Waar ben je naar op zoek?

Nieuws

Opwekken duurzame stroom vergt aanzienlijk meer ruimte

Het opwekken van groene stroom neemt in de praktijk veel meer ruimte in beslag dan het produceren van stroom uit fossiele brandstoffen. In sommige gevallen is het verschil zelfs een factor 1.000 in het nadeel van duurzame energie.

Dat blijkt uit onderzoek van twee Leidse milieuwetenschappers: Paul Behrens en John van Zalk. Zij publiceerden vorig jaar augustus hun belangrijkste resultaten in het vakblad Energy Policy.

Zon en wind

De onderzoekers vergeleken negen verschillende energiebronnen met elkaar. Daarbij werd specifiek gekeken naar het vermogen dat per vierkante meter gemiddeld wordt opgewekt. Wat blijkt: voor zonne- en windenergie blijkt 40 tot 50 keer meer ruimte nodig te zijn dan voor steenkool en 90 tot 100 keer meer dan voor aardgas.

Per vierkante meter is biomassa het minst efficiënt: één vierkante meter levert slechts 0,8 Watt op, aardgas maar liefst 1.000 Watt.

Bederf landschap

Een groeiende zorg onder burgers, bedrijven en overheden is dat het Nederlandse landschap meer en meer wordt aangetast door het groeiend aantal windmolens en zonneparken.

Zonnepanelen en windmolens verplaatsen zich steeds meer naar weilanden en akkers. Vooral milieuorganisaties en landbouwbedrijven maken zich daar zorgen om. Grootschalige energieparken gaan volgens hen ten koste van het landschap, de natuur en de voedselproductie.

Daken en zee

De belangenorganisaties streven ernaar om zonnepanelen zoveel mogelijk op daken van gebouwen te plaatsen. Dat neemt geen extra ruimte in beslag. Voor windmolens zijn windparken op zee de beste optie. Die zijn hooguit vanaf het strand te zien, maar zorgen ervoor dat het land zoveel mogelijk gespaard blijft.

Bron: AD

Over de auteur

Koen Kuijper, al jaren actief als energie-expert, volgt dagelijks de ontwikkelingen in de energiemarkt. Met advies op maat ondersteunt hij huishoudens en is hij het vertrouwde gezicht in de media.

Meer over Koen

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.