Waar ben je naar op zoek?

Nieuws

Stoppen met kolenenergie kost 13 euro per jaar

Koen Kuijper

0 reacties

KolencentraleIndien besloten zou worden dat alle kolencentrales in Nederland zouden dichtgaan, zou dat de energierekening van de consument met gemiddeld 13 euro per jaar verhogen. Wel is er 4,7 miljard euro aan extra welvaart voor Nederland te behalen. Dat blijkt uit een rapport van SEO Economisch Onderzoek, in opdracht van Natuur en milieu, naar de maatschappelijke kosten en baten van het vervroegd sluiten van kolencentrales.

Energieproducenten- en afnemers

Het sluiten van alle kolencentrales heeft niet de voorkeur van de energieproducenten. Door de sluiting zal er minder energie opgewekt en verkocht worden, wat resulteert in een financiële tegenvaller voor de energieproducent. De verliezen worden echter wel deels gecompenseerd door de extra winst uit schone energiebronnen. Het totale nettoverlies voor energieproducenten wordt door SEO daarom geschat op 1,5 tot 1,9 miljard euro.

Ook voor de consument zijn er financiële consequenties als de centrales dicht zouden gaan. Een gemiddeld huishouden gaat er gemiddeld 13 euro op achteruit omdat de energierekening omhoog gaat.

Klimaat en gezondheid

Aan de andere kant is er ook winst te behalen, namelijk besparing van klimaat en het verminderen van gezondheidsschade als gevolg van de uitstoot van kolencentrales. Deze welvaartswinst kan worden vertaald naar een bedrag van 8 tot 10 miljard euro. Door het vermijden van gezondheidskosten als gevolg van schadelijke uitstoot (zoals fijnstof en stikstofoxiden) zal 3,4 tot 4,2 miljard euro bespaard worden.

Daarnaast hoeven er minder kosten worden gemaakt bij het nemen van maatregelen tegen klimaatschade. In totaal kan deze besparing oplopen tot ruim 5,5 miljard euro. Kolenenergie is immers de meest vervuilende vorm van stroomopwekking. Alle vijf kolencentrales in Nederland zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 11 procent van de totale uitstoot van CO2 in Nederland. Het sluiten van de centrales zal de uitstoot daarom fors doen verminderen.

Conclusie

Volgens Natuur en Milieu is de uitkomst van het onderzoek duidelijk: Nederland is er bij gebaat als de vijf resterende kolencentrales dicht gaan. Ook de klimaatdoelstellingen zouden daarmee binnen handbereik kunnen komen.

Het volledige onderzoek kunt u hier teruglezen

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.