Waar ben je naar op zoek?

Energiecontract

Energiekosten

Je energiekosten zijn afhankelijk van je woonplaats, je verbruik en je energieleverancier. Door je verbruik te verminderen en te wisselen van energieleverancier kun je iets doen om je energiekosten te verlagen.

Om je wegwijs te maken in de wereld van energiekosten, bespreken we:

 • Hoe je jouw energiekosten kunt berekenen
 • Welke energiekosten er allemaal zijn
 • Hoe de energiekosten worden gebruikt in jouw energierekening

Met deze informatie op zak is het ook gemakkelijker om energieleveranciers met elkaar te vergelijken en te kiezen voor een nieuw energiecontract.

Energiekosten berekenen

Hoe bereken ik mijn energiekosten?

 1. Ga naar onze energievergelijker
 2. Vul je postcode en huisnummer in
 3. Vul je stroomverbruik in (kWh per jaar)
 4. Vul je gasverbruik in (m3 per jaar)
 5. Zie direct hoeveel je gaat betalen

Na het berekenen van je kosten, is het zaak om de energiekosten te vergelijken bij de verschillende energieleveranciers. Mogelijk kun je besparen door over te stappen.

Welke energiekosten zijn er?

Globaal gezien is de jaarlijkse eindafrekening opgebouwd uit drie soorten energiekosten, namelijk:

 1. Variabele leveringskosten: dit zijn variabele kosten voor stroom en gas op basis van jouw verbruik
 2. Energiebelasting: dit is de overheidsheffingen voor het gebruik van stroom en gas in jouw huishouden
 3. Vastrecht: de vaste leveringskosten voor de dienstverlening van het energiebedrijf
 4. Netbeheerkosten: uitgaven voor het installeren en beheren van je aansluiting, energiemeter en het elektriciteits- en gasnetwerk in Nederland.

Verder wordt er op alle kosten een BTW-bedrag van 21 procent geheven.

Opbouw energierekening

In de onderstaande grafiek vind je een een grafische presentatie van de gemiddelde energiekosten bij een verbruik van 3.000 kWh stroom en 1.200 m3 gas (per januari 2023).

Aandeel op energierekening (cijfers: januari 2023)

Hieronder worden de verschillende kosten op de energierekening nader besproken.

Variabele leveringskosten

De variabele (kale) leveringskosten betaal je per hoeveelheid stroom (kWh) en gas (m3) aan de energieleverancier. Deze leveringstarieven kunnen per energieleverancier en soort contract verschillen.

De variabele (kale) tarieven voor stroom en gas bedragen bij energiebedrijf A bijvoorbeeld € 0,12 per kWh en € 0,65 per m3.

Energiebelasting

Naast de kale stroom- en gastarieven, betaal je voor iedere eenheid stroom en gas ook nog energiebelasting, ongeacht of je een variabel of vast energiecontract hebt.

Het doel van deze belasting is om je te stimuleren om jouw energieverbruik te verminderen.

Met de inkomsten van de energiebelasting worden veelal investeringen gedaan in de Nederlandse energiehuishouding en in duurzame projecten. Je betaalt de energiebelasting aan de energieleverancier die de belasting vervolgens afdraagt aan de belastingdienst.

Een overzicht van de energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE) voor stroom en gas:

 StroomEnergiebelasting per kWhODE per kWh
2018€ 0,10458€ 0,0132
2019€ 0,09863€ 0,0189
2020€ 0,09770€ 0,0273
2021€ 0,09428€ 0,0300
2022€ 0,03679€ 0,0305
2023€ 0,12599n.v.t.
Gas Energiebelasting per m3ODE per m3
2018€ 0,26001€ 0,0285
2019€ 0,29313€ 0,0524
2020€ 0,33307€ 0,0775
2021€ 0,34856€ 0,0851
2022€ 0,36322€ 0,0865
2023€ 0,48980n.v.t.

In sommige gevallen betaal je geen of minder energiebelasting, namelijk:

 • Als je stroom opwekt door middel van duurzame energiebronnen mag u de teruggeleverde en verbruikte stroom tegen elkaar wegstrepen , waardoor u alleen uw ‘netto’ verbruik per jaar betaalt. Dit noemt men salderen. Je betaalt dus alleen belasting over de stroom die je afneemt van de energieleverancier, maar niet kan salderen met de zelf opgewekte stroom.
 • Gas dat je zelf wint, bijvoorbeeld stortgas of biogas.
 • Als je elektriciteit zelf opwekt door middel van warmtekrachtkoppeling
 • Als je lid bent van een energiecoöperatie of vereniging van eigenaren voor opwekking van lokale duurzame stroom. Je betaalt dan mogelijk minder energiebelasting.

