Waar ben je naar op zoek?

Nieuws

Salderingsregeling stopt: verdien ik mijn zonnepanelen nog wel terug?

De komst van terugleverkosten en een mogelijk einde van de salderingsregeling hebben grote gevolgen voor de terugverdientijd van zonnepanelen.

Update 30-05-2024
In onze kennisbank staat de meest recente en meest nauwkeurige analyse van de terugverdientijd van zonnepanelen in verschillende scenario’s.

In een ongunstig scenario kan de terugverdientijd oplopen tot meer dan 16 jaar. Dat blijkt uit een analyse van energievergelijk.nl.

Is het nog wel verstandig om zonnepanelen aan te schaffen? Dat zocht ik voor je uit.

Terugverdientijd met terugleverkosten

Momenteel brengen de meeste energieleveranciers kosten in rekening voor de elektriciteit die je met je zonnepanelen aan het net teruglevert. Deze kosten staan ook wel bekend als terugleverkosten.

Hoe hoger de terugleverkosten, hoe langer de terugverdientijd.

Berekening

Ik heb de terugverdientijden eerst berekend voor een scenario waarin een energieleverancier terugleverkosten in rekening brengt, maar waarbij de consument nog steeds al de door hem opgewekte stroom tot aan zijn eigen verbruik mag salderen.

Bij deze berekening zijn de volgende aannames gedaan:

 • Een investering van 5.000 euro in zonnepanelen en een omvormer, inclusief installatie (bron: RVO, november 2023).
 • 10 zonnepanelen met elk een capaciteit van 400 wattpiek, resulterend in een totale jaaropbrengst van 3.500 kWh (bron: Milieu Centraal).
 • 30 procent van de opgewekte stroom wordt direct verbruikt (bron: Milieu Centraal).
 • Teruglevering en saldering betreffen 2.450 kWh.
 • Een constante stroomprijs wordt verondersteld.
 • De opbrengst van de zonnepanelen blijft jaarlijks gelijk (in de werkelijkheid wekken ze ieder jaar zo’n 0,7 procent minder op)

Overzicht

Hieronder volgt een overzicht van de terugverdientijd bij een stroomprijs van 25 cent en 30 cent per kilowattuur (kWh) en 222 euro per jaar aan terugleverkosten (het gemiddelde over de zes grootste leveranciers).

Grote verschillen per leverancier

Belangrijk om te benoemen is dat de terugleverkosten per leverancier flink kunnen verschillen. Dat betekent dat je jouw investering in zonnepanelen bij de ene leverancier sneller terugverdiend dan bij een ander.

 • Bij Engie betaal je 294 euro aan terugleverkosten op jaarbasis. Dat resulteert in een terugverdientijd van 8,6 jaar bij een stroomprijs van 25 cent per kWh.
 • Bij Greenchoice betaal je slechts 54 euro aan jaarlijkse terugleverkosten. De terugverdientijd is dan slechts 6,1 jaar.

In dit artikel vind je de terugleverkosten per energiebedrijf bij een variërend aantal panelen.

TIP
Via de energievergelijker vul je eenvoudig je verbruik en teruglevering in en vergelijk je de verschillende energiecontracten op maandelijkse kosten.

Omvormer vervangen

Het is belangrijk om niet te vergeten dat de omvormer een levensduur heeft van 8 tot 12 jaar. Wanneer we de kosten voor het vervangen van de omvormer, die circa 1.200 euro inclusief installatie bedragen, opnemen in de aanvankelijke investering, heeft dit invloed op de terugverdientijd.

Bij een stroomprijs van 30 cent per kilowattuur wordt de terugverdientijd met ongeveer 1,5 jaar verlengd. Bij een stroomprijs van 25 cent per kilowattuur loopt dit op tot een verlenging van 1,7 jaar.

De totale terugverdientijd bedraagt dus feitelijk 7,5 tot 9,5 jaar bij de huidige terugleverkosten.

Terugverdientijd zonder salderingsregeling

De beoogde coalitie bestaande uit PVV, VVD, NSC en BBB is van plan om de salderingsregeling per 1 januari 2027 af te schaffen. Als deze plannen doorgaan, houdt dit in dat je de elektriciteit die je met zonnepanelen aan het net teruglevert, niet langer kunt aftrekken van de elektriciteit die je van het net afneemt.

Als gevolg hiervan ontvang je geen teruggave meer voor de energiebelasting en btw op de stroom die je teruglevert. Bovendien is het niet langer gegarandeerd dat energieleveranciers je compenseren voor het kale tarief van de teruggeleverde stroom.

