Waar ben je naar op zoek?

Algemeen

Geluidsoverlast

Jaarlijks hebben ongeveer 700.000 Nederlanders last van geluidshinder. Bij ruim de helft leidt dit tot gezondheidsproblemen, zoals verstoring van de slaap en stress.

De grootste veroorzakers van geluidshinder zijn het verkeer, de industrie en de buren.

Wat is geluidsoverlast?

Geluidsoverlast is geluid dat als hinderlijk wordt ervaren. Tot op zekere hoogte is geluidshinder subjectief. Niet iedereen vindt het zware geluid van een auto of motor even onaangenaam. Ook harde muziek ervaart niet iedereen even storend.

Daarom zijn er in Nederland normen en afspraken gemaakt over wat acceptabele geluidsniveaus zijn. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Wet geluidshinder (Wgh) en de Wet milieubeheer (Wm):

In deze wetten staat de maximale geluidsbelasting uitgedrukt in een jaargemiddelde berekend over de gehele dag, avond en nacht.

 • Wm: gaat over geluid afkomstig uit verkeer, zoals wegen, spoorwegen en vliegvelden
 • Wgh: gaat over de normen van industrieën en nieuwbouwwoningen. In het bouwbesluit staan eisen over geluidsisolatie van huizen

Geluidsgrenzen

Voor bepaalde soorten lawaai, zoals overlast van de buren zijn geen normen vastgelegd. Evenals voor pratende of schreeuwende personen. Hier zijn wel Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV’s) voor. Per gemeente kan de regelgeving verschillen. Raadpleeg hiervoor de website van jouw gemeente.

Bij het bepalen van geluidsoverlast worden grenzen gesteld, bijvoorbeeld voor gemiddelde piekbelasting van particuliere woningen, gemeten aan de gevel:

Tijden Geluidsgrens (gemiddelde piekbelasting)
Tussen 07:00 – 18:00 70 dB(A)
Tussen 18:00 en 23:00 65 dB(A)
Tussen 23:00 en 07:00 60 dB (A)

Oorzaken

Er zijn vele veroorzakers van geluidsoverlast:

 • Wegverkeer: auto’s, vrachtwagen en andere voertuigen
 • Spoorwegverkeer: geluid van een trein die voorbij raast
 • Vliegverkeer: laag overvliegende vliegtuigen
 • Buren: feestjes, geschreeuw of hard gepraat bij de buren
 • Industrie: geluid dat fabrieken produceren
 • Recreatie: een feestje of festival in de buurt
 • Geloof (kerken en moskeeën): kerkklok of het ochtendgebed van een imam.

Ook windmolens kunnen geluidsoverlast veroorzaken.

Laagfrequent geluid

Geluidshinder kan ook de oorzaak zijn van laagfrequente geluidstonen. Dit is geluid dat nauwelijks wordt gedempt door obstakels, zoals muren, bomen en gebouwen.

Vooral in het bedrijfsleven en in de industriesector komt laagfrequent geluid voor. Denk aan verwarmingspompen, grote airco-installaties of transformatoren.

Geluidsoverlast melden

Voordat u geluidsoverlast gaat melden, is het zinnig om de veroorzaker van het geluid erop aan te spreken. Kom je er niet uit of is de veroorzaker niet aanspreekbaar? Dan kun je geluidsoverlast melden.

Hier meld je geluidsoverlast:

 • Bij de gemeente: bij geluidsoverlast door verkeer of industrie
 • De politie: bij geluidsoverlast van jouw buren of door personen in de buurt, waarbij directe actie wenselijk is.

Weet je niet waar je een melding moet indienen? Kijk dan op milieuklachten.nl.

Belangrijk

Bij het melden van geluidsoverlast is het volgende belangrijk:

 • Dat je aangeeft waar de klacht zich voordoet.
 • Of het gaat om een eenmalige klacht of een terugkerend fenomeen.
 • Hoe vaak het voorkomt en hoe laat.
 • Hoe lang de overlast duurt.
 • Wie de veroorzaker is.

Gezondheidsklachten

Geluidsoverlast zorgt ervoor dat mensen niet goed kunnen slapen of zich slecht kunnen concentreren. Dat kan vervelende klachten tot gevolg hebben, zoals stress, minder energie, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.

Er is ook een indirecte reden waar geluidsoverlast voor gezondheidsproblemen  zorgt. Mensen die last hebben van geluidshinder sluiten namelijk vaak al hun ramen en deuren. Het gevolg is gebrekkige ventilatie. Gebrek aan schone lucht kan ook allerlei klachten veroorzaken, zoals hoofdpijn, benauwdheid en hoesten.

Geluidsoverlast verminderen

Het verminderen van geluidsoverlast vraagt om een proactieve aanpak:

 1. Kom in actie: ga in gesprek met de veroorzaker van het lawaai.
 2. Zoek eventueel iemand die namens beide partijen kan bemiddelen, bijvoorbeeld een stadswacht, woningbouwvereniging, buurtvader of buurtbemiddelaar.
 3. Dien indien nodig een klacht bij een instantie of doe aangifte bij de politie.
 4. Onderneem juridische stappen.

Samen sterker

Zijn er meer mensen in jouw omgeving die geluidsoverlast ondervinden van dezelfde bron? Kom dan samen in actie. Hoe meer mensen overlast hebben, hoe sneller de gemeente of politie in actie komt.

Wat kun je zelf doen?

Maar ook zelf kun je iets doen om geluidsoverlast te verminderen:

 1. Isoleer je woning, bijvoorbeeld door gevel- of spouwmuurisolatie.
 2. Zorg voor ventilatieroosters die lucht doorlaten, maar geen geluid.

Geen antwoord op je vraag gevonden?

Contactformulier

Stel je vraag eenvoudig via ons contactformulier. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met je op.

Stuur ons een bericht

Check onze kennisbank

Antwoorden op veel vragen over energie, het klimaat en meer vind je binnen onze kennisbank.

Naar de kennisbank