Waar ben je naar op zoek?

Nieuws

‘100.000 hectare bos erbij’

Koen Kuijper

0 reacties

meer-bos-erbijDe Nederlandse bos- en houtsector wil 100.000 hectare aan nieuw bos aanleggen om de uitstoot van broeikasgassen op grote schaal te compenseren en te verminderen. Door het terugdringen van landbouwgrond wordt er netto minder CO2 uitgestoten. Daarnaast zorgt een toename van het aantal bomen ervoor dat er meer broeikasgassen worden opgenomen. Dat staat in het Actieplan Bos en Hout dat op woensdag 26 oktober werd overhandigd aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. Ze geeft aan de intentieovereenkomst van het plan uit te voeren.

Lees ook: klimaattop in het teken van harder inzetten op energietransitie 

Volgens boseigenaren, bosbeheerders, houtproducenten en houtverwerkers die het plan ondersteunen, komt Nederland hiermee een stapje dichterbij in het realiseren van de klimaatdoelen die zijn opgesteld in Parijs. Op dit moment heeft Nederland 356.000 hectare bos, ofwel 9 procent van de totale oppervlakte van Nederland. Als het plan doorgaat zou het totale oppervlakte van het boslandschap toenemen naar 11,5 procent van de totale oppervlakte in Nederland.

Minder landbouw

Het nieuwe bos kan geplant worden op bestaande en nieuwe natuur- en recreatiegebieden. Verder zien de initiatiefnemers kansen in de aanleg van gebieden die geschikt zijn voor houtproductie, recreatie, biodiversiteit en energieopwekking.

Opvallend is verder dat de sector ook landbouwgrond wil gebruiken voor nieuw bos en gecombineerde land- en bosbouwactiviteiten. Tot slot moeten ook industrieterreinen, landbouwgronden en bouwgrond verdwijnen voor meer natuur.

Boosheid bij boeren

Boeren kunnen zich niet vinden in de plannen van de bos- en houtsector. Allereerst vinden zij het vreemd dat de ze bij het opstellen van de plannen niet betrokken zijn, stelt Gerbrand van Klooster van landbouworganisatie LTO. Bovendien stelt hij vraagtekens bij het plan, want hoe gaat het vervangen van landbouwgrond nu echt efficiënt bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem? Hij is van mening dat boeren al meer dan genoeg doen, bijvoorbeeld het slimmer en duurzamer inzetten van mest en het verbeteren van de vruchtbaarheid in de bodem. Verder geeft van Klooster aan dat er enorme subsidies nodig zijn om de landbouwgrond om te vormen tot bos.

Ook ecologen en natuurliefhebbers maken zich zorgen om de biodiversiteit, aangezien de hout- en bossector meer hout wil oogsten uit bestaande natuurgebieden.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.