Energieakkoord

In het energieakkoord staan afspraken over tal van onderwerpen, zoals energiebesparing, duurzame technologieën en klimaatbeleid. Het doel hiervan is om de energietransitie (van fossiele naar duurzame bronnen) te bevorderen en langzaam over te stappen naar een duurzame energievoorziening. Het akkoord werd in 2013 gesloten door meer dan 40 organisaties, zoals overheden, bedrijven, vakbewegingen en milieuorganisaties.

Afspraken

In het kort zijn er de volgende concrete afspraken gemaakt:

  • Een afname van het energieverbruik van gemiddeld 1,5 procent op jaarbasis
  • Een stijging in het aandeel duurzame energieopwekking: 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023.
  • Minimaal 15.000 nieuwe banen

De afspraken moeten bijdragen aan een betaalbare en schone energievoorziening en een beter milieu. Ook de werkgelegenheid kan profiteren van de gemaakte afspraken.

Activiteiten

Om de doelstellingen uit het energieakkoord te bereiken moet er fors geïnvesteerd worden in energie-innovatie, duurzame besparingstechnieken en het opwekken van groene energie. Voor zowel bedrijven als particulieren zijn er daarom verschillende (subsidie)regelingen in het leven geroepen. Hieronder een opsomming van de activiteiten die komen kijken bij het behalen van de doelstellingen uit het energieakkoord (klik op het onderwerp voor meer informatie):

→ Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)
→ Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)
→ Milieu investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
→ Fonds energiebesparing huursector (FEH)
→ Energie Investeringsaftrek (EIA)
→ Elektrisch rijden
→ Energie besparen (energiebespaarlening)


Vind je deze informatie nuttig?