Zoeken?
Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Door te investeren in duurzame energie en technieken die energiezuinig zijn, kunnen ondernemers fiscale voordelen behalen middels de Energie Investeringsaftrek (EIA). Deze aftrekregeling, geïnitieerd door het Ministerie van Economische Zaken, levert u een gemiddeld voordeel op van ongeveer 10 procent.

Voorbeelden van duurzame investeringen:

 • HR-glas
 • LED-verlichtingssysteem
 • Afvalwaterwarmtewisselaar
 • Brandstofcelsysteem

Hoe werkt de EIA?

Ondernemers die investeren in energiebesparende technieken of bedrijfsmiddelen of duurzame energie kunnen 41,5 procent extra aftrekken van de fiscale winst. Hierdoor hoeft er minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te worden betaald. Vergeet ook niet dat uw energiekosten omlaag kunnen gaan door de investering. Verschillende soorten kosten komen in aanmerking voor EIA, namelijk:

 • Aanschafkosten (aankoop) van het bedrijfsmiddel of de energiezuinige techniek
 • Installatiekosten, bijvoorbeeld voor de montage van de techniek
 • Voortbrengingskosten, zoals de kosten gemoeid met de productie of installatie. Hieronder kunnen bijvoorbeeld materiaalkosten of arbeidskosten vallen.
 • Kosten voor aanpassingen aan bestaande middelen
 • Kosten voor energieadvies

Voorbeeld EIA

Uw fiscale winst bedraagt 150.000 euro in 2015. De Vennootschapsbelasting bedraagt 20 procent. In 2015 investeert u in een duurzame techniek die in aanmerking komt voor EIA. De investering bedraagt 60.000 euro. Volgens de aftrekregeling bedraagt de EIA: 60.000 x 41.5% = 24.900 euro. Dit bedrag mag (extra) worden afgetrokken van de fiscale winst: 150.000 – 24.9000 = 125.100 euro.

150.000 x 20% = 30.000 euro
125.100 x 20% = 25.020 euro
U bespaart: 30.000 – 25.020 = 4980 euro

Wanneer komt u in aanmerking voor de EIA?

Niet iedereen kan zomaar van de EIA gebruikmaken. Er gelden enkele voorwaarden aan de investering:

 • Uw onderneming is belastingplichtig voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland
 • Met de investering is minimaal 2500 euro en maximaal 119 miljoen euro gemoeid per kalenderjaar.
 • De techniek of het bedrijfsmiddel staat op de energielijst
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
 • Voor de techniek of het bedrijfsmiddel is niet gebruik gemaakt van MIA

Het is mogelijk om nieuwe, duurzame bedrijfsmiddelen of technieken aan te melden voor goedkeuring op de energielijst.

Hoe kan ik gebruikmaken van de EIA?

Om gebruik te maken van EIA dient u uw investering tijdig digitaal aan de melden via het eLoket van de RVO. Indien u recht heeft op EIA, ontvangt u een verklaring die u nodig heeft in uw boekhouding. Bij de aangifte wordt de energie-investeringsaftrek opgegeven. De belastingdienst zal uiteindelijk beslissen over uw aangifte.