Waar ben je naar op zoek?

Energiecontract

Salderen met zonnepanelen

Als je zonnepanelen hebt en stroom teruglevert aan het net, kun je gebruik maken van de salderingsregeling, waardoor je financieel kunt profiteren.

In dit dossier wordt uitgelegd:

 • Wat is de salderingsregeling is
 • Hoe salderen werkt (+ voorbeelden)
 • Welke voorwaarden er gelden

Wat is de salderingsregeling?

Wek je elektriciteit op via zonnepanelen? Dan zal je deel van de opgewekte stroom soms niet direct gebruiken in je huishouden. Wat je niet gebruikt lever je terug aan het net.

Op andere momenten neem je stroom af van het energienet, omdat je meer stroom nodig hebt dan er wordt opgewekt, bijvoorbeeld als de zon minder hard schijnt.

Je energieleverancier registreert:

 1. Hoeveel stroom in kilowattuur (kWh) aan jou is geleverd
 2. Hoeveel stroom (in kWh) er door jou aan het net is geleverd

Salderen

Het verrekenen van deze twee waarden heet ‘salderen’.

Hierbij wordt de volgende aftreksom gemaakt:

 • Stroom aan jou geleverd (kWh) – Stroom door jou geleverd (kWh)

Voorwaarden

Bij het salderen gelden enkele voorwaarden, namelijk:

 • Er geldt een salderingsgrens: bij het salderen mag geen negatief getal uitkomen. Dat wil zeggen dat een negatieve saldering niet mogelijk is.
 • Er kunnen terugleverkosten van toepassing zijn voor stroom die je aan het net teruglevert, afhankelijk van je energieleverancier.
 • Als er meer stroom wordt teruggeleverd dan dat je zelf verbruikt, krijg je van de energieleverancier een terugleververgoeding per kWh.
 • Je moet de elektriciteit die je afneemt via dezelfde aansluiting terugleveren aan het net, anders mag je niet salderen.

Let op: deze regels gelden voor kleinverbruikers (3 x 80 Ampère).

Salderen is gunstig

Een grote hoeveelheid teruggeleverde stroom in de zomer mag je wegstrepen tegen een hoog stroomverbruik in de winter. De regeling is zeer gunstig voor huishoudens, maar het kost de overheid en energieleveranciers juist veel geld.

Een overschot aan opgewekte elektriciteit mag je op een later moment aftrekken van je verbruik.

Voorbeelden salderen

Hieronder twee voorbeelden die uitleggen hoe de salderingsregeling werkt.

Voorbeeld 1

Je hebt een fors aantal zonnepanelen en je levert 7.000 kWh aan stroom aan het openbare energienet. Je gebruikt zelf 6.000 kWh. In dit geval wordt er, rekening houdend met de salderingsgrens, maximaal 6.000 kWh stroom gesaldeerd:

 • Stroom aan jou geleverd (kWh) – Stroom door jou geleverd (kWh).
 • 6.000 – 6.000 = 0 kWh wordt bij jou in rekening gebracht door het energiebedrijf. Je betaalt niets.
 • Tot slot wordt een deel van het verbruik niet gesaldeerd (1.000 kWh). Hierover ontvang je een terugleververgoeding.

Voorbeeld 2

Met je zonne-installatie lever je  3.000 kWh per jaar terug aan het net. Daarbij verbruik je zelf 3.500 kWh. In dit geval wordt de volledige 3.000 kWh gesaldeerd:

 • Stroom aan jou geleverd (kWh) – Stroom door jou geleverd (kWh).
 • 3.500 – 3.000 = 500 kWh wordt door de energieleverancier in bij je in rekening gebracht. Je betaalt hiervoor het volledige leveringstarief, inclusief (energie)belastingen en andere heffingen.

Salderen per energieleverancier

De manier waarop energieleveranciers salderen, kan verschillen als je een dubbele meter hebt.

Er zijn drie methodes:

 1. Salderen per telwerk: Op jaarbasis wordt gekeken hoeveel er in de normale uren is opgewekt en verbruikt en hoeveel er tijdens de daluren is opgewekt en verbruikt. Er geldt een terugleververgoeding wanneer er sprake is van een overschot in het telwerk.
 2. Eerst normaal dan dal: Alle opgewekte elektriciteit wordt eerst weggestreept tegen het stroomverbruik in de ‘normale’ uren en vervolgens tegen verbruikte stroom tijdens daluren. Bij een overschot geldt er een terugleververgoeding.
 3. Totalen wegstrepen: Het totaal aan opgewekte en verbruikte stroom wordt tegen elkaar weggestreept. Bij een netto-overschot wordt een terugleververgoeding betaald.