Lees hier hoe de stroomprijs precies is opgebouwd.

Het is echter waarschijnlijk dat je van je leverancier nog steeds een gedeeltelijke vergoeding ontvangt voor de kale stroomprijs, of een vaste terugleververgoeding, waar nu al sprake van is bij netto teruglevering.

Twee denkbare scenario’s

Vanuit mijn perspectief zijn er straks twee waarschijnlijke scenario’s:

 1. De terugleverkosten blijven gehandhaafd, maar de klant ontvangt een volledige compensatie voor de kale stroomprijs voor elke kilowattuur die wordt teruggeleverd.
 2. De terugleverkosten worden afgeschaft, en de klant ontvangt een terugvergoeding (gebaseerd op de kale stroomprijs) voor elke teruggeleverde kilowattuur.

Ik heb onderzocht wat de impact van deze scenario’s is op de terugverdientijd.

Bij deze berekening zijn opnieuw enkele aannames gemaakt. Verder wordt aangenomen dat de panelen in 2027 worden gekocht en vanaf dan stroom opwekken

1. Terugleverkosten blijven bestaan, volledige vergoeding kale stroomprijs

In het eerste scenario blijven de terugleverkosten bestaan, maar vergoedt de leverancier de volledige kale stroomprijs voor de elektriciteit die je teruglevert.

Hier is goed zichtbaar dat de stroomprijs die de leverancier rekent de grootste invloed heeft op de terugverdientijd.

2. Terugleverkosten verdwijnen, gedeeltelijke vergoeding kale stroomprijs

In het tweede scenario worden de terugleverkosten afgeschaft, maar vergoeden de leveranciers slechts een deel van de kale stroomprijs.

Hieronder een overzicht van de terugverdientijd bij een wisselende vergoeding en stroomprijs.

Stroomprijs van 30 cent per kWh
Stroomprijs van 25 cent per kWh

Stroomprijs bepaalt terugverdientijd

Ook in dit scenario is de stroomprijs, samen met het percentage dat hiervan vergoed wordt, de meest bepalende factor voor de terugverdientijd.

In een ongunstig scenario, waarbij het energiebedrijf slechts 20 procent van kale prijs vergoedt en de stroomprijs lager ligt, kan de terugverdientijd oplopen tot meer dan 16 jaar.

Omvormer

Het vervangen van de omvormer, een kostenpost van ongeveer 1.200 euro, beïnvloedt eveneens de terugverdientijd bij bovenstaande scenario’s.

Hieronder vind je een overzicht van de terugverdientijd in scenario 1, met inbegrip van de kosten voor het vervangen van de omvormer. De terugverdientijd is maar liefst twee tot vier jaar langer.

All-in Stroomprijs (per kWh)Terugverdientijd
€ 0,25022,1 jaar
€ 0,30014,3 jaar
€ 0,35010,5 jaar

Ook bij scenario 2 neemt de terugverdientijd toe:

 • Bij een stroomprijs van 25 cent: 2,4 tot 4,6 jaar langer
 • Bij een stroomprijs van 30 cent: 1,9 tot 3,8 jaar langer

Waar is je terugverdientijd van afhankelijk?

Uit mijn analyse blijkt dat de terugverdientijd vooral afhankelijk is van:

 • De prijs van zonnepanelen en de omvormer (gemiddelde prijs per wattpiek); hoe hoger de prijs, hoe groter de terugverdientijd
 • De elektriciteitsprijs; hoe hoger de stroomprijzen, hoe hoger de jaarlijkse besparing en hoe korter de terugverdientijd
 • Of de leverancier wel of geen terugleverkosten rekent; hoe hoger de terugleverkosten, hoe langer de terugverdientijd
 • Welk deel van de stroom je direct kunt gebruiken in je huishouden vanuit de panelen; hoe meer je direct verbruikt, hoe minder je hoeft terug te leveren en hoe korter de terugverdientijd is
 • De opbrengst van de panelen en de hoeveelheid stroom mag worden gesaldeerd; hoe hoger de saldering, hoe korter de terugverdientijd
 • De hoogte van de vergoeding van de leverancier voor jouw teruggeleverde elektriciteit (bij stopzetting salderingsregeling); hoe hoger de vergoeding, hoe korter de terugverdientijd

Is investeren in zonnepanelen nog wel verstandig?

De investering in zonnepanelen betaalt zichzelf terug binnen de geschatte levensduur van 25 jaar, zelfs als de salderingsregeling volledig zou worden afgeschaft en leveranciers niet verplicht zouden zijn om huishoudens te compenseren voor hun teruggeleverde stroom.

