Waar ben je naar op zoek?

Nieuws

Gas duurder, maar energierekening niet omhoog

Hoewel de energiebelasting voor gas de komende jaren omhoog gaat, betekent dit niet dat de energierekening ook hoger wordt. Dat zegt Diederik Samsom, die verantwoordelijk is voor de onderhandelingen over verduurzaming van woningen en andere gebouwen.

Op 21 juni lekte een advies van Samson uit waarin stond dat de energiebelasting de komende 12 jaar met 75 procent zou gaan stijgen. Het doel hiervan is om particulieren, ondernemingen en woningcorporaties te stimuleren om van het gas af te gaan.

Het nieuws leidde echter bij veel partijen tot veel kritiek, bijvoorbeeld bij de SP, die de belastingverhoging belachelijk vond. Zeker omdat er nog geen betaalbaar alternatief is voor veel huishoudens.

Elektriciteit goedkoper

Samsom wil de commotie sussen en duidelijk maken dat de totale energiekosten niet gaan stijgen. De belastingen die worden geheven op elektriciteit gaan namelijk omlaag. Op die manier blijven mensen hetzelfde betalen voor hun energierekening.

Wel moeten huishoudens bepaalde stappen ondernemen, bijvoorbeeld door beter te gaan isoleren of een warmtepomp aan te schaffen. Deze maatregelen worden aantrekkelijker gemaakt door middel van subsidies, stelt Samson.

Voor huishoudens die onvoldoende financiële middelen hebben, bijvoorbeeld huurders in de sociale sector, blijft de energierekening ook gelijk. Om dit te bewerkstelligen krijgen zij bijvoorbeeld meer huurtoeslag of een hogere teruggave van de energiebelasting.

Wijk-voor-wijk

Samsom spreekt van een stapsgewijze aanpak waarbij wijk-voor-wijk wordt aangepakt en verduurzaamd. Dat houdt in dat gemeenten, energiebedrijven en woningcorporaties moeten samenwerken om de gasvoorziening om te zetten naar andere warmtebronnen, zoals een warmtepomp of zonneboiler.

Ook moeten muren, ramen, vloeren en daken veel beter worden geïsoleerd. Het gasverbruik, en dus de uitstoot van broeikasgas, kan daarmee fors terug worden gedrongen.

Doel

Het doel van Samson is om per 2030 veel minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Aan de klimaattafels worden voorstellen gemaakt die naar politiek Den Haag worden gestuurd.

Op 10 juli worden in Den Haag de hoofdlijnen van het klimaatakkoord bekend gemaakt.

Over de auteur

Koen Kuijper, al jaren actief als energie-expert, volgt dagelijks de ontwikkelingen in de energiemarkt. Met advies op maat ondersteunt hij huishoudens en is hij het vertrouwde gezicht in de media.

Meer over Koen

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.