Groene stroom

Groene stroom wordt opgewekt uit duurzame – of alternatieven energiebronnen. Met duurzaam wordt bedoeld dat het nooit op zal raken. Waar op een gegeven moment olie, kolen en gas op zijn, blijft de zon schijnen, de wind waaien en het water stromen. Duurzame energiebronnen zijn waterkracht, zonne-energie, windenergie, getijde energie, aardwarmte en biomassa. Door gebruik te maken van al deze vormen van energie wordt overgeschakeld van grijs naar groen.

Waarom heet het groene stroom?

Om duidelijk te maken hoe elektriciteit wordt opgewekt, werkt men met de benamingen grijze stroom en groene stroom. Grijze stroom is elektriciteit die op conventionele wijze wordt opgewekt. Dat gebeurt in kolengestookte -, olie gestookte -, of aardgasgestookte centrales. Bij het produceren van grijze stroom komen dus veel schadelijke gassen, zoals CO2, vrij die in de atmosfeer verdwijnen en een schadelijke invloed hebben op ons milieu, klimaat en onze lucht. Om hier iets tegen te doen is men bezig over te stappen naar andere manieren van elektriciteitsopwekking. Dat noemt men groene stroom.

Groene stroom opwekken

Groene stroom is elektriciteit die opgewekt wordt uit windmolens, zonnepanelen, getijden, waterkrachtcentrales, aardwarmte installaties en door biomassa, zoals het opgehaalde GTF afval. Daarnaast worden er ook installaties gebouwd waar dierlijke mest wordt omgezet in groen gas. Dit gebeurt ook door biomassa te laten gisten. Er zijn dus heel wat mogelijkheden om groene energie op te wekken.

Het grote voordeel van groene stroom is dat er bij de opwekking geen schadelijke stoffen vrijkomen. Het milieu wordt dus ook niet belast. Hier is de oorsprong te vinden die heeft geleid tot het aanbieden van elektrische auto’s. Geen uitstoot, evenveel rijplezier en comfort. Zo krijgen we uiteindelijk ook een betere luchtkwaliteit.

Groene stroom Nederland

Er wordt in Nederland voor circa 6% aan groene energie opgewekt. Dit moet in 2020 14% en in 2025 minimaal 16% zijn. De inzet van de Europese Unie is om in 2050 minimaal 50% van alle verbruikte energie op te wekken uit duurzame energie.

Wie weet gaat het allemaal sneller dan we nu denken. Duitsland bijvoorbeeld werkt aan een ombouw waarbij rond 2030 voor 100% duurzame energie gebruikt zal worden. Dit vereist enorme veranderingen en een ongelooflijke bedrag aan investeringen en het is best mogelijk dat het allemaal iets langer zal duren. Maar het initiatief kan wel andere landen uitdagen mee te gaan doen en meer te realiseren dan men nu moet waarmaken.

In principe kan ieder huis of iedere wijk, ieder dorp of iedere flat een zelfstandig producent van groene stroom worden. Door zonnepanelen te plaatsen wekt men groene stroom op. De energieleveranciers schakelen daarom ook om op een geheel ander niveau van voorzieningen. Het zal mogelijk veel meer afnemer, opslag en piekleverancier worden. Naast de eigen duurzame productie.

Groene stroom zorgt voor heel wat veranderingen en een geheel nieuwe vorm van werkgelegenheid. Het levert veel meer dan alleen een bijdrage aan het milieu. Het zal mede onze toekomst bepalen. We hebben er allen belang bij dat de overschakeling op groene energie echt slaagt.


Vind je deze informatie nuttig?