Circulaire economie

Wat is een circulaire economie?

Een circulaire economie is een industrieel-economisch systeem waarin grondstoffen niet worden uitgeput, maar opnieuw kunnen worden ingezet voor productie of hergebruik. In deze economie bestaat (vrijwel) geen restafval. Een circulaire economie staat ook wel bekend als kringloopeconomie.

Hoe werkt een circulaire economie?

Het basisprincipe van een circulaire economie is dat alles opnieuw wordt gebruikt. Daardoor zijn er aanzienlijk minder nieuwe grondstoffen nodig. Op dit moment maken we gebruik van een hergebruik economie waarbij slechts een deel opnieuw wordt gebruikt.

Hieronder zie je wat dit in de praktijk betekent en waar de verschillen liggen. Hoe dikker de pijl, hoe groter het aandeel:

Circulaire economie

De belangrijkste verschillen:

Hergebruik economie Circulaire economie
Relatief veel nieuwe grondstoffen nodig Relatief weinig nieuwe grondstoffen nodig
Minder recycling Bijna alles gerecycled
Relatief veel restafval Bijna geen afval

Waarom een circulaire economie?

Wereldwijd groeit de bevolking en de welvaart. Dat heeft twee belangrijke gevolgen:

 • Meer vraag naar grondstoffen
 • Hoeveelheid grondstoffen neemt verder en sneller af
 • Meer afval, omdat er steeds meer producten worden gemaakt

Een circulaire economie biedt hierin oplossingen. Het zorgt er namelijk voor dat:

 • We minder afhankelijk zijn van schaarse grondstoffen
 • Er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn
 • Bestaande producten kunnen worden hergebruikt

Voordelen

Dit levert duidelijke voordelen op:

 • Minder import grondstoffen (is goedkoper)
 • Minder CO2-uitstoot
 • Nieuwe banen in de recycling-sector
 • Veel minder afval

Doelstelling 2050

Nederland heeft als doel gesteld om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Dat betekent dat we zo veel mogelijk grondstoffen en producten gaan hergebruiken. ‘Afval’ bestaat dan eigenlijk niet meer, omdat deze opnieuw wordt ingezet als grondstof. Alles dat we produceren en consumeren wordt opnieuw gebruikt, in plaats van weggegooid.

Het eerste doel is om in 2030 voor 50 procent minder gebruik te maken van primaire grondstoffen, namelijk mineralen, fossielen en metalen.

Hoe bereiken we een circulaire economie?

In de praktijk kunnen we op verschillende manieren streven naar een circulaire economie:

 1. Zuiniger omgaan met grondstoffen: is het mogelijk om minder of andere grondstoffen te gebruiken?
 2. Slimmer ontwerpen: al in de ontwerpfase rekening houden met hergebruik van het product in de toekomst.
 3. Hergebruik van producten: kunnen we bestaande producten opnieuw gebruiken in plaats van nieuwe te produceren?
 4. Reparatie en onderhoud: door reparatie en onderhoud gaan bestaande producten langer mee.
 5. Hergebruik van materialen: materiaal dat niet meer wordt gebruikt, kan terug in de cirkel en opnieuw worden gebruikt.
 6. Energie terugwinnen: materiaal dat echt niet kan worden gerecycled, kan worden gebruikt om energie terug te winnen.

Start ook succesvol

De voorbeelden laten het zien: diverse bedrijven en organisaties zijn al succesvol aan de slag met circulair ondernemen. Met ondernemerschap, creativiteit en innovatie nemen zij een koppositie in en dat levert deze organisaties een belangrijke voorsprong. Zet nu ook de eerste stap en start als bedrijf of organisatie met circulair ondernemen.

Startcirculair inspireert en stimuleert organisaties aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Met informatie, inspiratie, startworkshops, scholing van docenten en met (financieel) advies.
Zie voor meer informatie: Startcirculair.nl

Grondstoffenakkoord

Het Grondstoffenakkoord is een startpunt om samen (burgers, overheden en bedrijven) aan de slag te gaan om zuiniger en slimmer om te gaan met grondstoffen, producten en diensten.

Partijen die bij willen dragen aan een circulaire economie kunnen het Grondstoffenakkoord digitaal ondertekenen. Iedereen die het akkoord ondertekend kan op eigen manier en vanuit eigen rol, kennis en kunde bijdragen.

Voorbeelden circulaire economie

3 voorbeelden die voldoen aan de principes van een circulaire economie:

1. Provinciehuis Friesland

Het provinciehuis van Friesland is volledig duurzaam en heeft een gezond interieur:

 • Gebruik van materialen die geheel recyclebaar zijn
 • 60% minder grondstoffen
 • Geen gebruik van ongezonde materialen
 • Meubels zijn eenvoudig te monteren en demonteren en daarom geschikt voor hergebruik

2. Tapijt van visnetten

Net-works produceerde een tapijttegel collectie van afgedankte visnetten. Dat ging zo:

 • Verzamelen van afgedankte nylon visnetten in de Filipijnen en India
 • Recycling van de netten
 • Hergebruik van het materiaal in de tapijttegels

3. Speciale prullenbak

BinBang ontwikkelde een speciale prullenbak waarmee consumenten hun afval efficiënt kunnen scheiden. Daarnaast kan de gebruiker door een slim compressiesysteem veel meer afval in de bakken kwijt.

 • De prullenbak is gemaakt van 100 procent gerecycled plastic
 • De prullenbak gaat minimaal 10 jaar mee en kan na zijn levensduur 100 procent worden hergebruikt

Vind je deze informatie nuttig?