Echter kan de terugverdientijd van zonnepanelen in een ongunstig scenario zodanig toenemen dat het financieel aantrekkelijker wordt om je geld op een spaarrekening te zetten, gebaseerd op de huidige spaarrentes. Een alternatieve investering kan dan zijn om te kiezen voor andere vormen van duurzaamheid, zoals isolatie of een warmtepomp.

Verwachte vergoedingen van leveranciers

Ik verwacht zelf een situatie waarin energieleveranciers ongeveer 40 tot 60 procent van het kale tarief zullen vergoeden en de terugleverkosten verdwijnen. In dit geval zou de terugverdientijd ongeveer 9,5 tot 11 jaar bedragen bij een elektriciteitsprijs van 30 cent per kWh. Als we de kosten voor het vervangen van de omvormer meerekenen in de initiële investering, zou de terugverdientijd oplopen tot 12 tot 14 jaar.

Na de terugverdientijd leveren de panelen jaarlijks nog 452 tot 518 euro op bij een stroomprijs van 30 cent per kWh.

Conclusie:
Zonnepanelen blijven in de toekomst waarschijnlijk een prima investering, al is veel afhankelijk van de vergoeding die energiemaatschappijen er tegenover zetten, zodra de salderingsregeling is afgeschaft.

Concurrentie

Indien er een wetsvoorstel wordt aangenomen en de salderingsregeling afgeschaft, zal de terugleververgoeding een sleutelfactor in de concurrentiestrijd tussen energieleveranciers worden om klanten met zonnepanelen te werven.

Consumenten zullen op zoek gaan naar de aanbieder met de meest aantrekkelijke vergoeding.

Overwegingen bij aanschaf van zonnepanelen

Als je overweegt zonnepanelen aan te schaffen, is het cruciaal om de opbrengst van de panelen zoveel mogelijk af te stemmen op je eigen verbruik. Hoe meer je van de opgewekte stroom direct verbruikt, des te sneller verdien je jouw investering terug.

Thuisbatterij

Met een thuisbatterij kun je het percentage zonnestroom dat je direct zelf verbruikt ruwweg verdubbelen. Dit betekent dat je potentieel twee keer zoveel kunt besparen op je energiekosten. Momenteel is de investering in een thuisbatterij – uitgedrukt in euro’s per kWh opslagcapaciteit – echter nog relatief hoog en daarom niet zo interessant.

Naarmate de technologie van thuisbatterijen betaalbaarder en efficiënter wordt, kunnen ze een steeds interessantere optie worden om het rendement van je zonnepanelen te verhogen en de terugverdientijd van je investering te verkorten. Ook kan het zo zijn dat er nieuwe subsidies hiervoor beschikbaar komen.

Het is belangrijk om deze ontwikkelingen nauwlettend te volgen.

Vergelijken

Bij energievergelijk.nl kun je gemakkelijk je energieverbruik en teruglevering invoeren om vervolgens verschillende energiecontracten te vergelijken op basis van maandelijkse kosten.

Check het hier.

Over de auteur

Koen Kuijper, al jaren actief als energie-expert, volgt dagelijks de ontwikkelingen in de energiemarkt. Met advies op maat ondersteunt hij huishoudens en is hij het vertrouwde gezicht in de media.

Meer over Koen

21 reacties

 • WWRM

  Bij teruglever kosten plus afscheid salderingsregeling plus wegvallen of vermindering welkomstbonus plus minimum terug lever vergoeding plus kosten huur in de huursector is geen enkel zonnepaneel rendabel

  Die wereld is ingestort en die van de warmtenetten ook

  Fundamenteel zat de overheid in een spagaat nl belasting opbrengsten op pijl houden of zelfs verhogen en een energie transitie

  Het enigste wat ze nog kunnen doen is de energie nog duurder maken waardoor kunstmatig een voordeel ontstaat in de vorm van verduurzaming

  In feite kun je zelfs zeggen dat zonder energiebelasting geen enkele vorm van verduurzaming rendabel is

  Reageren
 • WWRM

  Foutje, bedankt! Coalitie steunt verbod op terugleverkosten voor zonnepanelen toch niet
  De aanstaande regeringspartijen hebben dinsdag een pirouette gemaakt die nadelig uitpakt voor bezitters van zonnepanelen. NSC, PVV, VVD en BBB stemden tégen de maatregel die zij zelf twee weken geleden presenteerden, toen ze zeiden een einde te willen maken aan de terugleverkosten. Ze houden wel vast aan het abrupt stoppen van de salderingsregeling

