Zoeken?
Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)

Met de regeling stimulering energieprestatie huursector (STEP) geeft de rijksoverheid een extra duwtje in de goede richting aan woningcorporaties en overige verhuurders die investeren in energiebesparing van bestaande woningen in de gereguleerde huursector. Het doel is dat woningen die onder de liberalisatiegrens vallen, een betere energieprestatie krijgen. De hoogte van de STEP-subsidie begint op 2.000 euro per woning en kan oplopen tot 4.500 euro. STEP is een onderdeel van het nationale energieakkoord.

Wie komt in aanmerking voor STEP?

Alleen woningcorporaties en (particuliere) verhuurders van woningen waarvan de aanvangshuurprijs onder de liberalisatiegrens ligt, komen in aanmerking voor STEP. Deze grens ligt per 1 januari 2015 op 710,68 euro per maand. Alle huurcontracten die een hogere prijs hebben, vallen niet onder de gereguleerde huurmarkt en komen dus niet in aanmerking voor STEP. Ook woningen die niet zelfstandig zijn, zoals (studenten)kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen vallen buiten de subsidieregeling.

Via deze link kunt u zien of uw woning wel of niet behoort tot de gereguleerde woningmarkt.

Voorwaarden STEP

De subsidieaanvraag kan u indienen voor één of meer woningen die daarvoor in aanmerking komen. De hoogte van het subsidiebedrag dat u ontvangt per huurwoning is afhankelijk van de Energie-Index die met de woning is behaald. Dat wil zeggen dat een huurwoning bij de aanvraag een bekende en geregistreerde Energie-Index heeft en dat de woning een verbeterde Energie-Index heeft bereikt na renovatie of na het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Hieronder vindt u een overzicht van de hoogte van de subsidie per huurwoning, afhankelijk van de behaalde Energie-Index.
Woningcorporaties

Prestatie (Energie-Index) Aantal stappen omlaag (energielabel) Subsidie
Van 2,11 of hoger naar 1,40 of lager

Of:

Van 1,81 of hoger naar 1,20 of lager

3 € 2.000
Van 2,41 of hoger naar 1,40 of lager

Of:

Van 2,11 of hoger naar 1,20 of lager

4 € 2.600
Van 2,71 of hoger naar 1,40 of lager

Of:

Van 2,41 of hoger naar 1,20 of lager

5 € 3.500
Van 2,71 of hoger naar 1,20 of lager 6 € 4.500

 

Overige verhuurders

Prestatie (Energie-Index) Aantal stappen omlaag (energielabel) Subsidie
Van 2,41 of hoger naar 1,80 of lager

Of:

Van 2,11 of hoger naar 1,40 of lager

Of:

Van 1,81 of hoger naar 1,20 of lager

3 € 2.000
Van 2,71 of hoger naar 1,80 of lager

Of:

Van 2,41 of hoger naar 1,40 of lager

Of:

Van 2,11 of hoger naar 1,20 of lager

4 € 2.600
Van 2,71 of hoger naar 1,40 of lager

Of:

Van 2,41 of hoger naar 1,20 of lager

5 € 3.500
Van 2,71 of hoger naar 1,20 of lager 6 € 4.500

Gebruikmaken van STEP

Het aanvragen van de subsidie kan tot en met 31 december 2017 via het digitale loket van de Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wacht dus niet te lang met uw aanvraag.

  1. Zodra de aanvraag is voltooid, ontvangt u binnen 13 weken reactie van de RVO.
  2. Als u in aanmerking komt voor STEP dient u na het officiële bericht van de RVO binnen 24 maanden de energiebesparende maatregelen doorvoeren.
  3. Ook dient u een nieuwe energielabel op te nemen en deze voor het einde van de 24 maanden te registreren in de centrale database van energielabels.
  4. De RVO controleert of de verbetering van het energielabel overeenkomst met de subsidie die is verleend.
  5. U ontvangt de subsidie in 2018 of 2019 indien u voldoet aan de voorwaarden

Fonds Energiebesparing Huursector

Omdat u voor STEP in aanmerking komt, kan u wellicht ook gebruikmaken van een andere subsidieregeling, namelijk het Fonds Energiebesparing Huursector (FEH). Daarmee kan een lening tegen een lagere rente worden afgesloten.