Zoeken?
Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Energielabel woningen

Vrijwel alle woningen krijgen tegenwoordig een energielabel. Dit label geeft bewoners, kopers, huurders en verhuurders inzicht in de energiezuinigheid van een woning en de energiebesparingsmogelijkheden die er zijn. Het invoeren van het energielabel is op Europees niveau bewerkstelligt. Overheden binnen de EU zijn namelijk van mening dat we gezamenlijk minder energie moeten gaan verbruiken en moeten zorgen voor een beter milieu. Het energielabel is één van de dingen die daaraan moet bijdragen.

Voor wie is het energielabel bedoeld?

Er zijn twee soorten energielabels voor woningen. Hieronder wordt uitgelegd welke dat zijn en wat beide labels precies inhouden.

Voorlopig label

Iedere woning heeft sinds 2015 een voorlopig energielabel gekregen. Hoewel dit label geen formele status heeft, kan het label wel bijdragen om als bewoner of verhuurder na te denken over energiebesparingsmogelijkheden.

Het voorlopige label is echter slechts gebaseerd op bekende gegevens van de woning, zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar. Daardoor kan het voorkomen dat een woning qua energiezuinigheid conservatief wordt ingeschat, met andere woorden, dat de woning minder energiezuinig lijkt dan werkelijk het geval is.

Voorbeeld: een gerenoveerde woning uit de jaren ‘30 of ‘40 met HR-glas, een nieuwe cv-ketel en een goede dakisolatie krijgt in veel gevallen een voorlopig F- of G-label, omdat bij het voorlopige label alleen wordt gekeken naar het bouwjaar en het type woning. Energiebesparende maatregelen worden niet geregistreerd in het voorlopige label.

Definitief label

Met een definitief energielabel wordt veel meer duidelijk over de energiezuinigheid van een woning en daarmee ook de geschatte kosten voor de energierekening. Er staat bijvoorbeeld op wat het energieverbruik is van de centrale verwarming en het ventilatiesysteem, maar ook hoe het zit met de isolatie van muren, gevel, dak, ramen en vloeren. Tot slot geeft het energielabel inzicht in de besparingsmogelijkheden voor de woning.

Wanneer is een energielabel verplicht?

Een energielabel is zelfs verplicht zodra u besluit om uw huis te verkopen. Dan moet de koper namelijk kunnen zien welk definitief energielabel uw woning heeft. Het is daarom zaak om voor de verkoop van uw huis een energielabel aan te vragen.

Kunt u de koper geen energielabel van de woning tonen? Dan riskeert u een boete die kan oplopen tot 405 euro. Ook het afschrift van het energielabel dient overhandigd te worden.

De volgende woningen moeten tenminste een voorlopig energielabel hebben:

Verplichting energielabel:

 1. Gebouwen met niet-zelfstandige woonruimten
 2. Eén- en meergezinswoningen
 3. Recreatiewoningen met een oppervlakte van meer dan 50 vierkante weter

Ook andere gebouwen, zoals scholen, kantoren winkels en horecagelegenheden dienen tegenwoordig te beschikken over een (voorlopig) energielabel.

Hoe krijg ik een definitief energielabel en wat kost het?

Het aanvragen van een energielabel kost enkele tientallen euro’s en kan gedaan worden via deze website. Volg daarbij het volgende stappenplan:

 1. Login met uw DigiD.
 2. Controleer de gegevens van uw woning en pas deze aan waar nodig
 3. Voeg bijlages (bewijsmateriaal) toe waar uit blijkt dat energiebesparende maatregelen zijn getroffen, bijvoorbeeld facturen, foto’s, bouwtechnische rapporten, e.d.
 4. Zorg voor een erkend deskundige die uw aanvraag (op afstand) kan beoordelen. Dit is bijvoorbeeld een energieadviseur, makelaar of bouwtechnisch specialist. D
 5. Rond af en verstuur de aanvraag

Het definitieve energielabel heeft een geldigheidsduur van tien jaar.

Wat zijn de voordelen van het energielabel?

Voor de verschillende betrokken partijen kan het energielabel allerlei voordelen bieden, namelijk:

Huurders en kopers

 • Zij krijgen inzicht in hoe zij met hun (nieuwe) woning energie (en dus geld) kunnen besparen
 • De waarde van de woning zal toenemen, maar vaak ook het leefcomfort.
 • Men komt soms in aanmerking voor een goedkopere (groene) hypotheek

Woningeigenaren

 • Een gunstig energielabel kan de verkoop van de woning versnellen
 • Een groen label kan de verkoopprijs verhogen

Handige informatie voor eigenaren

Voor huiseigenaren en vastgoedondernemers die meerdere vergelijkbare huizen bezitten kan het handig zijn om de energieadviseur te laten kijken naar één representatieve woning. Deze kan worden gebruikt als standaard voor de andere woningen. Daarmee kunnen ook de kosten voor het aanvragen van het label worden verminderd. Zo kunnen studentenhuizen direct een label krijgen voor het hele gebouw.