Zoeken?
Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Salderen

Als u zelf duurzame energie opwekt, zal u een deel van de stroom zelf gebruiken, maar ook een deel terugleveren aan het energienet. Het kan ook voorkomen dat u stroom afneemt van het energienet, omdat u op dat moment meer stroom nodig heeft dan dat er wordt opgewekt, bijvoorbeeld als de zon niet schijnt of als het windstil is.

Uw energieleverancier registreert hoeveel stroom in kWh aan u is geleverd en hoeveel stroom (in kWh) u zelf levert. Vervolgens wordt de volgende aftreksom gemaakt:

  • Stroom aan u geleverd (kWh) – Stroom door u geleverd (kWh)

Aftrekken van deze twee waarden noemt men ook wel: salderen. Bij salderen ontvangt de energieafnemer dezelfde prijs voor de stroom die hij/zij levert aan het net als voor de stroom die hij/zij afneemt van het net.

Voorwaarden bij salderen

Bij het salderen gelden enkele voorwaarden, namelijk:

  • Er geldt een salderingsgrens: bij het salderen mag geen negatief bedrag uitkomen. Dat wil zeggen dat een negatieve saldering niet mogelijk is. Als er meer stroom wordt teruggeleverd dan u zelf verbruikt, kan u van de energieleverancier een terugleververgoeding ontvangen. De salderingsgrens is dus gelijk aan de hoeveelheid energie die door het energiebedrijf is geleverd.
  • U moet de elektriciteit die u geleverd krijgt via dezelfde aansluiting terugleveren aan het net, anders mag u niet salderen. Let op: deze regel is alleen van toepassing voor kleinverbruikers (3 x 80 Ampère).

Voorbeeld 1 salderen:

U heeft een fors aantal zonnepanelen en u levert 7000 kWh aan stroom aan het openbare energienet. U gebruikt zelf 6000 kWh.

In dit geval wordt er, rekening houdend met de salderingsgrens, maximaal 6000 kWh stroom gesaldeerd:

  • Stroom aan u geleverd (kWh) – Stroom door u geleverd (kWh).
  • 6000 – 6000 = 0 kWh wordt bij u in rekening gebracht door het energiebedrijf. U betaalt niets.
  • Tot slot wordt een deel van het verbruik niet gesaldeerd (1000 kWh). Hierover ontvangt u een terugleververgoeding.

Voorbeeld 2 salderen:

Met uw zonne-installatie levert u 3000 kWh per jaar terug aan het net. Daarbij verbruikt u zelf 3500 kWh.

In dit geval wordt de volledige 3000 kWh gesaldeerd:

  • Stroom aan u geleverd (kWh) – Stroom door u geleverd (kWh).
  • 3500 – 3000 = 500 kWh wordt door de energieleverancier in bij u in rekening gebracht. U betaalt hiervoor het volledige leveringstarief, inclusief (energie)belastingen en andere heffingen.

Voorbeeld 3 salderen:

Stel: met uw windmolen levert u 4500 kWh terug aan het net en u neemt 2200 kWh af van het net.

Een negatieve uitkomst bij het salderen is niet mogelijk en daarom mag er maximaal 2200 kWh worden gesaldeerd:

  • Stroom aan u geleverd (kWh) – Stroom door u geleverd (kWh).
  • 2200 – 2200 = 0 kWh. Er wordt niets bij u in rekening gebracht. Wel krijgt u een terugleververgoeding van uw energieleverancier voor 4500 – 2200 = 2300 kWh.