Zoeken?
Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Btw zonnepanelen terugvragen

Heeft u zonnepanelen gekocht of bent u van plan om zonnepanelen aan te schaffen. Dan is het goed om te weten dat u de btw, die u betaalt over de aanschaf en installatie van de panelen, terug kan krijgen. Dit levert een behoorlijk financieel voordeel op, namelijk 21 procent op de gehele investering. Bij een investering van 5000 euro, krijgt u al meer dan 1000 euro btw terug.

Het terugkrijgen van de btw gaat gepaard met een aantal stappen die u moet doorlopen. Op deze pagina wordt elk van deze stappen in detail besproken. Hoewel het terugvragen van de btw eenvoudiger is dan u denkt, is het niet verplicht. Als u geen zin heeft in papierwerk kunt u dus ook niets doen, maar dan krijgt u ook niets.

Kom ik in aanmerking voor teruggave van de btw?

Voordat we stappen voor de btw-teruggaaf gaan bespreken, is het eerst handig om te weten of u überhaupt ervoor in aanmerking komt.  In de tabel hieronder wordt uitgelegd in welke situatie u wel en geen recht heeft op teruggave van de btw.

Factuurdatum van de zonnepanelen/installatie Recht op teruggave btw?
31-03-2013 of eerder Nee
01-04-2013 t/m 19-06-2013 Ja, maar alleen als u een btw-factuur heeft en voor 1 augustus 2013 een btw-nummer heeft gekregen.
20-06-2013 of later Ja, mits u een btw-factuur heeft en binnen vijf jaar na aanschaf van de panelen een btw-nummer heeft geregeld.

Stap 1: aanmelden bij de belastingdienst

Iedereen die zonnepanelen heeft en stroom teruglevert aan het net, wordt bestempeld als (kleine) ondernemer. Op grond van regelingen voor ondernemers is dan ook de btw terug te vragen.

De eerste stap is dan ook om u als ‘ondernemer’ aan te melden bij de belastingdienst. Via een speciaal formulier, genaamd ‘Opgaaf startende onderneming (niet ingeschreven in het Handelsregister)’, kunt u zich aanmelden. Dit formulier is via deze link te downloaden.

Belangrijk: inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK) is niet verplicht voor particulieren die enkel stroom teruglevert aan het energienetwerk.

Het formulier bestaat uit elf vragen. De meeste kunt u eenvoudig invullen en hebben betrekking op u als persoon. Bij een aantal vragen geven we u hieronder wat extra uitleg. Dan kunt u niets fout doen.

 • Vraag 2: rechtsvorm is eenmanszaak.
 • Vraag 3 en 4: niet invullen.
 • Vraag 5: bij (a) vult u ‘ja’ in en (b) kan worden overgeslagen.
 • Vraag 6: formeel gezien heeft u één opdrachtgever. Bij (b) vermeldt u dat u zonne-stroom (energie) teruglevert aan het energienetwerk. Benoem daarbij de energieleverancier aan wie u de stroom teruglevert en het adres van de hoofdvestiging van de leverancier.
 • Vraag 7: bij (a) geeft u aan of u verder nog inkomsten heeft, zoals loon, een uitkering of een andere onderneming waar u geld verdient. Bij (b) geeft u nul aan, omdat u niet werkzaam bent voor de onderneming. Bij (c) maakt u een inschatting: geschatte opbrengsten van uw zonnepanelen minus de aanschafkosten van de installatie. Als het goed is komt er een negatief getal uit (de aanschafkosten zijn groter dan de jaaropbrengst in het eerste jaar). Bij (d) geef aan wat het bruto jaarsalaris van u is (dit mag een grove schatting zijn).
 • Vraag 8: bij (a) geeft u de geschatte omzet op in het eerste jaar. Dit is afhankelijk van het tarief van de energieleverancier en het aantal kilowattuur (kWh) dat wordt opgewekt door de zonnepanelen. Bij (b) vult u het bedrag in dat de investering heeft gekost. Dus dat zijn de kosten voor de zonnepanelen zelf plus de kosten voor de installatie (alles exclusief btw invullen). Bij (c) kunt u ‘nee’ invullen. Bij (d) geeft u hetzelfde adres aan als bij 1b (optie 1).
 • Vraag 9: nee invullen
 • Vraag 10: leeg laten
 • Vraag 11: naar waarheid ondertekenen

Op tijd aanmelden

U dient zich uiterlijk  een maand na afloop van het kwartaal waarin u de panelen heeft aangeschaft, aan te melden. Stel dat u op 8 juni (maand 3, kwartaal 2) de zonnepanelen heeft gekocht. Dan moet de aanmelding bij de fiscus uiterlijk  31 juli zijn afgerond.

Ongeveer vijf tot acht weken na de aanmelding bij de belastingdienst zal u een bevestigingsbrief (vaststelling) ontvangen. Hierin zal staan dat u als ondernemer bent aangemerkt. Bovendien vindt u in de brief een btw- nummer dat u nodig heeft bij de aangifte omzetbelasting. Na de eerste brief ontvangt u nog twee andere brieven met gegevens die u nodig heeft om digitaal in te loggen via de beveiligde omgeving van de Belastingdienst.

Bij vragen is de belastingdienst bereikbaar via 0800 – 0543.

