Zoeken?
Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Spoedaanvraag energie

Als uw stroom- en gas levering is/wordt afgesloten, kan het nodig zijn om een spoedaanvraag energie te doen bij een energieleverancier. Op die manier kunt u op redelijk korte termijn weer beschikken over werkende aansluiting. Het is echter niet bij alle leveranciers mogelijk om een dergelijke aanvraag in te dienen. Ook zijn er vaak borgkosten verbonden aan de spoedaanvraag.

Wanneer wordt gas en/of stroom afgesloten?

 1. Indien er geen energieleverancier bekend is, bijvoorbeeld bij leegstand
 2. In het geval van een gevaarlijke situatie, zoals een gaslek
 3. Bij een betalingsachterstand van de stroom- en gasrekening
 4. Bij fraude, bijvoorbeeld als er met de meterstanden wordt gerommeld
 5. Hieronder worden de specifieke gevallen toegelicht en wordt er per situatie advies gegeven.

Geen energieleverancier bekend

Iedere stroomaansluiting moet zijn aangemeld bij een energieleverancier. Anders gebruikt u energie waar u niet voor betaalt. Het kan echter voorkomen dat er (nog) geen energieleverancier bekend is op het adres, bijvoorbeeld bij een verhuizing naar een nieuw(e) of leegstaand(e) pand of woning.

Als een netbeheerder ziet dat er (nog) geen energieleverancier op het leveringsadres bekend is, zult u daarover bericht krijgen van de netbeheerder en zal de netbeheerder op korte termijn overgaan tot het afsluiten van de energielevering. Dit is wettelijk vastgelegd.

Advies

1. Het is verstandig om in deze situatie zo snel mogelijk contact op te nemen met de netbeheerder en om u met spoed aan te melden bij een energieleverancier. U zult niet worden afgesloten als er binnen de door de netbeheerder gestelde termijn (meestal 10 dagen) een energieleverancier bekend is op het leveringsadres. De netbeheerder zal echter pas na 20 werkdagen langskomen om de stroom- en gaslevering fysiek af te sluiten.

2. Indien u al afgesloten bent van energie is het zaak om u zo snel mogelijk en met spoed  aan te melden bij een energieleverancier. Het duurt dan nog gemiddeld twee tot vijf dagen voordat de levering weer op gang wordt gezet.

3. Als u besluit uw aansluiting tijdelijk niet te gebruiken, kunt u een leegstandstarief aan te gaan bij de energieleverancier. U betaalt dan geen voorschot aan de energieleverancier, maar alleen de netbeheerkosten.

4. Als u uw aansluiting helemaal niet meer gebruikt, kunt u de aansluiting laten verwijderen via mijnaansluiting.nl. Hier zijn kosten aan verbonden van ongeveer 600 euro inclusief BTW, afhankelijk van de leverancier.

Betalingsproblemen

Als u uw energierekeningen niet kan betalen, kan uw energiebedrijf besluiten om het contract te beëindigen. Dit betekent dat u op termijn ook wordt afgesloten van energie. Als u het maandelijkse voorschotbedrag niet betaalt aan de leverancier zal het volgende gebeuren:

 • U ontvang een betalingsherinnering van de energieleverancier met het vriendelijke verzoek alsnog te betalen.
 • Betaalt u niet? Dan ontvang u een aanmaning waarop een uiterste betaaldatum staat.
 • Betaalt u dan nog steeds niet of niet op tijd? Dan heeft uw energiebedrijf het recht om uw energiecontract te beëindigen.
 • Dit is een signaal voor de netbeheerder om u op korte termijn af te sluiten van het energienetwerk.
 • Zodra dat is gebeurt (na 20 werkdagen), heeft u geen stroom en gas meer.

Advies

1. Zodra u betalingsproblemen heeft, is het zaak om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw energieleverancier. Doe dit in elk geval voor de uiterste betaaldatum. Het is vaak mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Daarmee wordt voorkomen dat u niet wordt afgesloten van het stroom- en gasnetwerk.

Voorstel betalingsregeling aan energieleverancier

2. Lukt het om een of andere reden niet om een betalingsregeling te treffen? Meldt u dan aan bij de schuldhulpverlening, zoals de Gemeneentelijke Kredietbank of een andere organisatie. Zorg er wel voor dat u dit doet ruim voordat de uiterste betaaldatum is verstreken. U ontvangt bewijs als zodra u bent aangemeld bij een schuldhulpverleningsinstantie. De schuldhulpverleningsorganisatie zal daarna besluiten of u mag worden toegelaten. In de periode tot dat besluit genomen is mag uw energiecontract niet worden beëindigd.

3. Zorg er voor dat uw energieleverancier op de hoogte is van het feit dat u bent aangemeld voor schuldhulpverlening. Dit doet u door een kopie van het bewijs op te sturen naar het energiebedrijf.

4. Mocht u niet worden toegelaten tot de schuldhulpverlening? Dan mag het energiebedrijf uw contract wel beëindigen, tenzij u tijdig een andere regeling heeft getroffen of uw rekeningen hebt betaald.

