangt de energieafnemer dezelfde prijs voor de stroom die hij/zij levert aan het net als voor de stroom die hij/zij afneemt van het net.

Werkwijze salderen

Als je een dubbele meter hebt, saldeert niet iedere energieleverancier op dezelfde manier.

Er zijn kortweg drie varianten die energiemaatschappijen hanteren.

 1. Eerst piekverbruik dan dalverbruik: alle opgewekte stroom wordt in eerste instantie afgetrokken van de verbruikte stroom in de piekuren en dan pas van de verbruikte stroom in de daluren
 2. Totalen tegen elkaar weggestreept: het totaal aan opgewekte stroom wordt afgetrokken van het totaal aan verbruikte stroom. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen dal- en piekuren.
 3. Per telwerk: de opgewekte stroom in de piekuren wordt afgetrokken met de stroom verbruikt in de piekuren. De opgewekte stroom in de daluren wordt afgetrokken met de stroom verbruikt in de daluren.

Voorwaarden bij salderen

Bij het salderen gelden enkele voorwaarden, namelijk:

 • Er geldt een salderingsgrens: bij het salderen mag geen negatief bedrag uitkomen. Dat wil zeggen dat een negatieve saldering niet mogelijk is. Als er meer stroom wordt teruggeleverd dan je zelf verbruikt, kan u van de energieleverancier een terugleververgoeding ontvangen. De salderingsgrens is dus gelijk aan de hoeveelheid energie die door het energiebedrijf is geleverd.
 • Je moet de elektriciteit die je geleverd krijgt via dezelfde aansluiting terugleveren aan het net, anders mag je niet salderen. Let op: deze regel is alleen van toepassing voor kleinverbruikers (3 x 80 Ampère).

Voorbeeld 1 salderen:

Je hebt een fors aantal zonnepanelen en je levert 7000 kWh aan stroom aan het openbare energienet. Je gebruikt zelf 6000 kWh. In dit geval wordt er, rekening houdend met de salderingsgrens, maximaal 6000 kWh stroom gesaldeerd:

 • Stroom aan jou geleverd (kWh) – Stroom door jou geleverd (kWh).
 • 6000 – 6000 = 0 kWh wordt bij jou in rekening gebracht door het energiebedrijf. Je betaalt niets.
 • Tot slot wordt een deel van het verbruik niet gesaldeerd (1000 kWh). Hierover ontvang je een terugleververgoeding.

Voorbeeld 2 salderen:

Met je zonne-installatie lever je  3000 kWh per jaar terug aan het net. Daarbij verbruik je zelf 3500 kWh. In dit geval wordt de volledige 3000 kWh gesaldeerd:

 • Stroom aan jou geleverd (kWh) – Stroom door jou geleverd (kWh).
 • 3500 – 3000 = 500 kWh wordt door de energieleverancier in bij je in rekening gebracht. Je betaalt hiervoor het volledige leveringstarief, inclusief (energie)belastingen en andere heffingen.

Voorbeeld 3 salderen:

Stel: met jouw windmolen lever je 4500 kWh terug aan het net en je neemt 2200 kWh af van het net. Een negatieve uitkomst bij het salderen is niet mogelijk en daarom mag er maximaal 2200 kWh worden gesaldeerd:

 • Stroom aan jou geleverd (kWh) – Stroom door jou geleverd (kWh).
 • 2200 – 2200 = 0 kWh. Er wordt niets bij je in rekening gebracht. Wel krijg je een terugleververgoeding van jouw energieleverancier voor 4500 – 2200 = 2300 kWh.

Vind je deze informatie nuttig?