Energiecontract na sterfgeval

Sinds 2014 zijn energiecontracten verbonden aan een persoon en niet langer aan een adres. Dit vergemakkelijkt de situatie als je gaat verhuizen, want dan kan gewoon het contract worden behouden in jouw nieuwe woning. Echter, als iemand met een energiecontract overlijdt, moeten er wel stappen ondernomen worden.

Bij een sterfgeval zijn verschillende scenario´s denkbaar betreffende het energiecontract:

Scenario 1

  • De echtgenoot/echtgenote (directe erfgenaam) van de overledene wil het energiecontract overnemen en blijft tevens in het huis van zijn/haar overleden partner wonen.

Wat moet je doen?

Neem contact op met de energieleverancier. Deze kan de naam op het contract aanpassen. De energieleverancier zal ook om de meterstand vragen. Na het opsturen van de gegevens zal een eindafrekening volgen. Vervolgens zal de weduwe/weduwnaar (in veel gevallen) een nieuwe overeenkomst met de leverancier aangaan en daarmee het contract overnemen.

Scenario 2

  • De echtgenoot/echtgenote (directe erfgenaam) van de overleden persoon neemt het energiecontract over en neemt deze mee naar een nieuwe woning. Let op: dit is niet mogelijk als de echtgenoot/echtgenote verhuist naar een zorginstelling, verpleeghuis of als hij/zij gaat wonen bij familie.

Wat moet je doen?

Neem ook in dit geval contact op met de energieleverancier, zodat deze de naam kan aanpassen en vervolgens kan kijken of er een nieuwe overeenkomst kan worden aangegaan in de nieuwe woning. Geef ook de meterstand door aan de energieleverancier. Hiervoor ontvang je een eindafrekening.

Scenario 3

  • Een ander familielid gaat in het huis wonen en neemt het energiecontract over onder een ander klantnummer.

Wat moet je doen?

Neem telefonisch contact op. Een belletje en het invullen van een formulier voor contractovername is in de meeste gevallen genoeg om het contract van de overledene over te hevelen naar een familielid. Er komt een nieuw klantnummer en een nieuwe overeenkomst voor het familielid nadat de eindafrekening van de actuele meterstand is voldaan. De energieleverancier blijft dan stroom en gas leveren onder hetzelfde soort contract in dezelfde woning, maar dan op naam van het familielid.

Scenario 4

  • Het huis wordt leeg achtergelaten en wordt direct verkocht of verhuurd aan een ander

Wat moet je doen?

In dat geval dient het energiecontract door de partner, een familielid of een erfgenaam te worden beëindigd. Neem hiervoor contact op met de energieleverancier. Deze krijgt ook de laatste meterstanden door die vervolgens afgerekend dienen te worden. Daarna zal het contract worden stopgezet.

Scenario 5

  • Het huis wordt leeg achtergelaten en wordt niet direct verkocht of verhuurd aan een ander

Wat moet je doen?

Het energiecontract komt dan op naam van een erfgenaam. Hij/zij zal de rekening blijven betalen. Uiteraard kan het energieverbruik worden beperkt tot een minimum door het uitschakelen van de cv en alle elektronische apparaten. Neem wel even contact op met de energieleverancier, want het is lang niet altijd duidelijk welke erfgenaam het energiecontract overneemt. Let op: het is vaak mogelijk om een leegstandstarief te vragen bij de energieleverancier. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten.

Voortijdig opzeggen

Bij het voortijdig opzeggen van een energiecontract zal de erfgenaam vaak een afkoopsom (opzegvergoeding) moeten betalen om het energiecontract af te kopen. Deze som is afhankelijk van de resterende contractduur. Bij een sterfgeval zullen sommige energieleveranciers geen afkoopsom vragen. Je kunt dit controleren aan de hand van de voorwaarden in het energiecontract. Neem bij twijfel contact op met de energieleverancier.


Vind je deze informatie nuttig?