Zoeken?
Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Topsector Energie (TSE)

Is uw bedrijf gevestigd in Nederland en werkt u binnen een Topconsortium voor Kennis en Innovatie samen met overheden, vakbewegingen, milieuorganisaties en/of andere bedrijven samen aan duurzame groei? Dan kunt u in aanmerking komen voor deelname aan een tender binnen de Topsector Energie (TSE).

Er zijn verschillende soorten thema’s waarin tenders worden gestart, zoals:

  • Energiebesparing in gebouwen
  • Verduurzaming van energiehuishouding
  • Duurzame warmte
  • Bio-energie
  • Zonne-energie
  • Windenergie (op zee)

Voor 2015 werd er in totaal 50 miljoen euro aan subsidies beschikbaar gesteld.

Voorwaarden en aanvragen

Iedere tender heeft afwijkende voorwaarden, startingsdata en een beschikbaar budget. Meer informatie vindt u op RVO.nl