Methode 1 (salderen per telwerk) is vaak nadelig voor je energierekening, omdat de stroom die je overdag produceert niet afgetrokken mag worden van de stroom die je ’s avonds en in het weekend gebruikt. Dit wordt verder uitgelegd in dit artikel.

Bij een enkele meter kan de meter terugtellen. De meter loopt dan terug als er meer wordt opgewekt dan dat er wordt gebruikt.

Overzicht

Hieronder volgt een tabel waarin alle energieleveranciers staan opgesomd, inclusief:

 • De methode voor salderen
 • Terugleverkosten (ja of nee)
 • Hoogte van de terugleververgoeding
EnergiebedrijfMethode salderenTerugleverkosten*Terugleververgoeding
per kWh
BudgetEnergieTotalen wegstrepenJa€ 0,045
CleanEnergySalderen per telwerkJa€ 0,040
CoolblueEerst normaal dan dalJa€ 0,050
DeltaEerst normaal dan dalNee€ 0,055
EngieEerst normaal dan dalJa€ 0,040
EnergiedirectEerst normaal dan dalNee€ 0,050
EnecoEerst normaal dan dalJa€ 0,050
Energie VanOnsEerst normaal dan dalJa€ 0,092 (variabel)
€ 0,089 (1 jaar vast)
EssentEerst normaal dan dalNee€ 0,055
GreenchoiceTotalen wegstrepenJa€ 0,050
InnovaEerst normaal dan dalJa€ 0,050
MegaOnbekendJa€ 0,050
OM EnergieEerst normaal dan dalJa€ 0,098 (variabel)
€ 0,110 (vast)
OxxioEerst normaal dan dalJa€ 0,050
PowerpeersTotalen wegstrepenNee€ 0,050 (variabel)
€ 0,030 (vast)
Pure EnergieSalderen per telwerk of tegen enkeltariefJa€ 0,060
United ConsumersSalderen per telwerkJa€ 0,050
VandebronEerst normaal dan dalJa€ 0,130 tot 2.000 kWh
Daarna € 0,060
VattenfallEerst normaal dan dalNee€ 0,076 (variabel)
€ 0,045 (1 jaar en 3 jaar)
Gegevens gelden per 16 april 2024 | *of hoger vastrecht

Salderen bij dynamisch energiecontract

Bij de dynamische energiecontracten gaat salderen weer iets anders in zijn werk dan bij de traditionele vaste en variabele contracten. Voordeel is wel dat je hier niet te maken kunt krijgen met terugleverkosten.

Er zijn ook nadelen bij dynamisch salderen.

Hier lees je hoe dat zit.

Terugleverkosten bij salderen

Wanneer je als huishouden elektriciteit aan het netwerk teruglevert, kun je geconfronteerd worden met terugleverkosten. Energieleveranciers zoals Vandebron en Budget Energie vermelden deze terugleverkosten in de voorwaarden van hun energieovereenkomsten.

Deze kosten voor teruglevering zijn van toepassing op:

 • Het netto overschot aan stroom dat je teruglevert en waarvoor je een vergoeding ontvangt
 • De totale hoeveelheid stroom die wordt gesaldeerd met jouw verbruik

Op energievergelijk.nl staat een gedetailleerd overzicht van de specifieke terugleverkosten per energieleverancier.

Salderen in de toekomst

Salderen wordt in de toekomst waarschijnlijk minder interessant. Er mag dan bijvoorbeeld slechts een percentage van de teruggeleverde stroom worden verrekent met je verbruik. Over het resterende percentage ontvang je dan een terugleververgoeding.

Voorbeeld

 • Stel je hebt 2.000 kWh stroom van het net afgenomen en je levert 1.800 kWh aan stroom terug aan het net
 • Je mag dan 64 procent van 1.800 kWh salderen, wat neerkomt op 1.152 kWh
 • Je betaalt dus de volledige stroomprijs voor 848 kWh (2.000 – 1.152)
 • Voor 648 kWh die je niet mag salderen ontvang je een redelijke terugleververgoeding

Let op: je kunt alleen salderen tot aan je verbruik. Met andere woorden, voor zover de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit niet meer bedraagt dan de afgenomen elektriciteit.


Geen antwoord op je vraag gevonden?

Contactformulier

Stel je vraag eenvoudig via ons contactformulier. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met je op.

Stuur ons een bericht

Check onze kennisbank

Antwoorden op veel vragen over energie, het klimaat en meer vind je binnen onze kennisbank.

Naar de kennisbank