Waar ben je naar op zoek?

Nieuws

Eerste Kamer voelt niets voor splitsing Delta en Eneco

Koen Kuijper

0 reacties

Een meerderheid van de Eerste Kamer is tegen het plan van Minister Kamp om de splitsing van Nederlandse energieleveranciers verplicht te stellen. Een aantal energiebedrijven zijn, naast de handel in stroom en gas, ook nog verantwoordelijk voor het netbeheer, zoals het aanleggen en onderhouden van gas- en elektriciteitsleidingen. Het gaat om de bedrijven Delta en Eneco. Kamp wil dat deze energiebedrijven de twee onderdelen (handel en netbeheer) van elkaar gaan splitsen. Er is jaren geleden al een wet aangenomen die de splitsing van energiebedrijven verplicht stelt.

Felle kritiek

Delta en Eneco hebben felle kritiek op de splitsing. Zij proberen al langer via allerlei gerechtelijke procedures te voorkomen dat de splitsing moet worden uitgevoerd. Onlangs stapten de bedrijven zelfs naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Minister Kamp wil dat deze bedrijven alsnog gaan splitsen, omdat hij bang is dat Nederland niet langer gebruik kan maken van hun netwerken, mocht Eneco en/of Delta failliet gaan. Kamp heeft al aangeven dat hij niet bereid is om de splitsingsverplichting uit te stellen.

Eerste Kamer

Een meerderheid van de Eerste Kamer verzet zich nu tegen Kamp. Zij denken dat door de afsplitsing twee gezonde Nederlandse bedrijven in de uitverkoop worden gezet en dat veel banen verloren gaan. Ook zouden de bedrijven hun concurrentiestrijd met andere, buitenlandse energiebedrijven gaan verliezen als het energiedistributienetwerk moet worden afgesplitst. Nederland zou het enige land zijn waar de afsplitsing verplicht is gesteld.

Gevolgen duurzame energie

Dinsdagavond 22 december werd er door de eerste kamer met een meerderheid tegen de nieuwe elektriciteitswet gestemd. Het tegenstemmen zou echter weinig verschil uitmaken, omdat de splitsverplichting al in de wet staat. Daarnaast heeft de Hoge Raad al bepaald dat de ‘oude’ wet moet worden gehandhaafd.

Het wegstemmen van de elektriciteitswet heeft echter wel een negatief effect op de productie van duurzame energie en het behalen van de doelen uit het energieakkoord voor 2020. In de wet staat bijvoorbeeld dat er nieuwe windparken zullen worden gebouwd in de Noordzee. Deze projecten lopen nu vertraging op.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.