Waar ben je naar op zoek?

Duurzame energie

Terugverdientijd zonnepanelen

De terugverdientijd van zonnepanelen duidt op het aantal jaren dat nodig is om de totale investering in de panelen terug te verdienen.

Deze periode is sterk afhankelijk van diverse factoren, waaronder de elektriciteitsprijs, de hoogte van de terugleververgoeding en de investeringskosten.

In dit dossier

In dit dossier komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat de terugverdientijd is in verschillende situaties en scenario’s
 • Welke factoren de terugverdientijd beïnvloeden

Hierna weet je of een investering in zonnepanelen financieel nog interessant is voor jou.

Terugverdientijd per scenario

Energievergelijk.nl heeft de terugverdientijd berekend op basis van vijf scenario’s: een zeer ongunstig, ongunstig, verwacht, gunstig of zeer gunstig scenario. Bij het uitrekenen van de terugverdientijd in deze scenario’s zijn steeds een aantal specifieke én algemene aannames gemaakt.

De verwachte terugverdientijd van zonnepanelen is op dit moment ongeveer 12,5 jaar, blijkt uit een analyse van deze site. Deze periode is berekend op basis van de huidige stand van zaken en verwachte ontwikkelingen (mei 2024).

Uit de berekeningen blijkt dat de daadwerkelijke terugverdientijd van zonnepanelen zeer situatieafhankelijk is en in een zeer ongunstig geval kan oplopen tot meer dan 20 jaar.

1. Zeer ongunstig scenario (20,5 jaar)

Voor de berekening van de terugverdientijd in een zeer ongunstig (zwart) scenario wordt aangenomen dat:

 • Energieleveranciers klanten geen vergoeding hoeven bieden voor de stroom die zij aan het elektriciteitsnet terugleveren.
 • De elektriciteitsprijs 25 cent per kilowattuur bedraagt, inclusief energiebelasting en btw.

Het resultaat van deze berekening:

Na het bereiken van de terugverdientijd (20,5 jaar) leveren de panelen een jaarlijkse winst op van 215 tot 220 euro.


In dit scenario levert een spaarrekening met een rente van 2,5 procent na 25 jaar een winst op die 2.857 euro hoger is dan de financiële winst behaald met zonnepanelen.

2. Ongunstig scenario (17 jaar)

Voor de berekening van de terugverdientijd in een ongunstig scenario wordt aangenomen dat:

 • Energieleveranciers klanten een minimale vergoeding (25 procent van de kale stroomprijs) moeten bieden voor de stroom die zij aan het elektriciteitsnet terugleveren.
 • De elektriciteitsprijs 25 cent per kilowattuur bedraagt, inclusief energiebelasting en btw

Het resultaat van deze berekening:

Na het bereiken van de terugverdientijd (17,0 jaar) leveren de panelen een jaarlijkse winst op van 265 tot 280 euro.

In dit scenario levert een spaarrekening met een rente van 2,5 procent na 25 jaar een winst op die 1.602 euro hoger is dan de financiële winst behaald met zonnepanelen.

3. Verwacht scenario (12,5 jaar)

Voor de berekening van de terugverdientijd in een verwacht scenario wordt aangenomen dat:

 • Energieleveranciers klanten een redelijke vergoeding (50 procent van de kale stroomprijs) bieden voor de stroom die zij aan het elektriciteitsnet terugleveren.
 • De elektriciteitsprijs 27,5 cent per kilowattuur bedraagt, inclusief energiebelasting en btw

Het resultaat van deze berekening:

Na het bereiken van de terugverdientijd (12,5 jaar) leveren de panelen een jaarlijkse winst op van 355 tot 390 euro.

In dit scenario is de winst met zonnepanelen na 25 jaar 896 euro hoger dan die op een spaarrekening met een rente van 2,5 procent.

4. Gunstig scenario (8,5 jaar)

Voor de berekening van de terugverdientijd in een gunstig scenario wordt aangenomen dat:

 • Energieleveranciers klanten een redelijke vergoeding (50 procent van de kale stroomprijs) bieden voor de stroom die zij aan het elektriciteitsnet terugleveren.
 • De elektriciteitsprijs 30 cent per kilowattuur bedraagt, inclusief energiebelasting en btw

Het resultaat van deze berekening:

Na het bereiken van de terugverdientijd (8,4 jaar) leveren de panelen een jaarlijkse winst op van 400 tot 450 euro.

In dit scenario is de winst met zonnepanelen na 25 jaar 2.139 euro hoger dan die op een spaarrekening met een rente van 2,5 procent.

