Zonneboiler

Een zonneboiler gebruikt zonne-energie om water te verwarmen dat gebruikt kan worden in uw huishouden, bijvoorbeeld voor de centrale verwarming of warm water onder de douche. In tegenstelling tot een zonnepaneel wordt er geen elektriciteit opgewekt met een zonneboiler.

Is een zonneboiler duurzaam?

Zonneboilers maken gebruik van de energie van de zon en dat is duurzaam. De zon is immers een oneindige energiebron. Ook komen er bij het gebruik van een zonneboiler geen broeikasgassen vrij.

Een zonneboiler is dus een duurzaam product en een alternatief voor aardgas. Met een zonneboiler hoeft er namelijk minder gas gestookt te worden om uw huishouden warm te houden of van warm water te voorzien. Dat is goed voor het milieu en u bespaart op uw energiekosten.

Milieutechnisch kan een zonneboiler bij een gezin van vier personen resulteren in een jaarlijkse CO2-reductie van 350 tot 400 kg. Dat is ongeveer 10 procent van de totale jaarlijkse CO2-uitstoot bij een even groot huishouden.

Hoe werkt een zonneboiler?

De werking van een zonneboiler is een stuk eenvoudiger dan een zonnepaneel. De energie van de zon wordt namelijk gebruikt om water te verwarmen in plaats van elektriciteit op te wekken. Om dat te bereiken is de zonneboiler opgebouwd uit een aantal onderdelen, namelijk:

1. Een zonnecollector

Dit is een plaat met buizen die op het dak ligt om de zonne-energie op te vangen en om te zetten naar warmte. De buizen zijn voorzien met een vloeistof die de warmte geleidt door een buizensysteem en uiteindelijk naar het voorraadvat met water.

2. Een voorraadvat

Doordat de vloeistof door het zonlicht een temperatuur van 90 graden kan bereiken wordt het water in het voorraadvat verwarmd. Dit voorraadvat is in feite een boiler die is gevuld met leidingwater. Het opgewarmde leidingwater kan gebruikt worden als tapwater, bijvoorbeeld voor koken of douchen. Het water kan bij de meeste zonneboiler-systemen ook gebruikt worden voor de centrale verwarming.

3. Een naverwarmer

In de winter is de zon minder krachtig en zal de zonneboiler minder warmte kunnen opwekken dan in de zomer. De zonneboiler wordt daarom aangesloten op een naverwarmer die werkt op aardgas. De naverwarmer is vaak je eigen cv-ketel. Op de cv-ketel staat dan een label, genaamd Gaskeur NZ (Naverwarming Zonneboiler).

werking-zonneboiler

Bron: milieucentraal.nl

Verschil zonnepaneel

Het belangrijkste verschil tussen een zonneboiler en een zonnepaneel is dat de opgewekte energie (warmte of elektriciteit) bij een zonneboiler niet kan worden teruggeleverd. Warmte die bij een zonneboiler niet wordt gebruikt, gaat dus verloren. Het water dat wordt verwarmd kan dan ook niet worden teruggeleverd.

Welke soorten zonneboilers zijn er?

Er zijn veel verschillende soorten zonneboilers verkrijgbaar. Het hangt van je woning en energiebehoefte af welk type zonneboiler het meest geschikt is. Laat je hierover goed adviseren door een installateur of leverancier.

Standaard zonneboiler

Een reguliere zonneboiler is voorzien van een zonnecollector en een los voorraadvat. De standaard zonneboiler is doorgaans geschikt voor huishoudens van 2 tot 4 personen.

Cv-zonneboiler

Een cv-zonneboiler verschilt van de standaard zonneboiler omdat de leidingen van de cv-ketel door het voorraadvat van de zonneboiler lopen. Het water voor de centrale verwarming wordt daarom al iets voorverwarmd waardoor de stookkosten voor het verwarmen van het huishouden lager. De cv zonneboiler is doorgaans geschikt voor huishoudens van 2 tot 6 personen.

Compacte zonneboiler

Er zijn ook compacte zonneboilers waarbij het voorraadvat en de zonnecollector zijn geïntegreerd. Dit is vooral interessant voor woningen waar minder ruimte. De compacte zonneboiler leent zich het beste voor kleine huishoudens van 2 tot 3 personen.

Combi zonneboiler

Een combi-zonneboiler is ook geschikt voor het leveren van warm water aan de centrale verwarming. De combi werkt echter optimaal bij verwarmingssystemen die werken op een lage temperatuur, bijvoorbeeld bij vloerverwarming. De combi zonneboiler is daarnaast geschikt voor grotere huishoudens van 4 tot 6 personen.