  Doodsteek zonnepanelen branche en energie transitie

  Reageren
 • WWRM

  Misschien is het wel leuk een keer een vergelijking te maken op geïnvesteerd kapitaal via een airco

  Ik zelf zit in een hoekwoning en volgens het heilig verklaarde milieu centraal zou ik hier normaal rond 249 aan lasten per maand hebben

  Via de airco warmtepomp is mijn energie rekening gedaald naar 78 euro per maand en voor de goede orde heb geen zonnepanelen en de investering was ongeveer de helft van zonnepanelen

  Reageren
 • WWRM

  Het kan nog erger dan die 16 jaar terugverdien tijd als je ze al dan niet verplicht moet huren via verhuurder

  In dat geval kan en en mag je de komende jaren geld meebrengen en erop toeleggen

  Klimaatbeleid en klimaattransitie kosten geld en de droom van gratis energie is uit elkaar gespat

  Overigens ook het hele klimaatbeleid

  Ik vraag mij zelfs af als u niets doet of bijvoorbeeld goedkoper gaat verwarmen of wellicht betere isolatie of u niet beter af bent

  Reageren
 • HHouben

  Oxxio is dat een onderdeel van enexo?
  Moet je daar ook terugleverskosten betalen?

  Reageren
 • GGoel

  Gelukkig is de verwachting dat zonnepanelen binnen een jaar in prijs zullen halveren (panelen, excl. electronica) waardoor het plaatje weer interessanter wordt.

  Reageren
 • RRudie

  Het is heel simpel nu. Zo doe ik het… Ik vul mijn verbruik in bij een willekeurige energieleverancier van voordat ik zonnepanelen en 2 airco s had. 3000kwh en 1500m³. Daarna vul ik mijn huidige verbruik in en dat is 5500kwh en 300m³. Ik wek nu ongeveer 6000kwh op per jaar. Bij oude verbruik betaal ik bij de meeste energieleveranciers €260 en bij huidige verbruik €50. En dat is per maand. Voordeel genoeg nog dus tot 2027.

  Reageren
  • MMarco

   @Rudie
   Ik had het zo ongeveer gelijkwaardig kunnen invullen.
   Net nog wat meer opbrengst en iets minder gas maar verder
   redelijk gelijkwaardig.
   En dan heb ik nog een vast contract tot 1 feb 2027, vattenfall, zonder terugleverkosten.
   En dan is het nog de vraag wat in 2027 gebeurt, tot nu toe is het niet meer dan een regeltje in een hoofdlijnen akkoord. En de kans dat alles van een hoofdlijnen akkoord ook werkelijk gebeurd is nagenoeg 0.
   Gewoon zelf alles in de gaten houden, keuze maken op basis van persoonlijke situatie en niet te veel naar het geklaag van een ander luisteren.

   Reageren
  • WWRM

   @Rudie U zegt er wel wat bij nl tot 2027

   Voor wie er nu nog aan moet beginnen al dan niet gehuurd blijft uitsluitend geld mee brengen en toeleggen

   Reageren
  • WWRM

   @Rudie U rekent verkeerd Kijk naar wat de energie vergelijking doet maar corrigeer dat voor als er geen saldering meer is en wellicht terugleverkosten en het verdwijnen van een welkomstbonus

   Verder kunt u wellicht corrigeren voor kosten huur zonnepanelen

   Voor velen zal het negatief uitpakken

   Reageren
 • DDe Rem

  Terugverdienen kan volgens mij het Bert met een thuisaccu erbij. Kost extra investering maar als de regelaars ingesteld staan op opladen alleen vanaf paneel en accu stroom eerst gebruiken, dan lever je niets terug en zit je ook niet met extra teruglever kosten. Alles zelf gebruiken is naar mijn idee dus de enige oplossing.

  Reageren
 • GGoel

  Ik heb het even opgezocht en in Duitsland is er geen salderingsregeling zoals in Nederland:
  _______________
  Duitsland heeft een systeem van marktconforme terugleververgoeding. Dit betekent dat zonnepaneeleigenaren hun overtollige stroom terugleveren aan het net tegen een tarief dat wordt bepaald door de marktprijs van elektriciteit.

  Dit tarief is doorgaans lager dan de prijs die consumenten betalen voor hun stroom, waardoor er minder financiële voordelen zijn ten opzichte van salderen.
  ______________

  Dit terwijl in Duitsland zonnepanelen massaal zijn en worden geïnstalleerd, meer dan in Nederland: “In 2023 had Duitsland ongeveer 170 Wattpiek (Wp) zonnepanelen per inwoner, terwijl Nederland rond de 80 Wp per inwoner had.”

