Waar ben je naar op zoek?

Nieuws

Klimaatdoelen worden nog niet behaald

0 reacties

Het klimaatdoel om per 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent te verminderen wordt naar verwachting niet behaald. Er zijn meer duurzame maatregelen nodig om de uitstoot te verminderen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een analyse (Klimaat- en Energieverkenning) over het klimaatakkoord.

Naar verwachting blijft de uitstootvermindering hangen op 43 tot 48 procent. Dat is meer dan het oude klimaatakkoord van Ed Nijpels, maar nog niet voldoende.

‘Bijgestuurd’

Volgens het PBL heeft dit met name te maken met het feit dat het kabinet heeft bijgestuurd. Zo zijn de accijnsverhogingen voor benzine van tafel geveegd en is het stimuleringspakket voor elektrisch rijden afgezwakt. Dat zorgt al met al voor een kleiner verwacht effect voor vermindering van de uitstoot.

Andere factoren

Er zijn ook andere factoren, buiten de macht van het kabinet, die bijdragen aan een minder lage uitstoot. Zo gaan aardgascentrales weer draaien om voldoende stroom te produceren, neemt het autogebruik toe en valt de uitstoot in de industrie hoger uit.

Groene stroom neemt spectaculair toe

Toch zijn er ook positieve punten. De productie van groene stroom neemt meer toe dan verwacht. Dit komt mede door de onverwachte populariteit van zonne-energie en sterke groei van windenergie op zee. Verder zorgt het versneld dichtdraaien van de gaskraan in Groningen voor een positieve stimulans op de CO2-boekhouding.

Effecten koopkracht

Het CPB heeft onderzocht welke effecten het klimaatakkoord heeft op de koopkracht. Naar verwachting gaan lage inkomens, gepensioeerden en mensen met een uitkering er zo’n 0,5 procent op achteruit. Bij werkende Nederlanders is dit 0,4 procent.

Tot slot is bekend dat bedrijven niet op de vlucht slaan naar het buitenland zodra de CO2-heffing van kracht wordt. Wel is de kans volgens het CPB groot dat bedrijven hun hogere kosten gaan doorberekenen aan de consument.

Bron: PBL

Over de auteur

Koen Kuijper, al jaren actief als energie-expert, volgt dagelijks de ontwikkelingen in de energiemarkt. Met advies op maat ondersteunt hij huishoudens en is hij het vertrouwde gezicht in de media.

Meer over Koen

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.