Waar ben je naar op zoek?

Nieuws

Klimaatdoelstellingen gaan veel geld kosten

Koen Kuijper

0 reacties

De klimaatplannen die het klimaatberaad in juli voorstelde, kunnen leiden tot een halvering van de uitstoot van broeikasgas per 2030. Daar staat wel tegenover dat de geraamde kosten een stuk hoger uitvallen dan eerder werd gedacht. Het zou gaan om ten minste drie tot vier miljard euro per jaar. Dat is één tot twee miljard hoger dan eerder werd uitgerekend. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) is het lastig in te schatten wat de klimaatplannen burgers extra gaat kosten. Dit hangt sterk af van de concrete stappen die genomen worden en in welk tijdsbestek.

Huiseigenaren betalen de rekening

Volgens de huidige voorstellen moeten vooral huiseigenaren het ontgelden als de klimaatplannen werkelijkheid worden. Zij gaan dan fors meer energiebelasting en ODE-heffing betalen, met name voor gasverbruik. Hier is veel kritiek op, omdat niet iedereen de middelen heeft om het gasverbruik in de eigen woning terug te dringen.

Kabinet aan zet

Volgens Ed Nijpels, die de klimaatplannen presenteerde, is het kabinet aan zet. VVD en CDA vinden de plannen echter te vaag en willen geen maatregelen invoeren, waarvan niet goed is doorgerekend wat de effecten zijn. D66 en ChristenUnie willen juist wel doorzetten. Deze partijen vinden dat er iets moet worden gedaan, voordat het te laat is.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.