Stadsverwarming

Stadsverwarming is het voorzien van warm water door het hergebruik van restwarmte. Een stad, wijk of dorp kan hier gebruik van maken. De restwarmte is afkomstig uit elektriciteitscentrales, grote fabrieken of afvalverbrandingsovens. Stadsverwarming is ook mogelijk met behulp van zonnecollectoren, biomassacentrales of een warmtepomp.

Ongeveer een half miljoen huishoudens in Nederland maken gebruik van stadsverwarming. Het is een duurzaam alternatief voor warmteopwekking door gasverbranding.

Het voordeel van stadsverwarming ten opzichte van traditioneel verwarmen is een forse CO2-vermindering: tot wel 50 procent.

Hoe werkt het?

In de onderstaande figuur wordt schematisch uitgelegd hoe stadsverwarming werkt. Daaronder staat een tekstuele uitleg.

Stadsverwarming

Uitleg:

Elektriciteitscentrales, fabrieken en verbrandingsovens genereren veel warmte. Normaal gesproken gaat deze warmte bij de opwekking van elektriciteit of het fabrieksproces verloren. Het idee van stadsverwarming is om de warmte te hergebruiken om water te verwarmen:

 1. Restwarmte van de fabriek of elektriciteitscentrale wordt via een ondergronds leidingnetwerk getransporteerd naar een warmteoverdrachtstation.
 2. Het overdrachtstation doseert de juiste hoeveelheid water en transporteert het water via een netwerk naar de afnemer, zoals woningen en gebouwen.
 3. Alle gebouwen die zijn aangesloten op het netwerk kunnen de warmte aftappen.
 4. Gekoeld water stroomt terug naar het overdrachtstation. Deze kan het water vervolgens opnieuw opwarmen.

Kosten

Om gebruik te kunnen maken van stadsverwarming betaalt een gebruiker iedere maand een bedrag aan de energiemaatschappij. Dit bedrag bestaat uit:

 • Een eenheidsprijs (in Gigajoules)
 • Transportkosten
 • Servicekosten en onderhoud

Uit onderzoek is gebleken dat stadsverwarming voor huishoudens duurder is dan huishoudens die ‘gewoon’ gas afnemen. In sommige gevallen kan het verschil oplopen tot honderden euro’s op jaarbasis. De warmtewet wordt daarom op korte termijn herzien.

Steden

Stadsverwarming leent zich het beste voor grootstedelijke gebieden waar veel woningen of gebouwen staan per vierkante meter. Daarnaast is het gunstig om zo dicht mogelijk bij de bron de warmte te benutten. Zo gaat de minste warmte tijdens het transport verloren.

Stadsverwarming wordt toegepast in (delen van) een aantal Nederlandse steden, waaronder:

 • Rotterdam
 • Arnhem
 • Eindhoven
 • Breda
 • Tilburg
 • Purmerend
 • Nijmegen

Stadwarmte wordt geleverd door een aantal grote energiemaatschappijen, waaronder Nuon, Eneco en Essent.

Meterkast

Als er gebruik wordt gemaakt van stadswarmte ziet de meterkast er anders uit. In plaats van een gasmeter is er een warmtemeter geïnstalleerd die alle verbruikte stadswarmte registreert. Dit is zowel warmte die wordt gebruikt voor warm water als de warmte voor de verwarming. Op uw energierekening staat één verbruikspost voor stadswarmte. Deze is uitgedrukt in de eenheid Gigajoule (GJ).

Soms zijn er twee losse meters in de kast. Gebruik van warm kraanwater wordt dan uitgedrukt in kubieke meters (m3) en gebruik van de radiatoren wordt uitgedrukt in Gigajoules (GJ). Op je energierekening staan dan ook twee verbruiksposten.

Thermostaat

Het regelen van de temperatuur in een huishouden met stadsverwarming werkt hetzelfde als bij andere huishoudens. In de meeste huishoudens is er een thermostaat die de warmte in de woning nauwkeurig kan regelen.

Een woning die gebruik maakt van stadsverwarming heeft geen cv-ketel. Dat vergt minder onderhoud. Alleen de radiatoren moeten af en toe worden ontlucht. Bijvullen van water is niet nodig.


Vind je deze informatie nuttig?