Terugleververgoeding energieleveranciers

Wanneer je zonnepanelen hebt, wordt de opgewekte energie gebruikt om jouw huishouden te voorzien van stroom. Wordt er meer zonne-energie opgewekt dan je in jouw huishouden verbruikt, bijvoorbeeld in de zomer? Dan wordt de energie die niet wordt benut, teruggeleverd aan het energienet.

Wordt er te weinig zonne-energie opgewekt om jouw huishouden van stroom te voorzien, bijvoorbeeld bij weinig zon? Dan wordt de energie (stroom) die je te kort komt, geleverd door de energieleverancier.

Aan het einde van het jaar berekent het energiebedrijf:

  • Hoeveel kWh (zonne)-stroom je zelf hebt gebruikt.
  • Hoeveel kWh stroom is afgenomen van het net.
  • Hoeveel kWh (zonne-)stroom is teruggeleverd aan het net.

Als je netto meer stroom teruglevert aan het net dan dat je zelf aan stroom gebruikt, kom je in aanmerking voor een terugleververgoeding.

Overzicht terugleververgoedingen

De hoogte van de terugleververgoeding is niet bij iedere energieleverancier gelijk. Hoewel leveranciers in principe zelf de vergoeding mogen bepalen, ziet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) er op toe dat de vergoeding ‘redelijk’ is. In een document van de ACM staat beschreven wanneer een terugleververgoeding ‘redelijk’ wordt geacht.

In de tabel hieronder vind je vergoedingen van de verschillende energieleveranciers:

Energieleverancier Terugleververgoeding
Anode Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is exclusief BTW.
BudgetEnergie Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is exclusief BTW.
Delta Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is exclusief BTW.
Engie Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is exclusief BTW.
Energiedirect.nl 0,06 euro per kWh. Dit tarief is exclusief energiebelasting en BTW.
Eneco Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is exclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW.
Essent 0,07 euro per kWh. Dit tarief is exclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW.
Green Choice 0,08 euro per kWh (inclusief BTW) voor de eerste 2.000 kWh.  Lever je meer dan 2.000 kWh netto terug? Dan ontvang je over de meeropbrengst een vergoeding tegen het kale leveringstarief.
Huismerk Energie Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract) tot aan 5.000 kWh en daarna kale leveringstarief minus een afslag van 0,0075 euro per kWh. Dit tarief is exclusief BTW.
HVC Groep Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is exclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW.
Innova Energie Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is exclusief belastingen.
Main Energie 0,0506 euro per kWh (normaal tarief), 0,0407 euro per kWh (daltarief), 0,0486 euro per kWh (enkeltarief).
Naked Energy Piektarief: 0,05 euro per kWh, Daltarief: 0,03 euro per kWh, Enkeltarief: 0,045 euro per kWh. Exclusief energie belasting en BTW.
NLE Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is inclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW.
Vattenfall (Nuon) 0,07 euro per kWh. Er wordt geen BTW geheven.
om | nieuwe energie Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is exclusief BTW.
Oxxio Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is inclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW.
Powerpeers 0,11 euro per kWh. Dit tarief is exclusief BTW.
Pure Energie 0,1052 euro per kWh (voor de eerste 1.500 kWh teruggeleverd). Dit tarief is exclusief BTW.
Sepa Green Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is exclusief BTW tot 5000 kWh. Daarna 75 procent van het kale leveringstarief (ex BTW en volgens het afgesloten contract).
United Consumers Gelijk aan het kale leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is exclusief BTW.
Vrijopnaam Gemiddelde kale stroomprijs vermeerderd met de BTW.
Vandebron 0,105 euro per kWh. Dit bedrag is inclusief BTW.
Welkom Energie 0,072 euro per kWh. Dit tarief is exclusief BTW.
Woon energie Gelijk aan het kale dal leveringstarief (volgens het afgesloten contract). Dit tarief is exclusief energiebelasting en BTW.

Laatst gecontroleerd op: 28 september 2020.

* Het kale tarief is de prijs die je betaalt voor elektriciteit zonder energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE). Afhankelijk van de energieleverancier wordt er soms wel of niet BTW in het bedrag verwerkt. Het is voordeliger als de BTW hierin wel is verwerkt, aangezien je dan meer terugkrijgt.  

**In de tabel hierboven is uitgegaan van enkeltarieven. Houd er rekening mee dat de terugleververgoeding tijdens piekuren hoger kan zijn en tijdens daluren lager dan het enkeltarief. Aan de inhoud van de tabel kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoe wordt de terugleververgoeding berekend?

Bij het uitrekenen van de terugleververgoeding wordt in eerste instantie berekent hoeveel stroom je hebt afgenomen van het net en hebt teruggeleverd aan het net:

  • Stroom afgenomen van het net – Stroom teruggeleverd aan het net

Als er meer stroom door je wordt geleverd aan het net dan je zelf verbruikt, krijg je een terugleververgoeding per teruggeleverde kWh.

Equivalent is deze formule:

  • (Stroom zelf gebruikt + stroom afgenomen van het net) – Stroom opgewekt met zonnepanelen

Want:

  • Stroom teruggeleverd aan het net = Stroom opgewekt met zonnepanelen – Stroom zelf gebruikt.

Men noemt deze verrekening (aftreksom) ook wel salderen.

Wanneer ontvang je een terugleververgoeding?

Je ontvangt een terugleververgoeding van de energieleverancier als je netto jaarlijks meer zonne-energie produceert dan je zelf gebruikt in jouw huishouden. Dat betekent dat je ook meer stroom teruglevert aan het net dan dat je stroom afneemt, bijvoorbeeld als je met jouw zonnepanelen 3000 kWh opwekt en 2600 kWh verbruikt. 2600 kWh wordt dan gesaldeerd. Over de resterende teruggeleverde elektriciteit (3000 – 2600 = 400 kWh) ontvang je een terugleververgoeding van de energieleverancier.

Voor iedere kWh die je terug levert aan het elektriciteitsnetwerk ontvang je een redelijke vergoeding. Deze kan per energieleverancier verschillen. Raadpleeg de tabel hierboven voor de terugleververgoeding van de verschillende energiebedrijven.

Wat moet je doen als je energie wilt terugleveren?

  1. Laat je energieleverancier vooraf weten dat je van plan bent om stroom terug te leveren. Je hebt geen nieuwe meter nodig.
  2. Meldt vooraf bij de regionale netbeheerder dat je stroom wilt terugleveren. Dit kan eventueel ook eenvoudig via: energieleveren.nl
  3. Je moet beschikken over een elektriciteitsmeter die bijhoudt als je meer energie opwekt dan dat je verbruikt. Dit kan een analoge of digitale meter zijn. Bij een analoge meter zal de meter terugdraaien. Bij een digitale meter wordt de stroom die je gebruikt en opwekt apart gemeten en nadien verrekend.

Verder geldt er voor particulieren een maximale uitsluitwaarde van 3 x 80 Ampère. Welke aansluiting jij precies hebt, kan de energieleverancier je vertellen.


Vind je deze informatie nuttig?