Waar ben je naar op zoek?

Algemeen

Energietransitie Nederland

In Nederland en de rest van de wereld vindt er op dit moment een energietransitie plaats. Dat wil zeggen dat we langzaam overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Zonne-energie, windenergie, biomassa waterkracht en geothermie zijn de belangrijkste vormen.

Tijdens de energietransitie daalt het aandeel conventionele energiebronnen en stijgt het aandeel duurzaam. Ook worden andere initiatieven genomen, zoals opvang en afvang van CO2 en elektrisch rijden.

Wat betekent de energietransitie concreet voor Nederland?

  1. Groter aandeel duurzame energie (met name windenergie).
  2. Minder gebruik van gas in gebouwen door isolatie, elektrisch koken, zonneboilers en de warmtepomp.
  3. Minder CO2-uitstoot binnen de sectoren industrie, mobiliteit, wonen en landbouw.
  4. Op termijn CO2-neutraal.
  5. Hogere belasting op gas, lagere belasting op duurzame stroom

2023

Per 2023 moet het aandeel hernieuwbare energie naar 16,7 procent. De gaswinning in Groningen is dan drastisch omlaag gegaan.

De energiebelasting op gas zal per 2023 flink hoger liggen. De energiebelasting op elektriciteit daarentegen moet een stuk lager liggen om burgers op die manier te compenseren. Dat houdt in dat isoleren, elektrisch koken een stuk aantrekkelijker wordt. Ook de aanschaf van een warmtepomp wordt interessanter.

Gemeenten moeten per wijk een plan indienen om de huizen zoveel mogelijk gasvrij te maken. Dit vormt een belangrijk onderdeel van de energietransitie.

2030

Volgens het klimaatakkoord zijn de broeikasemissies in 2030 met 49 procent teruggebracht ten opzichte van 1990. De kosten van de CO2-reductie liggen rond de 5 miljard euro, afhankelijk van de totale reductie.

Er komt daarnaast een verhoging van de minimumheffing voor het uitstoten van CO2, namelijk 43 euro per ton in 2030.

Tot slot zal de gaswinning in Noordoost-Groningen per 2030 zijn gestaakt.

2050

Per 2050 wil de overheid dat Nederland volledig duurzaam is. Dat houdt in dat de volledige warmte- en energieopwekking wordt gedaan door middel van duurzame energiebronnen. We moeten af van gas, olie en kolen.

Op dit moment betekent de Nederlandse gaswinning 10 miljard euro voor de staatskas en een groot aantal banen. Daar komt langzaam een einde aan. Hoe deze financiële klap wordt opgevangen, is nog niet duidelijk. Maar het staat vast dat de sector duurzame energieopwekking ook veel nieuwe banen schept.

Verantwoordelijk

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de energietransitie.

De organisatie zet zich in op allerlei vlakken en met allerlei initiatieven. Op de website van de RVO staat veel informatie voor ondernemers die willen bijdragen aan de duurzame energietransitie.


Geen antwoord op je vraag gevonden?

Contactformulier

Stel je vraag eenvoudig via ons contactformulier. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met je op.

Stuur ons een bericht

Check onze kennisbank

Antwoorden op veel vragen over energie, het klimaat en meer vind je binnen onze kennisbank.

Naar de kennisbank