Zoeken?
Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

EAN-code

De Europese Artikel Nummering (EAN) code is een 18-cijferige code die wordt gebruikt als uniek identificatienummer van een energieaansluiting. De EAN-code staat ook bekend als ‘aansluiting-identificatie code’. Vrijwel iedere stroom- en gasaansluiting is voorzien van een EAN-code. Soms is de dezelfde EAN-code gekoppeld aan zowel een elektriciteitsaansluiting als een gasaansluiting.

EAN-codes worden ook gebruikt voor verpakte producten. Er wordt dan gebruik gemaakt van een dertiencijferige streepjescode. Hier wordt in dit dossier echter niet verder op ingegaan.

EAN-codeboek

Het EAN-codeboek is een centraal aansluitingenregister waarin van alle adressen de unieke EAN-codes per stroom- en gasaansluiting te vinden zijn.

Opzoeken

U kunt de EAN-code van uw stroom- en gasaansluiting vinden door:

  • Te kijken op uw (digitale) energierekening of verbruiksoverzicht.
  • De code op te zoeken in het EAN-codeboek
  • Te bellen met uw netbeheerder.

Tot slot kun u de EAN code meestal vinden op de aansluiting zelf (in de meterkast).

Voorbeeld

Hieronder ziet u een voorbeeld van de EAN code op een energierekening:

Hieronder ziet u een voorbeeld uit het EAN-codeboek van een gasaansluiting op de Kalverstraat in Amsterdam:

Waar wordt de EAN code voor gebruikt?

Netbeheerders en energiebedrijven gebruiken de EAN-code als identificatie- en communicatiemiddel. De code zorgt ervoor dat leveranciers en netbeheerders kunnen zien bij welk adres welk nummer (en dus welke energieaansluiting) hoort. De kans op fouten bij het aansluiten van stroom en gas is daardoor aanzienlijk kleiner.

Zodra een stroom- of gasaansluiting wordt afgesloten gaat de EAN-code ook op inactief. De code wordt nooit opnieuw gebruikt voor een andere aansluiting.

Nieuwe aansluiting

Bij nieuwbouw wordt er een nieuwe stroom- en gasaansluiting aangelegd. De netbeheerder zal dan nieuwe EAN-codes toewijzen.

Verhuizing

Bij een verhuizing verandert de EAN-code. U gaat immers gebruikmaken van een andere stroom- en gasaansluiting. De nieuwe EAN-code moet u meestal doorgeven aan uw energieleverancier.

Overstap energieleverancier

Bij het overstappen van energieleverancier verandert de EAN-code niet. Uw nieuwe energieleverancier zal uw huidige EAN-code(s) nodig hebben. Deze worden in vrijwel alle gevallen bij de netbeheerder opgevraagd.

Nieuwe meter?

Krijgt u een andere energiemeter, bijvoorbeeld een slimme meter? Ook dan verandert er niets aan de EAN-code. Het nummer op uw meter verandert wel.