Wat is aardgas?

‘Gas’ ofwel aardgas is een fossiele brandstof. Dat houdt in dat deze is ontstaan uit resten (fossielen) van heel oud organisch materiaal, bijvoorbeeld van planten of dieren. Dit organische materiaal is voornamelijk opgebouwd uit koolstof- en waterstofatomen.

Aardgas is een gasvormig mengsel en bestaat doorgaans hoofdzakelijk uit methaan (CH4), stikstof (N2) en ethaan (C2H6):

Bestanddeel Formule Volume*
Methaan CH4 81,3%
Stikstof N2 14,32%
Ethaan C2H6 2,87%

*Gronings gas

Het gasmengsel bestaat verder uit kleine hoeveelheden propaan (C3H8), butaan (C4H10), Pentaan (CH5H12), Hexaan (C6H14), Zuurstof (O2) en Kooldioxide (CO2). De samenstelling van aardgas kan verschillen, afhankelijk van de plek waar het wordt gewonnen.

Verbranding aardgas

In Nederland en op de Noordzee wordt aardgas gewonnen op ongeveer drie tot vier kilometer diepte. Nederland staat in de top 10 van landen die het meeste aardgas produceren.

Bij het verbranden van aardgas komt energie (warmte), water (H2O) en CO2 (koolstofdioxide) vrij.

De chemische formule is als volgt:

 • CH4 + 2O2 –> 2H2O + CO2

De energie kan worden gebruikt voor de centrale verwarming, de warmwatervoorziening of om mee te koken. In energiecentrales kan aardgas ook worden gebruikt om stroom op te wekken.

Is aardgas duurzaam?

De CO2 die vrijkomt draagt bij aan het broeikaseffect en klimaatverandering. Daarnaast is aardgas schaars. Het gebruik van aardgas voor onze verwarming of stroomvoorziening is daarom niet duurzaam.

Voordelen Nadelen
 • Aardgas is (nog) relatief goedkoop
 • Aardgas is eenvoudig te transporteren
 • Aardgas is milieuvriendelijker dan andere fossiele brandstoffen
 • Aardgas kan ook worden gebruikt als grondstof binnen de chemische industrie
 • Aardgas is niet duurzaam: er komt CO2 vrij bij de verbranding en de voorraden zijn eindig
 • Bij het winnen van aardgas kunnen er aardbevingen ontstaan met schade aan woningen als gevolg
 • Gebruik van aardgas in woningen neemt het risico van een gaslek met zich mee

Biogas

Biogas is een mengsel van methaan (CH4) en koolstofdioxide dat is gewonnen uit organisch materiaal, zoals mest of ander dierlijk- of plantaardig afval. Biogas kan worden opgewerkt tot groen aardgas dat kan worden gebruikt in het aardgasnetwerk.

Biogas wordt geproduceerd door vergassing/vergisting van biomassa. Biogas wordt geclassificeerd als duurzame energiebron, omdat het niet uit de bodem wordt gewonnen, maar uit organische resten. Hiermee wordt onder meer voorkomen dat vee; methaan, bijvoorbeeld van koeienmest, in de atmosfeer vrijkomt.

Aardgas tanken

Het tanken en rijden op aardgas kan voordelig zijn. Er zijn enkele belangrijke voordelen ten opzichte van benzine of diesel:

Voordelen

 • Milieuvriendelijker: ongeveer 15 procent minder CO2-uitstoot dan een benzineauto
 • Minder uitstoot stikstofoxiden
 • Minder BPM
 • Goedkoper tanken
 • Aftrekregelingen

Nadelen

 • Tank inbouwen kost geld
 • Minder bagageruimte vanwege de aardgastank

Gasprijs

De gemiddelde prijs voor gas in 2019 bedraagt ongeveer 0,76 euro per kubieke meter aardgas. Deze prijs is inclusief energiebelasting en btw.

Aardgasvrij

Veel Europese landen, waaronder Nederland, willen daarom op termijn van het gas af. In ieder geval in de bebouwde omgeving, zoals woningen, winkels en kantoorgebouwen. Maar hoe bereiken we dat?

De onderstaande tips kunnen je helpen aan het realiseren van een aardgasvrije woning:

 1. Verbeteren van de isolatie in de woning, bijvoorbeeld vloerisolatie, dakisolatie of HR-glas. Hierdoor kan er minder warmte ontsnappen naar buiten. Door goed te isoleren gaat het gasverbruik sterk omlaag.
 2. Overstappen op duurzame verwarming zorgt ervoor dat de centrale verwarming en/of de warmwatervoorziening voor het douchen niet afhankelijk is van een gasvoorziening. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van een duurzame energievoorziening, zoals een warmtepomp of zonneboiler. Ook stadsverwarming is een optie.
 3. Elektrisch koken is de laatste stap richting een aardgasvrije woning. Door elektrisch te koken, bijvoorbeeld met een inductieplaat, heb je geen gas meer nodig voor het bereiden van eten.

Via de overheid of gemeente zijn er diverse regelingen en subsidies die je financieel kunnen helpen bij het realiseren van een woning die aardgasvrij is, bijvoorbeeld:

 1. De ISDE-subsidie
 2. De energiebespaarlening

Netbeheerders gas

Er zijn verschillende netbeheerders voor de Nederlandse gasvoorziening. De meest bekende zijn Liander, Enexis en Stedin.

Hier staat een volledig overzicht van de netbeheerders voor gas.

Het landelijke gastransport wordt geregeld door Gas Transport Services (B.V.).

Bronnen

 • EnergieGenie
 • UnionGas
 • IEA

Vind je deze informatie nuttig?