Zoeken?
Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Energiebespaarlening

De energiebespaarlening is een voordelige manier om energiebesparende investeringen te doen in of rondom uw huishouden.

Afhankelijk van uw energieverbruik kan de energiebesparing de maandelijkse betaling van de lening dekken.

Overzicht maatregelen

Hieronder staat een overzicht van de energiebesparende maatregelen waarvoor u een energiebespaarlening kunt aanvragen:

Verminderen gasverbruik Verminderen stroomverbruik
 • Aansluiten warmtenet (stadsverwarming)
 • Installatie voor warmteterugwinning
 • Warmtepomp
 • HRe-ketel of micro-warmtekrachtkoppeling
 • Zonneboiler
 • Hoogrendementgslas
 • Isolatie woning
 • Waterzijdig inregelen

Kenmerken

De energiebespaarlening kent de volgende kenmerken:

 • Mogelijkheid om eerder af te lossen (boetevrij)
 • Maximaal 25.000 (of 50.000 euro bij Nul op de Meter) lenen
 • Rente: 2,1 procent (bij looptijd van 10 jaar)
 • Geen afsluitkosten
 • Onderhandse verstrekking

Voorwaarden

De energiebespaarlening kent een aantal voorwaarden. Hier moet u aan voldoen alvorens u aanspraak kan maken op de lening:

 • U bent eigenaar en bewoner van een bestaande woning
 • Aanvrager is 75 jaar of jonger
 • Aanvraag is drie maanden geldig

Bij de meeste maatregelen gelden bovendien specifieke voorwaarden. Zo krijgt u alleen een lening voor de financiering van zonnepanelen als u 25 procent van het bedrag ook gebruikt voor een andere energiebesparende maatregel.

Looptijd

Er zijn verder voorwaarden die te maken hebben met de looptijd. Deze is afhankelijk van het geleende bedrag.

Geleend bedrag Looptijd
Tot € 5.000 7 jaar
€ 5.000 – € 15.000 10 jaar
€ 15.00 – € 25.000 10 of 15 jaar (u kiest zelf)
€ 25.000 – € 50.000 15 jaar

Stappenplan aanvragen

Via het onderstaande stappenplan kunt u eenvoudig de energiebespaarlening aanvragen.

Stap 1: Leencheck

Voordat u een aanvraag indient, moet u een leencheck doen. Daarin wordt getoetst of u in aanmerking komt voor de energiebespaarlening.

Stap 2: Aanvraagformulier invullen

Bij het aanvragen van de energiebesparing dient u, naast het aanvraagformulier, ook de volgende documenten aan te leveren:

 • Paspoort of identiteitskaart
 • Bankafschrift van een hele maand met daarop uw IBAN, persoonsgegevens, inkomen, hypotheekuitgaven, financiële verplichten, leningen, e.d.
 • Offertes van aannemers en installateurs, inclusief omschrijving van de energiebesparende maatregelen
 • Kostenspecificatie van de werkzaamheden
 • Verklaring aannemer/installateur
 • Een salarisstrook of jaaropgaven van inkomens/uitkeringen van de laatste twee jaar (werknemers en als u DGA bent)
 • Volledig jaarrapport/aangifte inkomstenbelasting (bij ondernemers)
 • Bankafschrift (als u pensioen ontvangt)
 • Bij overig inkomen (aangifte inkomstenbelasting)

Hier staat een pdf van de checklist.

Na het indienen van de aanvraag en documentatie ontvangt u meestal binnen twee weken antwoord.

Stap 3: Offerte ontvangen en beoordelen

Op basis van de toetsing bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) en de door u verstrekte gegevens wordt u wel of geen offerte gestuurd met de overeenkomst van de lening. Hierop staan de verschillende kenmerken van de lening, zoals het rentepercentage en de looptijd. De offerte wordt verstrekt door SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). Neem de offerte rustig door.

Stap 4: Offerte ondertekenen en opsturen

Als u akkoord bent, kunt u de offerte ondertekenen en terugsturen. Het kan zijn dat u aanvullende documentatie moet aanleveren. Hier zal de SVn om vragen.

Stap 5: Beoordeling en bevestiging

De documentatie en energiebesparende maatregelen worden getoetst aan de eisen van het Nationaal Energiebespaarfonds. Er zijn twee uitslagen mogelijk:

 • Positieve beoordeling: de SVn opent een bouwdepot met een leenbedrag
 • Negatieve beoordeling: de SVn stuurt u een brief met daarin uitleg waarom u geen lening kan worden verstrekt.

Stap 6: Facturering

Facturen van ondernemers en installateurs stuurt u op naar de SVn. Zij verzorgen de uitbetaling.