Waar ben je naar op zoek?

Nieuws

Scherpere regels voor energieakkoord

Koen Kuijper

0 reacties

EnergieakkoordDe klimaatdoelstellingen die in het energieakkoord zijn vastgelegd, lijken niet te worden gehaald. Er komen daarom strengere regels om te trachten te doelstellingen alsnog te halen. Het doel is dat de stroomvoorziening in Nederland per 2020 voor 14 procent wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen. In 2023 moet dit percentage zijn gestegen naar 16 procent.

Het energieakkoord werd in 2013 gesloten tussen 47 partijen waaronder de Rijksoverheid, vakbonden, werkgevers en milieuorganisaties. Naast een snellere transitie naar duurzame energie, moeten betrokken partijen in het jaar 2020 in totaal 100 petajoule hebben bespaard. Dat staat gelijk aan wat 1,5 miljoen huishoudens op jaarbasis aan energie verbruiken.

Boetes

Tot dusver werden bedrijven en particulieren door middel van financiële regelingen enkel verleid om in te zetten op duurzame energie, duurzame technieken en het besparen van energie. Nu komen er voor het eerst verplichte maatregelen om het energieverbruik bij bedrijven en huishoudens terug te dringen. Daarbij zijn zelfs forse boetes in het verschiet als er niet wordt voldaan aan de opgelegde verplichtingen.

Alle partijen die onderdeel maken van het energieakkoord staan positief tegenover het aanscherpen van de regels.  In oktober 2016 wordt bekend welke maatregelen er genomen worden en wat de consequenties zijn van het niet nakomen van verplichtingen.

Voor particulieren komen er vooralsnog geen verplichte maatregelen. In plaats daarvan worden mogelijk energieleveranciers van consumenten verantwoordelijk gesteld voor het terugdringen van het energieverbruik. Het verbruik van woningen en kleine bedrijven moet binnen vier jaar met 20 petajoule omlaag.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.