Verder betaal je geen energiebelasting voor elektriciteit die is opgewekt met een noodinstallatie, bijvoorbeeld bij storingen in het netwerk.

Heffingskorting (vermindering energiebelasting)

Locaties met een verblijfsfunctie, zoals een woonhuis, appartement, vakantiewoning, school of kantoor hebben recht op een heffingskorting, ofwel een vermindering op de energiebelasting.

Deze korting is in het leven geroepen, omdat de overheid van mening is dat consumenten het recht hebben om een deel van hun elektriciteitsverbruik belastingvrij te consumeren.

Jaar Vermindering energiebelasting (heffingskorting)
2018€ 308,54
2019€ 257,54
2020€ 435,68
2021€ 461,62
2022€ 681,63
2023€ 493,27
Bedragen zijn exclusief btw

De korting wordt afgetrokken van de totale verschuldigde leveringskosten, belastingen en netbeheerkosten voor stroom. Bij een zeer laag stroom- en gasverbruik is het zelfs mogelijk om geld retour te ontvangen.

Wel is het zo dat de heffingskorting berekend/gecompenseerd wordt aan de hand van het aantal dagen waarover je de energierekening betaalt.

Gebouwen of locaties zonder verblijfsfunctie, zoals een volkstuin, huis in aanbouw of een losse garagebox hebben geen recht op de heffingskorting.

Vaste leveringskosten

Vaste leveringskosten (soms ook vastrecht genoemd) betaal je maandelijks, per kwartaal of per jaar aan jouw energiebedrijf voor de dienstverlening.

In dit vaste bedrag zitten namelijk allerlei kosten die de energieleverancier zelf moet maken, zoals administratiekosten en incassokosten. Over de vaste leveringskosten wordt tevens BTW (21 procent) betaald.

De vaste leveringskosten voor stroom en gas kunnen per energieleverancier (sterk) verschillen, soms tot wel 80 euro per jaar. De hoogte van je verbruik heeft geen invloed op de berekening van deze kosten.

Netbeheerkosten

Netbeheerkosten of netwerkkosten betaal je aan de energieleverancier als vergoeding voor het gebruik van het elektriciteits- en gasnetwerk.

Hieronder een specificatie van de kosten die vallen onder netbeheer.

 1. Periodieke aansluitvergoeding: het in stand houden en onderhouden van je elektriciteits- en gasaansluiting op het netwerk.
 2. Vastrecht: kosten voor de aanleg, het gebruik en het onderhoud van het stroom- en gasnetwerk.
 3. Capaciteitstarief: kosten voor de capaciteit van je stroom- en gasaansluiting en stroom- en gasmeter. *
 4. Systeemdiensten TenneT: je betaalt een kleine vergoeding voor de systeemdiensten van de landelijke netbeheerder voor het hoogspanningsnet.
 5. Meetdiensten: kosten voor het lenen van een meter, opname van de meterstand en controle op de correctheid en volledigheid van de meterstanden.
 6. BTW: over alle kosten voor netbeheer betaal je 21 procent BTW.

*Hoe groter de meter, hoe hoger de onkosten die de netbeheerder aan je doorrekent. De meeste woningen hebben een 3 x 25 Ampère aansluiting en een type G6 gasmeter. Woningen met een hogere capaciteit, bijvoorbeeld 3 x 35 Ampere of een G10 gasmeter, betalen dus een hoger capaciteitstarief.

Belangrijk:

De energieleverancier draagt de kosten vervolgens af aan de netbeheerder. Onder netbeheerkosten vallen de uitgaven van de netbeheerder voor het installeren en onderhouden van het stroom- en gasnetwerk. Denk bijvoorbeeld aan de leidingen en bedrading die nodig zijn om energie te leveren in jouw woning.

Hoe hoog je netbeheerkosten zijn, is ook afhankelijk van je netbeheerder. Omdat de netbeheerder regio-afhankelijk is, kun je niet kiezen voor een andere netbeheerder.

Energierekening voorbeeld opbouw

Er is vaak onduidelijkheid over de inhoud en opbouw van de jaarlijkse energierekening. De consument krijgt een uitgebreide jaarafrekening voorgeschoteld, maar weet eigenlijk niet precies waarvoor hij/zij betaald en wat er nou allemaal op de rekening vermeld staat.