5. Zeer gunstig scenario (7 jaar)

Voor de berekening van de terugverdientijd in een zeer gunstig scenario wordt aangenomen dat:

 • Energieleveranciers klanten een redelijke vergoeding (80 procent van de kale stroomprijs) bieden voor de stroom die zij aan het elektriciteitsnet terugleveren.
 • De elektriciteitsprijs 30 cent per kilowattuur bedraagt, inclusief energiebelasting en btw

Het resultaat van deze berekening:

Na het bereiken van de terugverdientijd (7,2 jaar) leveren de panelen een jaarlijkse winst op van 480 tot 540 euro.


In dit scenario is de winst met zonnepanelen na 25 jaar 4.276 euro hoger dan die op een spaarrekening met een rente van 2,5 procent.

Waar is de terugverdientijd van afhankelijk?

De daadwerkelijke terugverdientijd van zonnepanelen wordt beïnvloed door een breed scala aan factoren.

Een volledig overzicht van deze factoren:

Investeringskosten en prijs per wattpiek

 • Hoe lager de prijs per wattpiek, hoe korter de terugverdientijd

Allereerst spelen de totale investeringskosten van de zonnepanelen, omvormer en de installatie een belangrijke rol in de terugverdientijd. Hierbij hoort ook het totale piekvermogen van het systeem dat wordt aangeschaft.

Voor de terugverdientijd is het vooral van belang om te kijken naar de prijs per wattpiek.

Deze wordt als volgt berekend:

 • Prijs per wattpiek = Investeringskosten (in €) / Totaal vermogen systeem (in Wp)

Een prijs van 1 tot 1,25 euro per wattpiek is gangbaar in Nederland, blijkt uit cijfers van installateurs. Dit is echter wel afhankelijk van het systeem dat wordt aangeschaft. Vaak neemt de prijs per wattpiek af naarmate het systeem meer panelen heeft.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat uit van een prijs van 5.000 euro voor een compleet systeem van 10 zonnepanelen met een totaal piekvermogen van 4.000 wattpiek (Wp).

De cijfers waarmee de RVO rekent, dateren van december 2023. Inmiddels is de prijs van een zonnepanelensysteem al enigszins gedaald, blijkt uit recente gegevens (mei 2024) van installateurs.

Jaarlijkse opbrengst

 • Hoe hoger de jaarlijkse opbrengst, hoe langer de terugverdientijd

De jaarlijkse opbrengst van de zonnepanelen wordt voor een belangrijk deel bepaald door het totale vermogen van de panelen. Hoe hoger het vermogen, hoe hoger de verwachte opbrengst. Uiteraard is hier ook van belang wat de prijs per wattpiek bedraagt.

De verwachte jaarlijkse opbrengst wordt als volgt berekend:

 • Verwachte jaarlijkse opbrengst = Totaal vermogen (Wp) * omrekenfactor

In Nederland hanteren we een gangbare omrekenfactor in Nederland (0,85) voor het berekenen van de verwachte jaaropbrengst. Deze kan echter hoger of lager liggen, afhankelijk van tal van factoren.

Zo is de uiteindelijke jaaropbrengst afhankelijk van:

 • Locatie: de hoeveelheid zonlicht kan verschillen per locatie. Aan de kust is meestal wat meer zonlicht dan in het binnenland
 • Oriëntatie en hoek van de panelen: de optimale* oriëntatie is pal naar het zuiden met een hellingshoek tussen 20-45 graden.
 • Schaduw: objecten, zoals bomen en gebouwen die schaduw werpen kunnen de opbrengst aanzienlijk verminderen.
 • Weersomstandigheden: bewolking, regen en sneeuw beïnvloeden de opbrengst in negatieve zin.
 • Temperatuur: hogere temperaturen kunnen de efficiëntie van de panelen verminderen.
 • Systeemverliezen: er kunnen verliezen door inefficiëntie in de bekabeling, vuil op de panelen, ouderdom van het systeem en omvormerefficiëntie.

*Bij een dynamisch energiecontract kan het voordelig zijn om zonnepanelen zodanig te oriënteren en onder een hoek te plaatsen dat ze vooral in de ochtend en aan het einde van de middag veel stroom opwekken.

Dit komt doordat de dynamische stroomprijs, en dus ook de terugleververgoeding, gemiddeld hoger is tijdens deze periodes dan overdag. Door de zonnepanelen optimaal te positioneren om tijdens deze piekuren meer energie te genereren, kun je een hogere financiële opbrengst realiseren.

Direct gebruik

 • Hoe hoger het deel dat direct kan worden gebruikt, hoe korter de terugverdientijd

Direct gebruik verwijst naar het gebruik van de opgewekte zonne-energie op het moment dat deze geproduceerd wordt. Bijvoorbeeld, als je overdag zonne-energie opwekt en tegelijkertijd je wasmachine of andere elektrische apparaten gebruikt, verbruik je deze energie direct.