Hoeveel kan ik besparen met een zonneboiler?

Een zonneboiler kan resulteren in een aantrekkelijke besparing op je energierekening. Afhankelijk van de totale oppervlakte van de zonnecollector(en) en de inhoud van het voorraadvat kan er tot 250 euro per jaar bespaard worden op de energierekening.

Uw huishouden

Welke zonneboiler jij het beste kunt kiezen, hangt vooral af van de grootte van jouw huishouden. Bij een te grote zonneboiler wordt er te veel water verwarmd dat niet zal worden gebruikt. Bij een te klein systeem zal de vraag naar warm water groter zijn dan het aanbod. Bij aanschaffen van een zonneboiler kun je het beste een systeem kopen met een voorraadvat van 50 liter per persoon in jouw huishouden.

In de onderstaande tabel wordt een indicatie gegeven van de jaarlijkse besparing van verschillende zonneboilers.

Type zonneboiler Geschikt voor Richtprijs (inclusief installatie) Besparing op jaarbasis*
2,9 m2 collector / 160 liter vat 3 – 4 personen € 1.995 € 72,5
3,8 m2 collector / 200 liter vat 4 – 5 personen € 2.750 € 120
7,6 m2 collector / 400 liter vat 8 – 10 personen € 3.750 € 240

* Schatting bij een gasprijs van 65 eurocent per m3 en ervan uitgaande dat het voorraadvat efficiënt wordt gebruikt

Let op: de besparing kan fors toenemen als de gasprijs stijgt.

Subsidie zonneboiler

Veel zonneboilers komen in aanmerking voor een subsidie van de overheid. Deze subsidie ligt meestal rond de 500 euro en gaat onder de noemer Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). De zonneboiler moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De zonneboiler heeft een apertuuroppervlakte van 200 m2 of minder
  • De zonneboiler wordt gebruikt voor verwarmen van tapwater of voor het verwarmen van water voor de centrale verwarming én in combinatie met het verwarmen van tapwater.
  • De zonneboiler is uitgerust met de bijbehorende technische documentatie en een productkaart
  • De zonneboiler wordt in Nederland geïnstalleerd en gebruikt
  • De zonneboiler is nieuw en het betaalbewijs staat op jouw naam

Om het voor consumenten gemakkelijker te maken, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een apparatenlijst gepubliceerd met alle zonneboilers die in aanmerking komen voor een subsidie.

Staat het apparatuur van je keuze niet op deze lijst? Dan kun je bij de fabrikant of leverancier van het apparaat een verzoek doen tot vermelding.

Wat kost een zonneboiler?

Bij het aanschaffen van een zonneboiler betaal je doorgaans voor een compleet systeem, inclusief collectoren, pompen, leidingen en het voorraadvat.

Aanschafkosten

De prijs van een zonneboiler kan sterk verschillen tussen verschillende merken en is soms ook mede afhankelijk van het soort dak.

Installatiekosten

Ook in de installatiekosten kan er verschil zitten, afhankelijk van het dak, de bereikbaarheid van het dak en de afstanden die de leidingen moeten afleggen. Verder kan ook de concurrentie en de marktomstandigheden de prijs beïnvloeden. Het is daarom raadzaam om meerdere offertes aan te vragen voor de installatie.

Onderhoudskosten

De onderhoudskosten van een zonneboiler zijn over het algemeen vrij laag. Houd rekening met onderhoud om de vijf jaar waarbij de kosten kunnen variëren tussen de 50 en 150 euro per keer, afhankelijk van het soort en de grootte van systeem en de bereikbaarheid van het dak.

Een zonneboiler gaat 15 tot 25 jaar mee. Schade aan de de collector wordt meestal gedekt middels een opstalverzekering.

Terugverdientijd

De terugverdientijd van een zonneboiler hangt af van:

  • De prijs van de zonneboiler (inclusief installatie)
  • Totale geschatte onderhoudskosten
  • De subsidie
  • De gasprijs en de eventuele daling of stijging van de gasprijs

Vervolgens kan men de terugverdientijd (in jaren) uitrekenen met de volgende rekensom:

  • (Prijs zonneboiler – subsidiebedrag – onderhoudskosten) / (gasprijs * gemiddelde jaarlijkse besparing m3 gas) = terugverdientijd in jaren

Bij de meeste zonneboilers die nu worden aangeschaft ligt de terugverdientijd tussen de 8 en 14 jaar.


Vind je deze informatie nuttig?