Zoeken?
Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

MIA en Vamil

Voor ondernemers die investeren in duurzame technieken zijn er interessante fiscale voordelen te behalen. Dat kan op verschillende manieren, namelijk met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en met de Milieu Inversteringsaftrek (MIA). Wat deze twee regelingen precies kunnen betekenen voor uw onderneming zal op deze pagina aan bod komen.

MIA

Met de MIA kunt u, afhankelijk van de investering, maximaal 36 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dit is een aftrekpost die bovenop de reguliere afschrijving komt. U kunt gebruikmaken van de MIA als u investeert in milieuvriendelijke technieken, zoals  een regenwaterinstallatie of apparatuur voor recycling van grondstoffen. Het precieze percentage dat u mag aftrekken hangt af van de soort investering, de milieueffecten die de investering teweegbrengt en de gangbaarheid van de techniek/het bedrijfsmiddel. Alle goedgekeurde technieken staan op de milieulijst 2015.

Het is ook mogelijk om zelf een nieuwe, duurzame/milieuvriendelijke techniek voor te stellen voor de milieulijst. Deze moet dan echter eerst worden goedgekeurd, voordat er gebruik kan worden gemaakt van de MIA.

Alle ondernemingen die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen, kunnen in theorie gebruikmaken van MIA. Uiteraard moet het wel gaan om een milieuvriendelijke investering. De aftrekregeling kan gebruikt worden voor diverse kosten die gemoeid zijn met de investering, namelijk:

  • Aanschafkosten
  • Kosten die u maakt wanneer uw eigen bedrijf het milieuvriendelijke bedrijfsmiddel fabriceert
  • Aanpassingskosten, bijvoorbeeld voor nieuwe onderdelen die nodig zijn
  • Advieskosten (alleen voor mkb-ondernemingen)

Verder moet de investering voldoen aan de volgende verschillende voorwaarden:

[voorwaarden]

Op deze pagina vindt u meer informatie over de voorwaarden die horen bij de investeringsregeling MIA.

Vamil

De regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)  biedt ondernemers de mogelijkheid om 75 procent van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Het is bijvoorbeeld mogelijk om 75 procent van de kosten direct (in het jaar van aanschaf) af te schrijven. De regeling kan aantrekkelijk zijn, omdat u de kosten afschrijft – en de fiscale winst vermindert – in het jaar waarin dat voor u het beste uitkomt. Er hoeft dan minder belasting betaalt te worden.

Voorwaarden voor Vamil

Voor Vamil gelden in feite dezelfde voorwaarden als voor MIA. Verschil is dat de techniek op de milieulijst code A, B, C of F moet hebben.

Gebruikmaken van MIA en Vamil

Indien u gebruik wilt maken van MIA of Vamil, kunt u binnen drie maanden melding doen via rvo.nl. Daar staat ook een uitgebreid stappenplan beschreven.

Na aanmelding krijgt u een ontvangstbevestiging die u dient te bewaren in uw boekhouding. De MIA wordt vervolgens verwerkt bij de aangiftes naar de Belastingdienst.