Groene stroom: duurzame energieleveranciers

Volgens WiseNederland, Natuur & Milieu en de Consumentenbond zijn er een aantal energieleveranciers die actief werken aan de omslag naar een duurzame energievoorziening in Nederland. Zij produceren zelf hernieuwbare energie op Nederlandse bodem of kopen deze direct in bij een Nederlandse groene stroomproducent.

CE Delft doet ieder jaar onafhankelijk onderzoek naar de duurzaamheid van energieleveranciers.

Daarbij wordt gekeken drie kernpunten:

 1. Wat voor investeringen en desinvesteringen in stroomopwekking doet het (moeder)bedrijf?
 2. Wat voor stroom koopt het bedrijf in en waar komt deze vandaan?
 3. Wat voor stroom levert het bedrijf (grijs of groen)?

Overzicht

Onderstaande tien leveranciers zijn het meest ‘groen’ op de particuliere markt. Zij scoren een rapportcijfer tussen de 8,5 en 10.

Bovenstaande energieleveranciers vallen volgens WiseNederland in de categorie ”meest duurzaam”. Ook energiebedrijf Qwint mag zich (met een 8,5) voegen bij dit rijtje.

‘Voldoende’

Drie energiebedrijven behalen een score tussen de 5,5 en 8,0 en scoren daarmee een voldoende:

 • Eneco: 7,7
 • Vattenfall: 6,6
 • EnergieDirect: 6,2

Het gaat om energieleveranciers met een dubbel profiel, waarbij ze enerzijds investeringen doen in duurzame energie op Nederlandse bodem, maar anderzijds ook nog stroom inkopen uit fossiele brandstoffen. Ze worden door WiseNederland gezien als minder duurzaam.

‘Onvoldoende’

Dan is er ook nog een groep met een lagere score. Zij leveren volgens WiseNederland nauwelijks of geen bijdrage aan de duurzame energietransitie.

Dit zijn de vijf minst duurzame energieleveranciers en hun rapportcijfers:

 • Fenor: 2,8
 • Anode particulier: 2,9
 • Sepa Green: 3,2
 • DGB Energie: 3,2
 • Allure: 3,3

Wat is groene stroom eigenlijk?

Om duidelijk te maken hoe elektriciteit wordt opgewekt, werkt men met de benamingen grijze stroom en groene stroom.

Grijze stroom

Grijze stroom is elektriciteit die op conventionele wijze wordt opgewekt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen, zoals in kolengestookte -, olie gestookte -, of aardgasgestookte centrales.

Bij het produceren van grijze stroom komen schadelijke stoffen en CO2 vrij in de lucht.  Dat heeft een negatieve impact op ons milieu en het klimaat.

Groene stroom

Groene stroom is stroom die wordt opgewekt uit een duurzame energiebron. Met duurzaam wordt bedoeld dat het nooit op zal raken. Waar op een gegeven moment olie, kolen en gas op zullen raken, blijft de zon schijnen, de wind waaien en het water stromen. Dat is duurzaam en dus ‘groen’.

Voorbeelden van groene energiebronnen zijn:

Voordelen groene stroom

Het grote voordeel van groene stroom is dat er bij de energieopwekking geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrijkomen. Het milieu en klimaat worden om die reden veel minder belast.

Let op: indirect is er ook bij groene stroom CO2-uitstoot en emissie van schadelijke stoffen. Dit gebeurt namelijk bij de productie en het transport van middelen die nodig zijn om duurzame stroom op te wekken. Denk bijvoorbeeld aan het transport van onderdelen voor windmolens of zonnepanelen per schip.

Je kunt met groene stroom precies hetzelfde als met grijze stroom. Het gaat dus puur om de manier waarop de stroom wordt opgewekt.

Groene stroom in Nederland

Er wordt in Nederland voor circa 7,5 procent aan groene energie opgewekt. Dit moet in 2020 14% en in 2025 minimaal 16% zijn. De inzet van de Europese Unie is om in 2050 minimaal 50% van alle verbruikte energie op te wekken uit duurzame energie.

Wie weet gaat het allemaal sneller dan we nu denken. Duitsland bijvoorbeeld werkt aan een ombouw waarbij rond 2030 voor 100% duurzame energie gebruikt zal worden. Dit vereist enorme veranderingen en een ongelooflijke bedrag aan investeringen en het is best mogelijk dat het allemaal iets langer zal duren. Maar het initiatief kan wel andere landen uitdagen mee te gaan doen en meer te realiseren dan men nu moet waarmaken.

Opwekken groene stroom

In principe kan ieder huis of iedere wijk, ieder dorp of iedere flat een zelfstandig producent van groene stroom worden. Door zonnepanelen te plaatsen wekt men groene stroom op. De energieleveranciers schakelen daarom ook om op een geheel ander niveau van voorzieningen. Het zal mogelijk veel meer afnemer, opslag en piekleverancier worden, naast de eigen duurzame productie.

Groene stroom zorgt voor heel wat veranderingen en een geheel nieuwe vorm van werkgelegenheid. Het levert veel meer dan alleen een bijdrage aan het milieu. Het zal mede onze toekomst bepalen. We hebben er allen belang bij dat de overschakeling op groene energie echt slaagt.

Groene stroom vergelijken

Via Energievergelijk.nl kun je aanbieders van groene stroom met elkaar vergelijken op prijs en kwaliteit. Vrijwel alle Nederlandse energieleveranciers bieden groene stroom aan bij een energiecontract. Let er wel op dat deze stroom lang niet altijd van Nederlandse bodem komt. Vaak wordt de stroom ingekocht via Scandinavië of Duitsland via zogenaamde Garanties van Oorsprong (GvO’s).

Verschil ‘echt’ groene en ‘vergroende’ stroom

Hoewel de stroom uit jouw stopcontact altijd hetzelfde is, zijn er wel verschillen in de manier waarop die groene stroom wordt opgewekt.

 • Vergroende stroom (of sjoemelstroom) wordt ingekocht door jouw energieleverancier middels certificaten van windmolenparken, zonneparken, waterkrachtcentrales of biomassacentrales.
 • Groene stroom wordt daadwerkelijk opgewekt in Nederland en draagt daarmee bij om meer duurzame energie in Nederland te produceren.

Vind je deze informatie nuttig?