Zoeken?
Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Energiebelasting

De overheid wil dat consumenten en bedrijven zuinig en efficiënt omgaan met energie. Om onnodig energieverbruik te voorkomen, heft de overheid daarom energiebelasting op elektriciteit en aardgas. U betaalt de energiebelasting per eenheid aan uw energieleverancier. Hoe meer u verbruikt, hoe meer belasting u betaalt.

De belasting is verwerkt in uw energierekening. De leverancier draagt de belasting uiteindelijk af aan de Belastingdienst.

Wanneer betaalt u energiebelasting?

Als u stroom of gas verbruikt betaalt u eigenlijk altijd energiebelasting. Hoeveel u precies betaalt per kilowattuur (kWh) elektriciteit en kubieke meter (m3) gas, komt in de volgende hoofdstukken van dit dossier aan bod.

Geen energiebelasting

In sommige situaties hoeft u geen energiebelasting te betalen. Namelijk als u:

  • Elektriciteit gebruikt die u zelf opwekt met hernieuwbare energiebronnen.
  • Elektriciteit gebruikt die u opwekt met een noodinstallatie in verband met een storing in het distributienet.
  • Stortgas, rioolwaterzuiveringsgas of biogas gebruikt dat u zelf wint.
  • Stroom opwekt en gebruikt middels warmtekrachtkoppeling.

Belasting elektriciteit

Voor elektriciteit betaalt u energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE). Deze extra belasting is sinds 2013 in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) opgenomen. De heffing is bedoeld om het investeren in duurzame energie te stimuleren.

Tarieven consumenten

De onderstaande tarieven gelden voor consumenten die tussen de 0 en 10.000 kWh aan stroom verbruiken.

Bedragen zijn zonder btw.

  Energiebelasting per kWh Opslag Duurzame Energie per kWh
2017 € 0,1013 € 0,0074
2018 € 0,10458 € 0,0132
2019 € 0,09863 € 0,0189

Tarieven grootverbruikers

De onderstaande tarieven gelden voor de stroom die consumenten en bedrijven tussen de 10.000 en 50.000 kWh verbruiken (de 2e schijf).

Bedragen zijn zonder btw.

  Energiebelasting per kWh Opslag Duurzame Energie per kWh
2017 € 0,04901 € 0,0123
2018 € 0,05274 € 0,0180
2019 € 0,05337 € 0,0278

Tarieven openbare laadpalen

De onderstaande tarieven gelden voor oplaadinstallaties van elektrische voertuigen.

Bedragen zijn zonder btw.

  Energiebelasting per kWh Opslag Duurzame Energie per kWh
2017 € 0,04901 Geen
2018 € 0,05274 Geen
2019 € 0,05337 Geen

Belasting gas

Ook voor gas geldt er een energiebelasting en een ODE.

Tarieven consumenten

Bedragen zijn zonder btw.

  Energiebelasting per m3 Opslag Duurzame Energie per m3
2017 € 0,25244 € 0,0159
2018 € 0,26001 € 0,0285
2019 € 0,29313 € 0,0524

Tarieven tuinbouw (verlaagd tarief)

Bedragen zijn zonder btw.

  Energiebelasting per m3 Opslag Duurzame Energie per m3
2017 € 0,04054 € 0,0026
2018 € 0,04175 € 0,0046
2019 € 0,04707 € 0,0084

Vermindering energiebelasting

Voor iedere elektriciteitsaansluiting geldt een belastingvermindering (heffingskorting). Het idee hierachter is dat een deel van het stroomverbruik geldt als basisvoorziening en daarom niet wordt belast. De hoogte van de belastingvermindering wordt ieder jaar door de overheid bijgesteld.

Let op: De heffingskorting geldt alleen voor aansluitingen met een verblijfsfunctie.

Tarieven

Bedragen zijn inclusief btw.

  Heffingskorting
2017 € 308,54
2018 € 308,54
2019 € 257,54

Teruggave energiebelasting

In sommige situaties kunt u energiebelasting terugvragen. Als particulier kunt u echter alleen in aanmerking komen voor de teruggaaf als een huis is gesplitst in 2 of meer onroerende zaken en deze zijn aangesloten op één aansluiting.

De wettelijke belastingvermindering kan dan namelijk maar één keer worden toegepast. Dat is in het nadeel van de verbruikers. Als verbruiker kunt u teruggaaf krijgen van energiebelasting.

Op deze pagina staan alle teruggaafregelingen.