Waar ben je naar op zoek?

Nieuws

Biomassa 70 tot 90 procent duurzamer dan aardgas

Het gebruik van biomassa voor onze energievoorziening is 70 tot 90 procent duurzamer dan aardgas. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van Royal Haskoning DHV, in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energievoorziening (NVDE).

Aan de hand van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat biomassa een belangrijke bijdrage levert aan het tegengaan van klimaatverandering. Biomassa kan daarin een mooi alternatief vormen voor gas.

Gehele keten

In het onderzoek werd gekeken naar de uitstoot van broeikasgassen binnen de gehele keten, waaronder:

  • De winning van biomassa/gas
  • Transport van biomassa/gas
  • Verbranding van biomassa/gas voor levering van warmte/stroom

Daarnaast is er in het onderzoek vanuit gegaan dat de gestookte biomassa voldoet aan de geldende duurzaamheidseisen, bijvoorbeeld dat er voor de gewonnen biomassa ook weer biomassa wordt geplant.

Luchtvervuiling

Uit het onderzoek blijkt overigens wel dat bij de inzet van biomassa voor warmteproductie meer verzurende en vermestende verbindingen en fijnstof vrijkomen dan bij aardgas. In dat opzicht is biomassa dus slechter voor de luchtkwaliteit.

Wel is wordt in het onderzoeksrapport bekend dat de totale kosten voor milieuschade bij biomassa lager liggen dan bij gas. De maatschappelijke winst van de CO2-afname is groter dan de iets verhoogde luchtvervuiling.

Alsnog wil de NVDE dat er maatregelen worden genomen om de luchtvervuiling ten gevolge van biomassa zoveel mogelijk te beperken door inzet van technologie.

Bron: nvde.nl

Over de auteur

Koen Kuijper, al jaren actief als energie-expert, volgt dagelijks de ontwikkelingen in de energiemarkt. Met advies op maat ondersteunt hij huishoudens en is hij het vertrouwde gezicht in de media.

Meer over Koen

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.