Hoe hoger het percentage van de opgewekte energie dat direct wordt gebruikt, hoe minder elektriciteit je aan het net hoeft terug te leveren (en hoeft af te nemen). Dat is gunstig, want voor de teruggeleverde stroom ontvang je straks minder, zodra de salderingsregeling ten einde komt.

Elektriciteitsprijs per kWh

 • Hoe hoger de elektriciteitsprijs, hoe korter de terugverdientijd

De elektriciteitsprijs heeft een enorme invloed op de uiteindelijke terugverdientijd. Hoe hoger de elektriciteitsprijs, hoe groter het financiële voordeel van zonnepanelen en hoe korter de terugverdientijd.

De elektriciteitsprijs kan gedurende het jaar variëren. Een hogere elektriciteitsprijs in de zomermaanden resulteert in een grotere besparing, en omgekeerd. In de berekeningen op deze pagina wordt echter uitgegaan van een vaste stroomprijs.

Op deze pagina staat een actueel overzicht van de gemiddelde elektriciteitsprijs van de energieleveranciers in nieuw aangeboden energiecontracten.

Terugleverkosten

 • Hoe lager de terugleverkosten, hoe korter de terugverdientijd

Alle traditionele energieleveranciers hanteren inmiddels terugleverkosten. Dit betekent dat je als zonnepaneelbezitter moet betalen voor alle elektriciteit die je teruglevert aan het net.

De terugleverkosten kunnen sterk variëren tussen de verschillende energie-aanbieders. Bij een teruglevering van 2400 kWh per jaar gaat het om zo’n 54 tot 315 euro aan jaarlijkse terugleverkosten.

Bekijk ons volledig overzicht van de terugleverkosten per energie-aanbieder.

Salderingsregeling

 • Hoe meer er mag worden gesaldeerd, hoe korter de terugverdientijd

De salderingsregeling maakt het mogelijk om de overtollige opgewekte stroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet en daarvoor dezelfde prijs te krijgen als de afgenomen stroom. Dit maximaliseert de financiële voordelen van zonne-energie en verkort de terugverdientijd van de investering.

De nieuwe beoogde regering wil de salderingsregeling per 1 januari 2027 beëindigen. Ook de terugleverkosten worden dan (als het goed is) verboden.

Terugleververgoeding per kWh (na einde salderingsregeling)

 • Hoe hoger de terugleververgoeding, hoe korter de terugverdientijd

Zodra de salderingsregeling stopt, wordt verwacht dat energieleveranciers verplicht worden gesteld een bepaald percentage van de kale stroomprijs te vergoeden voor alle elektriciteit die huishoudens terugleveren aan het net.

Deze zogeheten terugleververgoeding is dus de financiële compensatie die je als zonnepaneelbezitter ontvangt voor de elektriciteit (in kWh) die je teruglevert aan het stroomnet. Het gaat hierbij dus niet alleen om het netto-overschot, maar het totale aantal teruggeleverde kWh’s.

Aannames

Ook de algemene aannames die bij het berekenen van de terugverdientijd worden toegepast, beïnvloeden de terugverdientijd.

Hier staat een overzicht van alle aannames die wij hebben gemaakt.

Terugverdientijd zonder salderingsregeling

In het hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de salderingsregeling per 1 januari 2027 verdwijnt. Ook de terugleverkosten worden dan verboden, is de verwachting. Het vervallen van de salderingsregeling beïnvloedt de terugverdientijd in negatieve zin.

Hieronder staat overzicht van de terugverdientijd onder verschillende omstandigheden. Deze omstandigheden omvatten variërende stroomprijzen, terugleververgoedingen en investeringskosten.

Wisselende elektriciteitsprijs

Voor de berekening van de terugverdientijd bij wisselende investeringskosten wordt aangenomen dat de energieleveranciers klanten een redelijke vergoeding (50 procent van de kale stroomprijs) bieden voor de stroom die zij aan het elektriciteitsnet terugleveren.

Wisselende terugleververgoeding

Voor de berekening van de terugverdientijd in bij een wisselende terugleververgoeding wordt aangenomen dat de elektriciteitsprijs 27,5 cent per kilowattuur bedraagt.

Wisselende investeringskosten

Voor de berekening van de terugverdientijd in bij een wisselende investeringskosten wordt aangenomen dat de all-in elektriciteitsprijs 27,5 cent per kilowattuur bedraagt en energieleveranciers klanten een redelijke vergoeding (50 procent van de kale stroomprijs) bieden voor de stroom die zij aan het elektriciteitsnet terugleveren.