  Reageren
  • GGoel

   Echter:

   In Duitsland is er sinds 1 januari 2023 een nieuwe subsidie beschikbaar voor zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen. Deze subsidie, genaamd “Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen”, is een investeringssubsidie en vervangt de oude subsidieprogramma’s die gebaseerd waren op terugverdientijd per kWh geproduceerde stroom.

   De subsidiebedragen zijn als volgt:

   Zonnepanelen: 600 euro per kilowattpiek (Wp) tot een maximum van 6.000 euro.
   Thuisbatterij: 250 euro per kilowattuur (kWh) opslagcapaciteit tot een maximum van 3.000 euro.
   Laadpunt: 600 euro voor een vast laadpunt.

   Ook: Korting op de btw zonnepaneleninstallaties.

   Reageren
 • WWRM

  Wat is er mis met mijn laatste post behalve dat het wellicht niet in uw straatje past

  Reageren
 • WWRM

  Met mijn airco en deels verwarming op basis gas is het volstrekt onmogelijk een besparing te hebben van rond 500 euro heel eenvoudig ik gebruik niet meer als 2100 kw per jaar en zelfs als ik gas vermeerder en electriciteit kom ik niet verder als 70 tot 90 euro per maand voor een hoekwoning met 3 etages

  Elke investering in zonnepanelen is zinloos nog afgezien als ondernemer ga ik uit van 30 procent per jaar op geïnvesteerd kapitaal en dat ga ik met die zonnepanelen nooit halen

  Reageren
 • GGoel

  @Koen Kuijper

  Ik heb het artikel gelezen: interessant 🙂

  Echter wat ik niet begrijp is de (theoretische) berekening van CE Delft versus de praktische uitkomsten van de Zonneplan Nexus thuisbatterij in hun artikel: “Rendement Zonneplan thuisbatterij overtreft verwachtingen in eerste maanden”.

  Uit dat artikel:
  “Trek je het rendement van de batterij in de eerste vier maanden door, dan zou dat op jaarbasis neerkomen op 1800 euro. 200 euro meer dus dan de verwachte 1600 euro die we op onze website communiceren. “En dan nog te bedenken dat vooral de zon een grote veroorzaker is van onbalans en het ‘zon seizoen’ feitelijk nog moet beginnen.”

  Ik ga uit van de feitelijke inkomsten en vooralsnog niet van de theoretische weerlegging; mogelijk zijn parameters verkeerd gezet? Ook is er de verwachte levensduur van die thuisbatterij van 10 tot 15 jaar, wat niet onrealistisch is voor een Lithium IJzer Fosfaat batterij (relatief nieuwe techniek).

  Gegeven de ondertussen relatief feitelijk snelle terugverdien is enthousiasme vooralsnog gerechtvaardigd lijkt mij. En ook het aanraden hiervan aan derden.

  Reageren
 • GGoel

  @Koen Kuijper

  Ook even op Wikipedia opgezocht: “LFP chemistry offers a considerably longer cycle life than other lithium-ion chemistries. Under most conditions it supports more than 3,000 cycles, and under optimal conditions it supports more than 10,000 cycles.”

  Reageren
 • WWRM

  @Koen Kuijper zie ik een medestander LOL

  Reageren
 • WWRM

  @Koen Kuijper De enige structurele oplossing is afscheid nemen van de huidige energie transitie althans het beleid daarin, mensen vrij laten welke optie voor hen wellicht het goedkoopst is of het minst schadelijk en accepteren een energie mix waarbij gasloos vervangen wordt door gasarm

  Voor de rest dan bidden dat de infrastructuur het houdt

  Reageren
 • GGoel

  Eventjes berekend naar de praktische terugverdien, en vooralsnog is die 4,4 jaar (!!!)
  En dan moet de zomer nog komen 😉

  Reageren
 • KKoen Kuijper

  Ik snap dat je positief bent over zonneplan, maar de mooie plaatjes en berekeningen van leveranciers moet je niet te snel voor lief nemen.

  In de praktijk hebben de thuisbatterijen zich nog helemaal niet bewezen. Het zogenaamde ‘slimme handelen’ vraagt heel erg veel van de levensduur van de batterij, omdat deze dan zeer vaak moet laden en ontladen om winst te kunnen maken via de dynamische stroomprijzen. Het is nog niet precies bekend hoe lang de batterij dan meegaat.

  Lees ook eens het rapport van CE Delft naar de thuisbatterij. De conclusie is dat thuisbatterijen zichzelf nu meestal nog lang niet terugverdienen, en dat ze geen structurele oplossing zijn voor netcongestie.

  Reageren

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.