Zoeken?
Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Slimme meter

Een slimme meter is een digitaal instrument waarmee uw stroom- en gasmeterstanden eenvoudig op afstand kunnen worden uitgelezen door de netbeheerder. Met een slimme meter is het dan ook niet langer nodig om zelf de meterstanden te noteren en door te geven. Dat bespaart u en het energiebedrijf veel tijd. Daarnaast is de opname van de meterstanden nauwkeuriger dan een handmatige meting of schatting van de energieleverancier.

Als u zonnepanelen op het dak heeft, kan een slimme meter ook precies aan de energieleverancier doorgeven wat u teruglevert aan stroom.

Voor- en nadelen

Het gebruik van een slimme meter heeft duidelijke voor- en nadelen:

Voordelen Nadelen
Meterstanden worden automatisch uitgelezen. U hoeft zelf dus geen meterstanden te noteren en op te sturen. Ook niet als u overstapt naar een andere leverancier. Uw privacy wordt ingeperkt: de netbeheerder kan iedere twee maanden precies zien hoeveel stroom u heeft verbruikt.
U kunt uw eigen energieverbruik monitoren en u krijgt meer inzicht in uw verbruik en energiekosten Versneld aanvragen van een slimme meter is niet gratis

Gelukkig is de inperking van de privacy beperkt. De meterstanden worden namelijk maar een aantal keer per jaar uitgelezen. Verder kan de netbeheerder ook geen relatie leggen tussen het verbruik en de elektrische apparaten in uw huishouden. De netbeheerder kan dus ook niet aan de hand van uw verbruik zien of u thuis bent.

Slimme meter aanvragen

Te zijner tijd komt uw netbeheerder vanzelf met een aanbod om een slimme meter bij u thuis te installeren. Dat komt omdat de netbeheerder niet iedereen in één keer van een slimme meter kan voorzien. Iedereen krijgt tussen nu en 2020 een slimme meter aangeboden. Het kan dus nog een aantal jaar duren voordat u aan de beurt bent. U ontvangt per post bericht.

Toch is het mogelijk om versneld een slimme meter aan te vragen Dit kunt u doen bij uw netbeheerder, bijvoorbeeld Enexis, Leander of Stedin. Normaliter wordt de meter dan binnen een tijdsbestek van drie maanden geplaatst, tenzij dit technisch niet mogelijk is.

Bij het aanvragen van de meter dient u enkele gegevens paraat te hebben, zoals persoonsgegevens,  adresgegevens en EAN-codes.

Kosten slimme meter

Aan het versneld aanvragen van een slimme meter zijn kosten verbonden, namelijk 72,60 euro (incl. BTW) voor elektriciteit en gas gezamenlijk. Het plaatsen van een slimme meter enkel voor elektriciteit kost 67,76 euro.

Gratis

In bepaalde situaties wordt de slimme meter kosteloos geplaatst, namelijk:

  • Bij nieuwbouw
  • Bij grondige renovaties
  • Bij ingeplande, reguliere vervanging.

Wanneer wordt de meter gelezen?

Zodra de slimme meter bij u thuis is geplaatst, zal hij op vaste tijden en momenten worden uitgelezen, namelijk:

  • Iedere twee maanden om een verbruiks- en kostenoverzicht te genereren. Deze gegevens kunt u via de website van uw energieleverancier inzien. Vaak krijgt u ook per post een overzicht van uw verbruikskosten.
  • Jaarlijks voor de eindafrekening bij uw energieleverancier.
  • Bij een overstap naar een ander energiebedrijf, bijvoorbeeld als u overstapt van Essent naar Nuon.
  • Soms: bij onderhoud van uw aansluiting en het stroom- of gasnetwerk.

De overheid stelt strenge eisen aan het gebruik van de gegevens. Het College Bescherming Persoonsgegevens is op dit terrein de toezichthouder. Die ziet erop toe dat de gegevens niet voor secundaire doeleinden worden gebruikt of wordt verstrekt aan derden.

Slimme meter weigeren

Een slimme meter is niet verplicht. Indien u van uw netbeheerder een aanbod krijgt om uw oude meter te vervangen door een slimme meter hoeft u dit dan ook niet te accepteren, bijvoorbeeld vanwege privacy-overwegingen. U mag het aanbod van uw netbeheerder dus weigeren.

Ook als u op dit moment al een slimme meter heeft, mag u deze laten verwisselen voor een reguliere meter. U dient dan contact op te nemen met de klantenservice van uw netbeheerder. Houdt er rekening mee dat er kosten verbonden zijn aan een meterwissel.

Oude meter blijven gebruiken

U kunt uw oude meter blijven gebruiken zolang deze goed blijft werken. Houdt er wel rekening mee dat het aanbod van uw netbeheerder eenmalig is. Als u weigert en later alsnog een slimme meter wilt, zal u de kosten zelf moeten betalen.

Verder zal uw netbeheer controleren of uw huidige meter nog wel aan de wettelijke eisen voldoet. Indien dit niet het geval is

Slimme meter (uitleesfunctie) uitschakelen

Het is ook mogelijk om het aanbod van de netbeheerder te accepteren, maar de functie voor het op afstand uitlezen van de meterstanden uit te schakelen. U blijft dan zelf de meterstanden noteren en doorgeven. Verder ontvangt u geen overzicht van uw verbruikskosten.

Toch energieverbruik monitoren

Het is mogelijk om de informatie over uw energieverbruik op te vragen zonder dat de netbeheerder uw verbruik kan inzien. U dient dan te beschikken over een speciale display of applicatie die aan de slimme meter is gekoppeld. Ook de slimme meter moet over deze functionaliteit beschikken. Informeer bij uw netbeheerder naar de mogelijkheden en voorwaarden.