Waar ben je naar op zoek?

Nieuws

Nederland loopt achter op duurzaamheid en milieu

0 reacties

Algemeen EnergiePortalNederland scoort op het gebied van natuur, milieu en energie slecht vergeleken met andere Europese landen. Dat blijkt uit een meting van het CBS aan de hand van 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die in 2015 zijn opgesteld door de Verenigde Naties.

De ontwikkelingsdoelstellingen hebben bijvoorbeeld betrekking op milieu, gezondheid en economie. Volgens CBS scoort Nederland op de meeste terreinen goed tot zeer goed. Echter, als het aankomt op het milieu, duurzame energie en het tegengaan van klimaatverandering, laat Nederland steken vallen.

Uitstoot broeikasgassen

Als we kijken naar de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, belandt Nederland op de 25e plaats van alle 28 EU-landen. Dat houdt in dat ons land per inwoner relatief veel broeikasgas uitstoot in vergelijking tot de rest van Europa. Nederland heeft bijvoorbeeld nog veel kolen- en gascentrales en huishoudens stoken relatief meer dan in de rest van Europa, mogelijk vanwege minder goede isolatie.

Duurzame energie

Hoewel Nederlandse bedrijven en overheden investeren in duurzame energie, blijft Nederland op dit terrein toch achter met veel andere Europese landen. Slechts 5,9 procent van de opgewekte energie is duurzaam, wat veel lager is dan in veel andere Europese landen. Sterker nog, Nederland staat op de 26e plaats van alle 28 EU-landen.

Hopelijk kunnen de vijf nieuwe windmolenparken op zee daar verandering inbrengen.

Natuur

Nederland staat ook onder druk als het gaat om planten- en diersoorten die nu dreigen te verdwijnen. Daarnaast is onze voedselproductie nog lang niet duurzaam, terwijl de productie an sich wel groeit.

Over de auteur

Koen Kuijper, al jaren actief als energie-expert, volgt dagelijks de ontwikkelingen in de energiemarkt. Met advies op maat ondersteunt hij huishoudens en is hij het vertrouwde gezicht in de media.

Meer over Koen

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.