Waar ben je naar op zoek?

Nieuws

Duurzaam energieverbruik Nederland naar 6,6 procent

Bart Koenraadt

0 reacties

Het energieverbruik afkomstig uit duurzame energiebronnen is in 2017 uitgekomen op 6,6 procent van het totale energieverbruik. Dat is 10 procent meer dan in 2016. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aandeel duurzame energie is echter nog lang niet op het gewenste niveau. Binnen 5 jaar moet het aandeel groene energie ruim zijn verdubbeld naar 16 procent in totaal.

Bijna 50 procent van de duurzame energie werd gebruikt voor warmteopwekking, zo’n 40 procent voor elektriciteit en 10 procent voor vervoersdoeleinden.

Duurzame energiebronnen

Het verstoken van biomassa blijft de belangrijkste hernieuwbare energie bron. Door meer gebruik van biobrandstoffen is de inzet ervan met 7,8 procent gestegen. Toch zijn afvalbrandingsinstallaties nog steeds goed voor de grootste bijdrage aan energieopwekking via biomassa.

Overzicht

Bron Verbruik in PJ Procentueel verbruik
Biomassa 84 60,9%
Windenergie 34,7 25,1%
Zonne-energie 8,9 6,4%
Aardwarmte 7,1 5,1%
Overig 3,4 2,5%
Totaal 138 100%

Bron: CBS

Van alle hernieuwbare energiebronnen groeide het verbruik van zonne-energie relatief gezien het snelst: een stijging van 31 procent ten opzichte van 2016.

De energie uit wind nam met 15 procent toe tot een totaal van bijna 35 PJ. Dit komt mede door de aanleg van een aantal grote windmolenparken.

Klimaatakkoord

De ontwikkeling van duurzame energie in Nederland wordt uitgevoerd aan de hand van het energieakkoord. In dit akkoord zijn allerlei afspraken gemaakt rondom energieverbruik, zoals:

  • Een afname van het energieverbruik: gemiddeld 1,5 procent op jaarbasis.
  • Aandeel duurzame opwekking moet 14 procent bedragen in 2020 en 16 procent bedragen per 2023.
  • Minimaal 15.000 nieuwe banen binnen de duurzame energiesector.

Om duurzame energie in Nederland te stimuleren zijn er verschillende subsidieregelingen beschikbaar, waaronder de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) en de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.