Al die cijfers en energietermen zijn verwarrend voor de gemiddelde klant. Om hier een einde aan te maken heeft Energievergelijk.nl aan de hand van een voorbeeld uitgelegd hoe de energierekening is opgebouwd en met welke kosten de consument te maken heeft.

Op de afbeelding staan allerlei hoofdletters. Onder de energierekening wordt uitgelegd wat die letters betekenen.

Energierekening-voorbeeld-nr1

A. Adres en factuurgegevens van de klant (de energieafnemer)

B. Notering van de meterstanden (incl. datum van de meterstandopname) voor daltarief en normaaltarief. Aan de hand van de begin- en eindstand van de meter wordt berekend hoeveel kWh stroom er is verbruikt.

C. Hier staat gespecificeerd welke variabele en vaste energiekosten er zijn voor stroom. De variabele kosten (de rechter kolom) bedragen 4.529 kWh maal het tarief (€ 0,054376). Voor de vaste leveringskosten wordt een tarief per dag berekend (€ 0,147950). Het totaal van de vaste en variabele kosten komt uit op 299,68 euro (zie rechter kolom).

D. Hier staan de verschillende heffingen van de overheid, zoals de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE) voor stroom. De energiebelasting en ODE zijn afhankelijk van het verbruik en worden dus per kWh berekend. De energieafnemer heeft recht op een heffingskorting waarvoor een dagelijks tarief geldt. In dit geval worden 361 dagen maal het dagtarief (€ 0,854127) afgetrokken van de energiebelasting.

E. Hier staan de energiekosten die de klant moet betalen voor netbeheer. Ook het type meter (3 x 25 Ampère) staat benoemd.

Helemaal rechtsonder (op de bovenste afbeelding) worden alle kosten (A t/m E) opgesomd en wordt het totaal aan elektriciteitskosten berekend. In dit geval 728,02 euro.

Energierekening-voorbeeld-nr2

F. Hier staan de meterstanden voor gas en de hoeveel kubieke meter die is verbruikt. Onder eindstand staat: ‘omgerekend verbruik’. Dit is een correctiefactor (0,997 in dit geval) die iets zegt over de calorische waarde of verbrandingswaarde (hoeveelheid warmte die vrijkomt bij de verbranding) van het geleverde gas. De norm van deze waarde is factor 1, maar gas met een hogere of lagere verbrandingswaarde krijgt een correctiefactor. Een lagere correctiefactor betekent dat de verbrandingswaarde lager is dan de norm. De gebruiker hoeft dan per kubieke meter iets minder te betalen, omdat het gas net iets minder warmte oplevert.

G. Hier wordt de correctiefactor voor de calorische waarde toegepast en wordt het verbruik gecorrigeerd naar 2.607 kubieke meter. Verder wordt er een optelsom gemaakt van de variabele en vaste leveringskosten voor gas evenals de regiotoeslag voor gas.

H. Ook voor het gebruik van gas betaalt u energiebelasting en ODE-belasting. De tarieven per kubieke meter gas liggen echter wel hoger dan voor stroom. Daarnaast is er voor gas geen heffingskorting van toepassing.

I. Verder betaalt de klant netbeheerkosten voor het gasnetwerk. Hier wordt ook het type gasmeter genoemd die is gebruikt. Een ander type gasmeter kan betekenen dat de netwerkkosten hoger uitvallen.

J. Hier worden de totaalkosten voor stroom en gas (op basis van het daadwerkelijke verbruik) bij elkaar opgeteld en wordt er BTW van 21 procent geheven.

K. Hier wordt een optelsom van alle voorschotbedragen die de klant maandelijks heeft betaald (incl. BTW). Het valt op dat het totale voorschotbedrag over één jaar veel hoger ligt dan de daadwerkelijk gemaakte kosten voor stroom en gas.

L. Hier wordt de volgende rekensom gemaakt: totaalkosten stroom en gas – totaal voorschotbedrag (van alle 12 maanden). Omdat het voorschotbedrag hoger is, komt er een negatief bedrag uit, namelijk -543,15 euro. Dat houdt in dat de klant dus teveel voorschot heeft betaald en geld terug krijgt van de energieleverancier.


Geen antwoord op je vraag gevonden?

Contactformulier

Stel je vraag eenvoudig via ons contactformulier. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met je op.

Stuur ons een bericht

Check onze kennisbank

Antwoorden op veel vragen over energie, het klimaat en meer vind je binnen onze kennisbank.

Naar de kennisbank