Zoeken?
Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Terugleververgoeding energieleveranciers

Wanneer u zonnepanelen heeft, wordt de opgewekte energie gebruikt om uw huishouden te voorzien van stroom. Wordt er meer zonne-energie opgewekt dan u in uw huishouden verbruikt, bijvoorbeeld in de zomer? Dan wordt de energie die niet wordt benut, teruggeleverd aan het energienet. Wordt er te weinig zonne-energie opgewekt om uw huishouden van stroom te voorzien, bijvoorbeeld bij weinig zon? Dan wordt de energie (stroom) die u te kort komt, geleverd door uw energieleverancier.

Aan het einde van het jaar berekent het energiebedrijf:

  • Hoeveel kWh (zonne)-stroom u zelf heeft gebruikt.
  • Hoeveel kWh stroom u heeft afgenomen van het net.
  • Hoeveel kWh (zonne-)stroom u heeft teruggeleverd aan het net.

Als u netto meer stroom teruglevert aan het net dat dat u zelf aan stroom gebruikt, komt u in aanmerking voor een terugleververgoeding.

Overzicht terugleververgoeding

De hoogte van de terugleververgoeding is niet bij iedere energieleverancier gelijk. Hoewel leveranciers in principe zelf de vergoeding mogen bepalen, ziet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) er op toe dat de vergoeding ‘redelijk’ is. In een document van de ACM staat beschreven wanneer een terugleververgoeding ‘redelijk’ wordt geacht.

In de tabel hieronder vindt u vergoedingen van de verschillende energieleverancier:

Energieleverancier Terugleververgoeding
Anode Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is exclusief BTW.
BudgetEnergie Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is exclusief BTW.
Delta Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is exclusief BTW.
Engie Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is exclusief BTW.
Energiedirect.nl 0,06 euro per kWh. Dit tarief is exclusief energiebelasting en BTW.
Eneco 0,092 euro per kWh. Dit tarief is inclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW.
Essent 0,07 euro per kWh. Dit tarief is exclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW.
Green Choice 0,11 euro per kWh (inclusief BTW) met een maximum van 10.000 kWh. Daarna is de vergoeding gelijk aan het kale leveringstarief.
Huismerk Energie Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract) tot aan 10.000 kWh en daarna kale leveringstarief minus een afslag van 0,0075 euro per kWh. Dit tarief is exclusief BTW.
HVC Groep Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is exclusief BTW.
Innova Energie Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is exclusief belastingen.
Main Energie 0,0578 euro per kWh (normaaltarief), 0,0442 euro per kWh (daltarief), 0,0544 euro per kWh (enkeltarief). Exclusief energie belasting en BTW.
Naked Energy Piektarief: 0,05 euro per kWh, Daltarief: 0,03 euro per kWh, Enkeltarief: 0,045 euro per kWh
NLE Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is inclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW.
Nuon 0,07 euro per kWh. Er wordt geen BTW geheven.
om | nieuwe energie Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is exclusief BTW.
Oxxio Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is inclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW.
Powerpeers 0,11 euro per kWh (voor de eerste 5.000 kWh teruggeleverd). Dit tarief is exclusief BTW.
Pure Energie 0,12 euro per kWh (voor de eerste 1.500 kWh teruggeleverd). Dit tarief is exclusief BTW.
Qurrent 0,10 euro per kWh. Er wordt geen BTW geheven.
Qwint Geldende netto leveringstarief (volgens contract). Dit tarief is exclusief energiebelasting en BTW.
Sepa Green Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is exclusief BTW tot 5000 kWh. Daarna 75 procent van het kale leveringstarief (ex BTW en volgens het afgesloten contract).
United Consumers Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is exclusief BTW.
Vrijopnaam Gemiddelde kale stroomprijs vermeerderd met de BTW.
Vandebron 0,105 euro per kWh. Dit bedrag is inclusief BTW.
Welkom Energie 0,072 euro per kWh. Dit tarief is exclusief BTW.
Woon energie Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is exclusief energiebelasting en BTW.

Laatst gecontroleerd op: 11 juni 2019

* Het kale tarief is de prijs die u betaalt voor elektriciteit zonder energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE). Afhankelijk van de energieleverancier wordt er soms wel of niet BTW in het bedrag verwerkt. Het is voordeliger als de BTW hierin wel is verwerkt, aangezien u dan meer terugkrijgt.  

**In de tabel hierboven is uitgegaan van enkeltarieven. Houd er rekening mee dat de terugleververgoeding tijdens piekuren hoger kan zijn en tijdens daluren lager dan het enkeltarief. Aan de inhoud van de tabel kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoe wordt de terugleververgoeding berekend?

Bij het uitrekenen van de terugleververgoeding wordt in eerste instantie de volgende rekensom gemaakt:

  • Stroom afgenomen van het net – Stroom teruggeleverd aan het net
Equivalent is deze formule:
  • (Stroom zelf gebruikt + stroom afgenomen van het net) – Stroom opgewekt met zonnepanelen
Want:
  • Stroom teruggeleverd aan het net = Stroom opgewekt met zonnepanelen – Stroom zelf gebruikt.

Men noemt deze verrekening (aftreksom) ook wel salderen.

Als er meer stroom door u wordt geleverd dan u zelf verbruikt, krijgt u een terugleververgoeding per kWh.

Wanneer ontvangt u een terugleververgoeding?

U ontvangt een terugleververgoeding van uw energieleverancier als u netto jaarlijks meer zonne-energie produceert dan u zelf gebruikt in uw huishouden. Dat betekent dat u ook meer stroom teruglevert aan het net dan dat u stroom afneemt, bijvoorbeeld als u met uw zonnepanelen 3000 kWh opwekt en 2600 kWh verbruikt. 2600 kWh wordt dan gesaldeerd. Over de resterende teruggeleverde elektriciteit (3000 – 2600 = 400 kWh) ontvangt u een terugleververgoeding van de energieleverancier.

Voor iedere kWh die u terug levert aan het elektriciteitsnetwerk ontvangt u een redelijke vergoeding. Deze kan per energieleverancier verschillen. Raadpleeg de tabel hierboven voor de terugleververgoeding van de verschillende energiebedrijven.

Wat moet u doen als u energie wil terugleveren?

  1. Laat uw energieleverancier vooraf weten dat u van plan bent om stroom terug te leveren. U heeft geen nieuwe meter nodig.
  2. Meldt vooraf bij uw regionale netbeheerder dat u stroom wilt terugleveren. Dit kan eventueel ook eenvoudig via: energieleveren.nl
  3. U moet beschikken over een elektriciteitsmeter die bijhoudt als u meer energie opwekt dan dat u verbruikt. Dit kan een analoge of digitale meter zijn. Bij een analoge meter zal de meter terugdraaien. Bij een digitale meter wordt de stroom die u gebruikt en opwekt apart gemeten en nadien verrekend.

Verder geldt er voor particulieren een maximale uitsluitwaarde van 3 x 80 Ampère. Welke aansluiting u precies heeft, kan uw energieleverancier aan u vertellen.