Waar ben je naar op zoek?

Nieuws

Klimaatakkoord 2019: dit gaat er veranderen

Het klimaatakkoord is vanmiddag om 15:00 officieel gepresenteerd door het kabinet. Het zou gaan om een ambitieus klimaatbeleid.

Volgens vicepremier De Jong is het akkoord “haalbaar en betaalbaar”. Meer dan 100 partijen hebben aan het klimaatakkoord gewerkt.

In dit definitieve akkoord staan de maatregelen die nodig zijn om de doelstellingen te halen.

Doelstellingen

De doelstellingen in het klimaatakkoord blijven hetzelfde:

 • Terugdringen uitstoot broeikasgassen in 2030 met 49 procent ten opzichte van 1990.
 • De sectoren elektriciteit (41 procent), industrie (29 procent) en mobiliteit (15 procent) moeten het meeste bedragen aan de reductie.
 • CO2-reductie van 95 procent in 2050.
 • Ook landbouw en gebouwde omgeving moeten hun steentje bijdragen.

De klimaatdoelen die Nederland stelt zijn strenger dan de Europese richtlijn van 40 procent reductie in 2030.

Om de doelstellingen te behalen, moeten er strenge maatregelen genomen worden:

1. CO2-heffing voor de industriesector

Om de uitstoot van CO2 binnen de industriesector met 14,3 megaton te verminderen komt er een CO2-heffing. Dat gaat 1 miljard euro per jaar kosten:

 • Een derde van dit bedrag wordt middels belastingen door de burger en het mkb betaald.
 • Tweederde moet de industrie zelf betalen. Dit gebeurt middels een ODE-heffing voor de 400 meest vervuilende bedrijven in Nederland.

De CO2-heffing loopt op van 30 euro voor iedere ton teveel uitgestoten CO2 in 2021. Per 2030 moet dit 125 tot 150 euro bedragen.

2. Wijziging energiebelasting

Ook burgers gaan de maatregelen van het klimaatakkoord merken en wel in hun energierekening:

 • Hogere energiebelasting op gas: 10 cent per m3 erbij per 2026
 • Lagere energiebelasting op stroom: 5 cent per kWh eraf per 2026

De stijging van de energiebelasting op gas gaat met stapjes. In 2020 komt er in één keer 4 cent bij. Daarna komt er steeds 1 cent per jaar bij tot en met 2026.

Met de wijziging in de energiebelasting wil het kabinet stimuleren dat burgers gaan investeren in:

 • Energiezuinige verwarming, zoals een warmptepomp of zonneboiler
 • Betere isolatie, bijvoorbeeld HR++ glas, vloerisolatie of dakisolatie

Het doel is om de gebouwde omgeving zoveel mogelijk aardgasvrij te maken.

Huishoudens die relatief weinig gas verbruiken, profiteren van de nieuwe energiebelastingen. Zij zien namelijk hun elektriciteitsrekening omlaag gaan.  

3. Warmtefonds

Om burgers te helpen bij het doen van investeringen ter verduurzaming, komt er een warmtefonds van 50 tot 80 miljoen euro per jaar. Daarmee kunnen burgers bijvoorbeeld isolatie of een warmtepomp aanschaffen. De ISDE-regeling wordt verbreed:

 • Vanaf 2020: 100 miljoen per jaar voor isolatie en duurzame verwarming

4. Stimuleren elektrisch rijden (dure auto’s) versoberd

Het stimuleren van elektrisch rijden wordt beter, maar alleen voor auto’s in de middenklasse en daaronder. Voor duurdere auto’s van boven de 40.000 wordt elektrisch rijden minder interessant:

 • De lage bijtelling van 4 procent geldt alleen voor de eerste 40.000 euro. Voor alles daarboven betaalt men 21 procent.
 • De aanschafsubsidie van de elektrische auto’s wordt gehalveerd naar 3.000 euro.

Het wordt wel aantrekkelijker om een tweedehands elektrische auto aan te schaffen, bijvoorbeeld middels een oplaadtegoed of garantie op accu’s.

Voor benzinerijders is er goed nieuws: er komt geen accijnsverhoging op de brandstof. De accijns voor diesel gaat wel geleidelijk omhoog: 2 eurocent in 2 jaar tijd.

5. Verkleinen van de veestapel

Boeren met vee krijgen de opdracht hun veestapel te verkleinen. Er moeten zo’n 1,5 miljoen van de 12 miljoen varkens verdwijnen.

Verder komt er een subsidiepot van 70 miljoen euro voor boeren die bereid zijn om over te stappen naar de duurzame landbouw met minder vee.

6. Snelle fietsroutes en extra fietsenstallingen

Tot slot trekt het kabinet geld uit voor fieters:

 • Eenmalig 100 miljoen voor extra snelle fietsroutes
 • 75 miljoen erbij voor extra fietsenstallingen

Over de auteur

Koen Kuijper, al jaren actief als energie-expert, volgt dagelijks de ontwikkelingen in de energiemarkt. Met advies op maat ondersteunt hij huishoudens en is hij het vertrouwde gezicht in de media.

Meer over Koen

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.