Zoeken?
Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Mijn meterstanden wijken af: wat moet ik doen?

Er kunnen een aantal redenen zijn dat de meterstanden afwijken:

  1. U heeft de meterstanden niet op tijd doorgegeven aan het energiebedrijf. Gebeurt dit dan neemt men een gemiddeld verbruik. Dat kan dus afwijken van de werkelijke standen.
  2. Er is een fout gemaakt, waardoor de cijfers niet meer kloppen. Bijvoorbeeld doordat men een verkeerde beginstand heeft genomen. De oorzaak kan puur administratief zijn, maar het is ook mogelijk dat door een overstap naar een nieuwe leverancier een fout gemaakt is.
  3. Er is iets mis met de meter. Alhoewel dit een zeldzaam voorkomend probleem is, is natuurlijk alles mogelijk.
  4. Er is een fout gemaakt bij het doorgeven van de meterstanden.

Contact opnemen

Is de afwijking van de meterstand fors? Dan zal de leverancier direct contact opnemen. Is het binnen het redelijke dan worden de standen uiteraard overgenomen.

Is het zo dat de meterstanden duidelijk afwijken van wat werkelijk is verbruikt? Neem dan direct contact op met de leverancier, zodat uitgezocht kan worden waar het verschil ontstaan is. Zo kunt u het samen oplossen.

Nota

Het is erg belangrijk dat u de jaarnota even na kijkt. Vergelijk de beginstand met de eindstand van de vorige jaar nota. Die moet hetzelfde zijn. Is dat niet het geval, neem dan contact op met de leverancier.

Wijken de meterstanden echt af, wacht dan niet. Snel contact opnemen met de leverancier voorkomt veel ergernis, dat niet nodig is.