Joule

Joule (J) is de natuurkundige, internationale eenheid voor energie. Joule wordt gedefinieerd als de energie die nodig is om een bepaalde massa te verplaatsen met een kracht van 1 Newton over een afstand van 1 meter. Joule is vernoemd naar James Prescott Joule, een Brits natuurkundige.

Gebruik

In de energiewereld wordt Joule veel gebruikt. Met name om de capaciteit aan te geven van energiecentrales of elektrische apparaten. Maar omdat Joule een erg kleine hoeveelheid is, wordt meestal gebruik gemaakt van Wattseconde (Ws), kilowattuur (kWh) of megajoule (MJ).

Term Hoeveelheid
Kilojoule 1.000 Joule (1 duizend)
Megajoule 1.000.000 Joule (1 miljoen)
Gigajoule 1.000.000.000 Joule (1 miljard)

Van Joule naar kWh

Als we weten hoeveel Joule (J) een bepaald apparaat per tijdseenheid verbruikt kunnen we uitrekenen wat het verbruik (in kilowattuur (kWh) van het apparaat is.

  • Energie (kWh) = energie apparaat (J) / (3.600 x 1.000)

3.600 staat voor het aantal seconden in een uur. 1.000 is om de conversie te maken van Watt naar kilowatt. 1 kWh komt dus neer op 3.600.000 J.

Voorbeeld

Een lamp die 85.000 Joule aan energie heeft verbruikt, heeft:

  • 85.000 / 3.600.000 = 0,024 kWh verbruikt

Verbruik en vermogen

Energie en vermogen staan in nauw verband met elkaar. Vermogen is de hoeveel energie die per tijdseenheid (kan) geleverd worden.

  • 1 Watt = 1 Joule energie per seconde

Een apparaat met een vermogen van 20 Watt (W) verbruikt per seconde 20 Joule.

Via Energievergelijk kun je het stroomverbruik van diverse elektrische apparaten berekenen.

Voorbeeld

Als we weten in welk tijdsbestek de energie is geleverd, kunnen we het vermogen uitrekenen. Stel dat de lamp in 2 uur 85.000 Joule aan energie heeft verbruikt dan is het vermogen:

  • 85.000 Joule / 7.200 seconden = 11,8 J/s = 11,8 Watt

Vind je deze informatie nuttig?