Zoeken?
Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Gaslek

Een lekkende gasleiding wordt lang niet altijd opgemerkt. Volgens schattingen zijn er duizenden woningen met een (kleine) gaslekkage.

Bij een gaslek loopt u gevaar. Het is belangrijk dat u passende actie onderneemt.

Het onderstaande dossier legt uit wat een gaslek is, hoe u een gaslek kunt ontdekken en wat u moet doen bij een gaslek.

Wat is een gaslek?

Een gaslek is een scheurtje of gaatje in een gasslang of gasleiding. Het kan ook zijn dat de leiding of slang niet goed is aangesloten op een apparaat dat gas verbruikt. Een andere mogelijkheid is dat een koppelstuk kapot is.

De volgende huishoudelijke objecten geven een risico tot gaslekkages:

 • Cv-ketel
 • Geiser
 • Gasfornuis
 • Gaskachel
 • Gas-BBQ

Gas wordt niet alleen in huis gebruikt. Ook caravans en campers gebruiken gas. Dus ook daar bestaat er een risico op een gaslek.

Gaslek ontdekken

Om ervoor te zorgen dat een gaslek op tijd wordt ontdekt, voegt men in Nederland een onwelriekende stof toe aan het gas. In Nederland wordt gebruik gemaakt van  tetrahydrothiofeen (THT). Maar er zijn ook andere geschikte stoffen.

Zodra gas begint te ruiken is de concentratie gas in de lucht ongeveer 1 procent. Er is dan nog niet direct een explosiegevaar. Op die manier is men tijdig gewaarschuwd. Belangrijk is dat er snel passende maatregelen genomen worden.

Let op: het is mogelijk dat u een gaslek niet (direct) ruikt, omdat de ruimte goed geventileerd is.

Er bestaan ook gasmelders. Dit zijn apparaten die een alarmsignaal afgegeven als er aardgas in de lucht zit.

Locatie gaslek opsporen

Het is mogelijk om een klein gaslek zelf op te sporen. Dit kan bijvoorbeeld met zeepsop:

 1. Neem wat afwasmiddel en meng dit aan met water, zodat er schuim ontstaat.
 2. Het schuim smeert u op gasleidingen en koppelingen.
 3. Als het schuim gaat bubbelen, weet u dat hier een lek zit.

Er zijn ook speciale apparaatjes op de markt waarmee u een gaslek kunt detecteren. Een gaslekdetector meet de concentratie methaan en propaan in de lucht. Daarmee kunt u het lek gemakkelijker opsporen.

Let op: als u zeer duidelijk gas ruikt en een sissend geluid hoort, is het belangrijk direct de onderstaande stappen door te lopen. Ga in dat geval niet op zoek naar het lek.

Wat te doen bij een gaslek?

Het onderstaande stappenplan, legt uit wat u kunt doen als er sprake is van een gaslekkage.

1. Zorg voor uw eigen veiligheid

Zorg in eerste instantie voor uw eigen veiligheid:

 • Neem geen onnodige risico’s.
 • Open ramen en deuren: dit geeft het gas de kans om uit de ruimte te ontsnappen
 • Sluit de hoofdtoevoer van het gas af. De gaskraan zit vlak voor de gasmeter. Meestal in de meterkast. Let op: als de uiteinden van de kraan niet met de leiding meelopen (dus haaks op de leiding), staat hij gesloten.
 • Gebruik in geen geval vuur, vonken, elektrische apparaten of lichtschakelaars.

2. Beoordeel de situatie

Ga na of er nog andere mensen in het pand zijn. Zorg dat u en anderen het pand verlaten.

3. Informeer de hulpdiensten

Bel het nationale storingsnummer (0800 – 9009) of 112. Als u 112 belt, is het belangrijk om naar de brandweer te vragen. Geef uw exacte adres en vertel wat de huidige situatie is

Gaslek voorkomen

Om gaslekkages te voorkomen, is het belangrijk dat u regelmatig de gasaansluitingen, slangen en leidingen in uw huishouden controleert. Let daarbij bijvoorbeeld op scheurtjes en andere beschadigingen. Soms zal het nodig zijn om een gasslang te vervangen.

Verder is het belangrijk om te controleren of de gasslang en koppelstukken goed zijn aangesloten.