Waar ben je naar op zoek?

Nieuws

Uitstoot CO2 naar recordniveau in 2019

De CO2-uitstoot stijgt naar een recordhoogte in 2019. Dit jaar zal de CO2-concentratie het snelst gaan toenemen sinds het begin van de metingen. Dat stelt onderzoeker Richard Betts van de Britse meteorologische dienst. De lucht wordt voornamelijk vervuild door emissies van fossiele brandstoffen, industrie en ontbossing. 

Veel overtollige uitstoot wordt geabsorbeerd door de natuur middels bossen en oceanen, maar dit jaar verwacht Betts dat de natuurlijke compensatie zwakker is dan vorig jaar.  De impact van de mens is daardoor veel groter.

Schokkend

De gemiddelde concentratie koolstofdioxide zal in mei een piek bereiken van 414 deeltjes per miljoen. Dat is zo’n 2,5 procent meer dan in 2017. Dit staat in schril contrast met de ambities van de landen om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden. Die opwarming wordt door een hogere CO2-concentratie nu juist versterkt.

Volgens veel wetenschappers is dit schokkend nieuws. Vorig jaar stond de totaal uitgestoten hoeveelheid CO2 gelijk aan het smelten van 110.000 vierkante kilometer aan Arctisch zee-ijs. Dat staat bijna gelijk aan drie keer de oppervlakte van Nederland.  

Doelen

Het kabinet heeft als doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent te reduceren ten opzichte van 1990. Het pakket van maatregelen die in het klimaatakkoord staan, worden momenteel doorgerekend.

In 2050 moet de uitstoot naar praktisch nul zijn gedaald. Maar dat doel is nog lang niet in zicht. Veel economen willen dat een bedrijven daarom een CO2-heffing gaan betalen van 50 euro per ton (1.000 kg) CO2-uitstoot. Maar die maatregel ligt niet bij alle politieke partijen even lekker.

Over de auteur

Koen Kuijper, al jaren actief als energie-expert, volgt dagelijks de ontwikkelingen in de energiemarkt. Met advies op maat ondersteunt hij huishoudens en is hij het vertrouwde gezicht in de media.

Meer over Koen

1 reactie

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.