Waar ben je naar op zoek?

Nieuws

Zo snel stijgt de zeespiegel volgens nieuw klimaatonderzoek

Koen Kuijper

0 reacties

Door toedoen van broeikasgassen, zoals Methaan en CO2 stijgt de zeespiegel in een steeds hoger tempo. De uitstoot van broeikasgassen moet sterk naar beneden, wil deze eeuw voorkomen worden dat er wereldwijde gevolgen optreden, zoals instorting van gletsjers, hevige stormen en ander natuurgeweld. Op dit moment reageren overheden niet snel genoeg op klimaatverandering.

Dat staat in een nieuw rapport van het klimaatpanel IPCC van de Verenigde Naties. Meer dan 100 wetenschappers uit 30 landen werkten aan het rapport. Het is voor het eerst dat het IPCC apart verslag uitbrengt over de status van oceanen, ijskappen en de zeespiegel. Er liggen meer dat 7.000 wetenschappelijke onderzoeken ten grondslag aan het rapport.

1,10 meter stijging zeespiegel

De gemiddelde zeespiegel op aarde kan in het jaar 2100 zijn gestegen met 1,10 meter ten opzichte van het niveau in de jaren 80 en 90. Steden die op zeeniveau liggen aan de kust en kleine eilanden lopen rond het jaar 2050 al gevaar op overstromingen. 680 miljoen mensen behoren tot de risicogroep.

De cijfers in het rapport van de IPCC zijn desalniettemin lager dan de drie meter stijging van de zeespiegel waar de Deltacommissaris in Nederland voor waarschuwde in een rapport van een jaar geleden.

Uitstoot naar 0

Om schade aan leefgebieden en ecosystemen te voorkomen, moet de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk terug naar 0. Dat punt moet uiterlijk in 2075 bereikt zijn, mits de afspraken in het klimaatakkoord worden nageleefd. Dat geldt uiteraard niet alleen voor Nederland, maar alle landen die het akkoord van Parijs hebben ondertekend.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.