Aannames bij de berekening

Bij het maken van alle berekeningen naar de terugverdientijd van zonnepanelen zijn de volgende algemene aannames gemaakt:

 • De zonnepanelen worden eind december 2024 aangeschaft en geïnstalleerd en gaan per 01-01-2025 elektriciteit opwekken.
 • Er wordt gerekend met een gangbaar systeem van 10 panelen met een opbrengst van 400 wattpiek (Wp) per paneel (tenzij anders vermeld). Bron: diverse installateurs
 • Het volledige systeem van zonnepanelen, inclusief omvormer en installatie kost 4.500 euro. Dit vertaalt zich naar een prijs van 1,125 euro per wattpiek. Bron: diverse installateurs
 • Er wordt gerekend met een gangbare omrekenfactor in Nederland (0,85) voor het berekenen van de verwachte jaaropbrengst. Bron: diverse installateurs
 • Er is na 25 jaar nog circa 85 procent van de oorspronkelijke opbrengst over. Dit is op basis van een opbrengstverlies van 0,7% per jaar. Bron: diverse installateurs
 • De omvormer gaat meestal zo’n 12 jaar mee en moet dus één keer tijdens de levensduur van de panelen (25 jaar) worden vervangen. De kosten hiervoor bedragen 1.200 euro. Omvormers die binnen 10 jaar kapot gaan vallen meestal binnen de garantie. Bron: Milieucentraal.
 • De salderingsregeling is nog tot en met eind december 2026 van kracht (tenzij anders vermeld). Bron: hoofdlijnenakkoord 2024
 • Alle teruggeleverde elektriciteit kan in de eerste twee jaar (na aanschaf van de panelen) worden gesaldeerd.
 • 30 procent van de opgewekte stroom wordt direct in het huishouden verbruikt (en hoeft dus niet te worden teruggeleverd). Bron: Milieucentraal.
 • Tot en met eind december 2026 wordt gerekend met terugleverkosten van 274 euro per jaar. Bron: gemiddelde jaarlijkse terugleverkosten bij de drie grootste leveranciers op basis van de berekende jaarlijkse teruglevering.
 • Er wordt 2,5 procent spaarrente ontvangen op de financiële opbrengsten die worden bereikt na 1 jaar het zonnepanelensysteem in gebruik te hebben genomen.
 • Er wordt aangenomen dat de elektriciteitsprijs per kWh voor een periode van 25 jaar constant blijft. De specifieke prijs die wordt gebruikt voor de berekening wordt per situatie vermeld en is inclusief btw en een vaste energiebelasting (tarief 2024).

Terugverdientijd voor huurders

Voor huurders is de terugverdientijd van zonnepanelen niet direct van toepassing zoals voor huiseigenaren, omdat zij meestal niet zelf investeren in de installatie van de zonnepanelen. In plaats daarvan kan de verhuurder zonnepanelen laten installeren en de kosten hiervan doorberekenen via de servicekosten.

Servicekosten

Huurders betalen vaak een extra bedrag aan servicekosten voor het gebruik van de zonnepanelen. De hoogte van deze servicekosten bepaalt mede het rendement van de zonnepanelen voor de huurder.

Als de extra servicekosten voor de panelen lager zijn dan de besparing op de energierekening, profiteren huurders direct van lagere woonlasten in de vorm van kostenbesparing.

Besparing gaat omlaag

Bij het afschaffen van salderingsregeling gaat de besparing op de energierekening omlaag. De extra servicekosten mogen in deze situatie niet hoger zijn dan de besparing op de energierekening, anders ontstaat er verlies voor de huurder.

Volgens de woonbond betalen huurders gemiddeld 3 tot 3,50 euro per maand aan servicekosten per paneel (2024). Bij 8 panelen is dit dus 24 tot 28 euro per maand.

Hieronder een overzicht van de gemiddelde besparing met zonnepanelen over een periode van 25 jaar:

Aantal PanelenGemiddelde besparing energierekening over 25 jaar
4 panelen€ 14 per maand
6 panelen€ 21 per maand
8 panelen€ 29 per maand
10 panelen€ 36 per maand
Bij deze berekening zijn een aantal aannames gemaakt.

Voorbeeld: als er zes zonnepanelen worden geïnstalleerd, mogen de verhoogde servicekosten over een periode van 25 jaar gemiddeld niet meer dan 21 euro per maand bedragen. Anders leidt dit tot verlies voor de huurder.


Geen antwoord op je vraag gevonden?

Contactformulier

Stel je vraag eenvoudig via ons contactformulier. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met je op.

Stuur ons een bericht

Check onze kennisbank

Antwoorden op veel vragen over energie, het klimaat en meer vind je binnen onze kennisbank.

Naar de kennisbank