Extra informatie voor ZZP’ers

Ook ZZP’ers kunnen de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugkrijgen, omdat zij zelf vaak ook btw heffen op geleverde producten en diensten. ZZP’ers waarbij het totaalbedrag van de btw-activiteiten hoger is  dan 1345 euro per jaar zullen aangifte moeten doen. De btw van de investering is aftrekbaar.

Stap 2: btw-aangifte doen

Zodra u alle benodigde inloggegevens heeft ontvangen, dient u ieder kwartaal aangifte te doen. Dat lijkt misschien meer werk dan dat het werkelijk is. Toch moet het gebeuren, anders krijgt u een naheffing en een mogelijke boete van de belastingdienst.

Kwartaal Uiterste datum aangifte en betaling
1e kwartaal (1 januari t/m 31 maart) 30 april
2e kwartaal (1 april t/m 31 juni) 31 juli
3e kwartaal (1 juli t/m 31 september) 31 oktober
4e kwartaal (1 oktober t/m 31 december) 31 januari

De belastingdienst heeft voor u uitgerekend met welke standaardbedragen u moet rekenen bij de btw-aangifte. Deze standaardbedragen geven aan hoeveel btw u moet jaarlijks moet afdragen, afhankelijk van het opwekvermogen van de zonnepanelen.

Opwekvermogen in Wattpiek Standaardbedrag (btw verschuldigd)
0 – 1000 € 20
1001 – 2000 € 40
2001 – 3000 € 60
3001 – 4000 € 80
4001 – 5000 € 100
5001-6000 € 120
6001-7000 € 140
7001-8000 € 160
8001-9000 € 180
9001-10000 € 200

Voorbeeldberekening

Frank heeft onlangs een zonne-installatie gekocht die een opwekvermogen heeft van 4100 Wattpiek (Wp). Hij heeft 5600 euro exclusief btw betaald voor de panelen zelf en 800 euro (ex. btw) voor de installatie. Op de factuur van de leverancier en de installateur staat de geheven btw.

De volgende berekening wordt gemaakt:

 • Bij een zonne-installatie van 4100 Wp hoort een bedrag van 100 euro per jaar aan btw (zie bovenstaande tabel). Daar hoort bedrag van 476 euro bij (21 procent van 476 is namelijk 100 euro).
 • btw (21 procent) over de aanschafkosten bedraagt: 0.21 x 5600 = 1176 euro.
 • btw (6 procent) over de installatie bedraagt: 0.06 x 800 = 48 euro.
 • Totale btw (voorbelasting): 1176 + 48 = 1224 euro

Let op: bij de aangifte van het eerste kwartaal betaalt u direct de btw voor het hele jaar. Daarna bent u geen btw meer verschuldigd en kunt u nihil invullen bij 1b.

De eerste aangifte van Frank kan hij digitaal invullen en ziet er ongeveer zo uit:

Rubriek 1: Prestaties binnenland
Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend Omzetbelasting
1a. Leveringen/diensten belast met laag tarief

€ 476

leeg

€ 100

leeg

1b. Leveringen/diensten belast met hoog tarief
1c. …..
1d. …..
1e. …..
Rubriek 2: Verleggingsregelingen binnenland
2a. …. leeg leeg
Rubriek 3: …
…. leeg leeg
….
….
Rubriek 4: …
…. leeg leeg
….
Rubriek 5: Voorbelasting, kleine ondernemersregeling en totaal
5a. Omzetbelasting (rubrieken 1 t/m 4)

€ 100

€ 1224

5b. Voorbelasting
5c. Subtotaal (rubriek 5a min 5b)

– € 1124

 

leeg

5d. Vermindering volgens de kleineondernemersregeling
Totaal (te ontvangen) € 1124

Aan de hand van deze aangifte ontvangt Frank 1124 euro terug van de belastingdienst. Bij de aangiftes van de resterende kwartalen kan Frank bij vraag 1a, 1b, 5a, 5b, 5c en 5d  nul euro invullen. Ontheffing aanvragen is vaak ook een optie (zie hieronder).

Stap 3: ontheffing btw-aangifte aanvragen

Tenzij u ondernemer bent, zullen de btw-activiteiten in de opeenvolgende jaren onder de 1345 euro per jaar blijven. Dan kunt u een ontheffing aanvragen voor de aangifte omzetbelasting. Het papierwerk (de aangifte invullen) blijft u dan bespaard. Het is mogelijk om het verzoek tot ontheffing direct na de eerste aangifte omzetbelasting in te dienen. Zorg er wel voor dat u een schriftelijke bevestiging van de Belastingdienst ontvangt.

Ontheffing aanvragen kan relatief eenvoudig per post, bijvoorbeeld als volgt:

——————————

Betreft: verzoek tot ontheffing aangifte omzetbelasting

Geachte heer/mevrouw,

Als particulier lever ik door middel van zonnepanelen op mijn dak stroom aan het elektriciteitsnetwerk. Daarom heeft u mij aangemerkt als ondernemer voor de aangifte omzetbelasting. In het eerste jaar heb ik gebruik kunnen maken van de teruggave van de btw voor de aanschaf- en installatiekosten van mijn zonnepanelen.

In de komende jaren zal de btw die ik moet afdragen echter onder het grensbedrag van 1345 euro blijven. Op grond van de kleine ondernemersregeling wil ik daarom ontheffing aanvragen voor de aangifte omzetbelasting per 1 januari [jaar].

Graag ontvang ik van u een schriftelijke bevestiging.

Hoogachtend,

 

Naam en handtekening

Btw-nummer, adres en telefoon

——————————