Waar ben je naar op zoek?

Energiecontract

Einde energiecontract: wat nu?

Zodra het energiecontract ten einde komt, heeft de klant een aantal opties:

 1. Niets doen: afhankelijk wat er in het contract vermeld staat, de kans groot is dat het contract stilzwijgend wordt verlengd. Mocht dat niet het geval zijn, dan eindigt het contract en dat betekent dat na afloop van het contract de duurdere standaardprijs moet worden betaald.
 2. Een nieuw contract afsluiten bij dezelfde leverancier: het energiebedrijf zal daar zeker een aanbod voor doen.
 3. Een ander contract afsluiten, bijvoorbeeld met een kortere – of een langere looptijd.
 4. Overstappen naar een andere leverancier.
 5. Besluiten zonnepanelen te plaatsen, waardoor de afname lager wordt en vanuit die nieuwe situatie

Uitgangspunt is dat het contract een afgesproken looptijd heeft, die varieert tussen een en vijf jaar. Let op, dit contract is niet huis gebonden maar persoonsgebonden. Mocht je verhuizen dan verhuist het contract dus mee.

Beëindigen contract

Mocht je het contract willen beëindigen dan zul je dat moeten dan zoals in het contract is vastgelegd. Algemeen kan men stellen dat beide partijen het contract kunnen beëindigen, zij het dat over het algemeen geldt dat de klant een en de leverancier twee maanden voor afloop het contract moet beëindigen.

Gebeurt dat van geen van beide kanten, dan komen we uit bij wat onder punt 1 vermeld is, namelijk dat het contract of doorloopt of dat het wel degelijk eindigt en dat vanaf dan een contract voor onbepaalde tijd actief wordt, waardoor de prijs voor de standaardlevering gaat gelden.

Er is nog een andere manier om het contract te beëindigen. Je kunt namelijk overstappen naar een andere leverancier en daar melden dat je aan een contract gebonden bent tot die en die datum. De nieuwe leverancier zal dan het contract officieel beëindigen en vanaf de dag van het einde van het contract de levering overnemen.

Het is dus zaak om voordat een contract wordt afgesloten eerst goed te lezen wat er in de voorwaarden en in het contract zelf staat.

 1. Wat is de duur van het contract?
 2. Wat is de prijs die men aanbiedt?
 3. Blijft die gedurende de looptijd van het contract gelden?
 4. Wat als de prijs verlaagd wordt? Wordt dan ook de contractprijs verlaagd?
 5. Wat als de prijs sterk stijgt? Gaat dan de contractprijs toch ook omhoog?
 6. Wat als het contract stilzwijgend doorloopt? Blijft de prijs dan gewoon gelden?
 7. Wat zijn de voorwaarden? Denk er hier ook aan om informatie te vragen wat er gebeurt bij eventuele veranderingen. Bijvoorbeeld isolatiemaatregelen waardoor het verbruik daalt. Of een verbouwing waarbij de installatie wordt vervangen. Ben je dan als klant degene, die de instandhouding en het onderhoud van de installatie moet verzorgen?
 8. Welke rol speelt de netbeheerder? Dat kan, maar hoeft niet per sé hetzelfde bedrijf te zijn als de leverancier.

Dit zijn de wat dringendere vragen. In de voorwaarden wordt nog veel meer geregeld.

Prijs

Ondanks het feit dat je een contract hebt waarin een vaste prijs voor een bepaalde periode is afgesproken, is het toch mogelijk dat tussentijds de prijs verhoogd wordt. Dat heeft te maken met de manier waarop de eindprijs wordt samengesteld.

Je kunt gemakshalve uitgaan van ongeveer 23 cent per KWh voor elektriciteit. Deze prijs bestaat uit meerdere componenten. In principe geldt dat de leverancier alleen de aanmaakprijs voor elektriciteit en de leveringskosten kan verhogen of verlagen. Daar bovenop komen vervolgens de andere componenten. Die worden bepaald door de netbeheerder en de overheid. Stijgt de BTW, dan zal de eindprijs stijgen. Stijgt de milieubelasting idem. Dit geldt ook wanneer de transportkosten stijgen of het vastrecht.

Welk voordeel?

Wat is dan mijn voordeel van een contract? Dat de eindprijs gelijk blijft als de aanmaakprijs stijgt. Op het moment dat de olieprijs sterk stijgt heeft dit ook invloed op de brandstofprijzen. Dat gebeurt met de startprijs voor energie wat langzamer omdat ze met langer lopende contracten werken. In principe stijgt of daalt de prijs per 1 juli of 1 januari.

Stel de aanmaakprijs voor een KWh elektriciteit is 8 cent. Dan zal die dalen of stijgen. Heb je een contractprijs van 7 cent voor drie jaar en de aanmaakprijs stijgt naar 10 cent, dan blijf je die 7 cent betalen. De prijs stijgt wel wanneer er meer BTW moet worden betaald of wanneer een nieuwe toeslag wordt vastgesteld. Alleen stijgt uw eindprijs minder sterk dan voor hen die geen contract hebben.

Wel of geen contract?

In principe geldt dat een contract interessant is wanneer er sprake is van een duidelijk lagere prijs. Algemeen gesteld betekent dit een contract voor minimaal 1 jaar. Hoe langer een contract wordt vastgelegd hoe groter het prijsvoordeel kan zijn. Maak wel ergens een hele duidelijke aantekening wanneer het contract moet worden opgezegd. Doe dat niet een dag maar drie maanden voor de afloopdatum. Waarom? Omdat dit je de kans biedt om even rond te kijken hoe het met de prijzen gesteld is. Daarna kan worden beslis je of het contract stilzwijgend door laat lopen. Uiteraard kan de leverancier het ook opzeggen.

Op deze manier heb je ook informatie verzameld om te beslissen of je op een nieuw aanbod in gaat of kiest voor een andere leverancier. Het is dus zaak om op tijd te beginnen met informatie inwinnen en het niet te laten aankomen op de actie van de leverancier. Want dat kan namelijk geld gaan kosten.

In het contract staat vermoedelijk ook een clausule waarbij het overstappen naar een andere leverancier geregeld wordt. Zo zijn er leveranciers die in de voorwaarden hebben opgenomen dat overstappen naar een andere leverancier iets meer dan twee maanden voorafgaand aan het einde van het contract bekend gemaakt moet worden. Dus hier is de opzegtermijn van het contract langer dan wanneer het wordt opgezegd maar wel bij dezelfde leverancier wordt gebleven. Let daar goed op en voorkom dat je een jaar extra vast zit aan een contract dat je eigenlijk niet meer wilt hebben.


Geen antwoord op je vraag gevonden?

Contactformulier

Stel je vraag eenvoudig via ons contactformulier. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met je op.

Stuur ons een bericht

Check onze kennisbank

Antwoorden op veel vragen over energie, het klimaat en meer vind je binnen onze kennisbank.

Naar de kennisbank