Zoeken?
Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Meterstanden doorgeven

Als u verhuist of overstapt van energieleverancier is het vaak nodig om uw meterstanden door te geven aan uw energieleverancier. Uitzondering hierop geldt als u gebruik maakt van een slimme meter. De meterstanden worden dan automatisch uitgelezen door de netbeheerder en doorgegeven aan het energiebedrijf, bijvoorbeeld Nuon, Essent of Eneco.

Wanneer meterstanden doorgeven?

Er zijn drie momenten waarop de meterstanden moeten worden doorgegeven:

  1. Als u overstapt van energieleverancier
  2. Bij een verhuizing
  3. Voor het opmaken van de rekening

1. Overstap energieleverancier

Als u wisselt van energieleverancier wil de oude energieleverancier weten wat de laatste meterstand is. Daarmee kan de eindafrekening worden opgemaakt. Tegelijkertijd wil de nieuwe energieleverancier weten vanaf welke meterstand er gemeten moet worden.

2. Verhuizing

Als u verhuist, krijgt u een andere stroom- en gasmeter. Dus ook andere meterstanden. Uw energieleverancier wil graag de beginstand weten. Het gemakkelijkste is om met de oude bewoners de meterstanden in het nieuwe huis te noteren en deze door te geven. Doe dit binnen vijf dagen na de sleuteloverdracht.

Verder is het zaak de meterstanden in uw oude huis te noteren op het moment dat u vertrekt. Zo weet de leverancier precies hoeveel gefactureerd moet worden.

3. Opmaken energierekening

Uw energieleverancier zal ieder jaar de meterstanden opvragen om de jaarafrekening op te maken. Zo weet u en de leverancier precies wat er is verbruikt aan stroom en gas.

Hoe meterstanden doorgeven?

Het doorgeven van de meterstanden kan via:

  • Een traditionele meterstandenkaart of formulier
  • Via een online formulier
  • De telefoon
  • De mail

Raadpleeg uw eigen energiebedrijf voor de mogelijkheden.

Meterstanden aflezen

Het aflezen van de meterstanden is eenvoudig. U hoeft alleen de cijfers voor de komma af te lezen. De meters voor stroom en kas vindt u in de meterkast.

Elektriciteit

De eenheid is kWh. Vaak is de elektriciteitsmeter analoog, soms digitaal.

Er zijn verschillende soorten elektriciteitsmeters. Sommige meters hebben één telwerk. Anderen hebben er twee: elektriciteit I (T1) en elektriciteit 2 (T2). T1 staat altijd links of bovenaan. T2 staat onder of rechts. U heeft beide standen nodig.

Gas

De gasmeter is rechthoekig en behoorlijk groot. De eenheid is kubieke meter (m3). Deze eenheid moet u niet verwarren met de meterstand voor het waterverbruik, waar ook gebruik wordt gemaakt van ‘m3’. De watermeter is rond (en meestal blauw).

Afwijkende meterstanden

Het kan zijn dat de meterstanden afwijken, bijvoorbeeld omdat er iets mis is of er een verkeerde beginstand is genomen. De oorzaak kan administratief of technisch zijn.

In dit dossier wordt uitgelegd wat u kunt doen.