Fraude

In het geval van fraude heeft de energieleverancier het recht om uw energiecontract op te zeggen. Er is bijvoorbeeld sprake van fraude als:

 • Er is gerommeld met de meters of meterstanden
 • Er illegaal stroom is afgetapt, bijvoorbeeld bij hennepplantages

Advies

Als u uw woning of pand wilt aansluiten op het energienetwerk nadat er fraude is geconstateerd, dient u de volgende stappen te ondernemen:

U bent zelf aansprakelijk

 1. U zult de consequenties van de fraude moeten ondervinden
 2. U moet zich opnieuw aanmelden bij een energiebedrijf
 3. Zorg dat u beschikt over a) de bevestiging van de aanmelding bij een leverancier, b) betaalbewijs, c) klantnummer vermeld op de factuur
 4. Vraag een her-aansluiting aan bij de desbetreffende netbeheerder. Daarbij zal de bovenstaande documentatie vereist zijn.

U bent niet aansprakelijk

 1. U moet zich opnieuw aanmelden bij een energiebedrijf
 2. Zorg dat u beschikt over a) de bevestiging van de aanmelding bij een leverancier, b) kopie van oude huurovereenkomst (in het geval van verhuur), c) Bij huur van het pand: schriftelijke verklaring waarop staat dat de huur van de oude huurder (fraudepleger) is stopgezet, de sloten zijn vervangen en de oude huurder geen toegang meer heeft tot de woning of het pand.
 3. Zorg voor een kopie van de nieuwe huurovereenkomst of een eigendomsbewijs van de woning
 4. Zorg voor een kopie van uw identiteitsbewijs
 5. Soms vereist: uittreksel van de Kamer van Koophandel van uw bedrijf
 6. Vraag een her-aansluiting aan bij de desbetreffende netbeheerder. Daarbij zal er gevraagd worden naar de bovenstaande documentatie

Gevaarlijke situatie

Een gevaarlijke situatie kan voor een netbeheerder reden zijn om u af te sluiten van het stroom- en/of gasnetwerk. Op die manier wordt erger voorkomen. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn een gaslek of een overstroming.

Advies

1. Kijk op energieveilig.nl wat u kunt doen bij (vermoedens) van een gaslek. Zodra er geen sprake meer is van een gevaarlijke situatie zal uw elektriciteits- en gaslevering worden hervat. Neem voor opheldering eventueel contact op met uw netbeheerder.

2. Bij een gas- of stroomstoring of een onderbreking van de levering, kunt u ook bellen met het landelijke storingsnummer: 0800 – 9009.

Spoedaanvraag energie indienen

Als uw energielevering is gestopt of dreigt te stoppen, kan het een goede optie zijn om een spoedaanvraag in te dienen bij een energieleverancier. Neem hiervoor contact op met de klantenserviceen geeft aan dat u met spoed stroom en gas wilt aanvragen. Het verschilt per leverancier hoe snel een dergelijke aanvraag is verwerkt en wanneer de levering van stroom en gas weer op gang wordt gezet.

De meeste energieleveranciers toetsen nieuwe klanten of er sprake is geweest van een betalingsachterstand bij de vorige energieleverancier. Is dat het geval? Dan kan de leverancier een borgsom vragen aan de klant voor de start van de energielevering. Dit geeft de leverancier een garantie dat er geen inkomsten worden misgelopen. Er zal geen stroom- en gaslevering plaatsvinden indien er niet kan worden voldaan aan de borgsom.

Op de website van de energieleverancier leest u hoe er wordt omgesprongen met borgsommen, bijvoorbeeld wanneer u de borgsom weer terugkrijgt.

Overzicht borgsom per energieleverancier

De borgsom is niet bij ieder energiebedrijf hetzelfde. Hieronder een overzicht van de borgsom per leverancier (gesorteerd van hoog naar laag). Verder is een spoedaanvraag bij de onderstaande bedrijven mogelijk. Bij de leveranciers die hieronder niet genoemd zijn, is het niet mogelijk om een spoedaanvraag te doen of er zijn geen gegevens bekend.

Energieleverancier Borgsom stroom/gas
Energiedirect € 1000
MainEnergie € 1000 (of € 500 per product)
Qwint € 1000 (of € 400 tot 600 per product)
Engie € 900 (of € 450 per product)
Energieflex Afhankelijk van het voorschotbedrag en periode waarin de energie wordt geleverd. Zie energieflex.nl voor meer informatie.
Qurrent € 800 (of € 400 per product)
Huismerk Energie € 700 (of € 350 per product)
Esssent € 700 (of € 350 per product
Delta € 600 (of € 300 per product)
Nuon € 575
Anode € 500
Robin Energie € 400
Eneco € 400
Oxxio € 400
E.ON Minimaal € 400
GreenChoice € 400 (of € 200 per product)
NLE Geen borg: maandbedrag wordt vooraf betaald

Aan de bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.