Waar ben je naar op zoek?

Nieuws

Biomassa ‘nodig’ voor behalen klimaatdoelen

Het gebruik van biomassa is waarschijnlijk onvermijdelijk als Nederland haar klimaatdoelen wil halen. Dat is een van de conclusies van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL).

Zonder biomassa moet er op nog veel grotere schaal gebruik worden gemaakt van zonne-energie en windenergie. Die capaciteit is er momenteel niet. Er zou dus flink moeten worden opgeschaald. Tegelijkertijd moet er dan ook worden gesproken over het eten van minder vlees eten en vliegen.

Veel discussie

Er bestaat onder wetenschappers en in de maatschappij veel discussie over biomassa. Het PBL raadpleegde 150 personen en instanties over biomassa, zoals ngo’s, bedrijven, milieuorganisaties en wetenschappers. Het doel hiervan is om alle meningen en argumenten met elkaar te toetsen aan de hand van de beschikbare kennis.

Het blijkt dat de standpunten ver uit elkaar liggen:

  • Voorstanders zien veel kansen: biomassa kan een belangrijke rol spelen als het even minder waait of als de zon niet schijnt.  
  • Tegenstanders wijzen op de miljarden aan subsidies die naar biomassa gaan en het feit dat er veel risico’s zijn.

Risico’s

Een van de risico’s die komt kijken bij het gebruik van biomassa, is het verlies aan biodiversiteit. Daarnaast speelt de luchtvervuiling een rol, in het bijzonder voor mensen die in de buurt wonen van een biomassacentrale.

Er wordt ook getwijfeld over de herkomst van biomassa. Volgens sommige milieuorganisaties verdwijnen er hele bossen in de verbrandingsovens. Hoewel erkent wordt dat dit een probleem is, kan er niet worden aangetoond of dit structureel gebeurt.

Voorstanders stellen dat er vooral resthout wordt gebruikt, omdat regulier hout meer geld oplevert als plank dan als biomassa. Ook wordt er hout gebruikt uit snelgroeiende productiebossen die toch al worden uitgedund.

Over de auteur

Koen Kuijper, al jaren actief als energie-expert, volgt dagelijks de ontwikkelingen in de energiemarkt. Met advies op maat ondersteunt hij huishoudens en is hij het vertrouwde gezicht in de media.

Meer over Koen

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.