Waar ben je naar op zoek?

Nieuws

Opslagproject CO2 onder Noordzee stopgezet

Koen Kuijper

0 reacties

ENGIE en Uniper, twee grote Europese energiebedrijven, doen niet langer mee aan een grootschalig project om het broeikasgas CO2 onder de bodem van de Noordzee op te slaan. Zonder de bedrijven is het project vooralsnog niet uit te voeren.

Minister Kamp van Economische zaken betreurt het besluit van de energiegiganten ten zeerste. Volgens hem is het project onmisbaar voor het behalen van de klimaatdoelstellingen, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De 15 miljoen euro aan subsidie die voor het project was uitgekeerd zal worden teruggevorderd.

Energieakkoord

In het energieakkoord van Parijs zijn duidelijke afspraken gemaakt om meer duurzame energie op te wekken en de uitstoot van CO2 te verminderen. Alleen zo kan de uiteindelijke doelstelling – de temperatuurstijging op aarde onder de 2 graden houden – behaald worden. Het opslaan van CO2 onder de grond is één van mogelijke middelen om dat doel te bereiken, want het broeikasgas kan op deze manier de atmosfeer niet bereiken.

De concrete doelstelling voor de korte termijn, namelijk een afname in CO2-uitstoot van 25 procent in 2020, komt niet direct in gevaar. Toch moet er volgens Kamp wel gezocht worden naar geschikte alternatieven. Een mogelijkheid is om vervangers te zoeken voor Uniper en Engie.

6 procent

Op dit moment is ongeveer zes a zeven procent van de energieproductie duurzaam. Dat percentage moet de komende jaren echter fors toenemen tot maar liefst 16 procent per 2023. Toch houdt dit in dat we voor ruim 80 procent afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, wat automatisch zal blijven resulteren in uitstoot van CO2. Afvang en opslag van deze uitstoot zou daarom ook in de toekomst een interessante oplossing voor het klimaatprobleem blijven, geeft minister Kamp aan.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.