0251 - 76 00 59
Tot 21:00 bereikbaar

Energielabel voor woningen

Het energielabel geeft informatie over de energiezuinigheid van een woning en is verplicht voor iedereen die een woning bouwt, verkoopt of verhuurt. Het label laat de energieprestaties zien van bijvoorbeeld de isolatie van het dak, muren en ramen tot de energiezuinigheid van de cv-ketel en geeft het inzicht in verbeteringen. Sinds 1 januari 2008 is het label voor huiseigenaren verplicht. Het label kent verschillende klassen (letters), waarbij de ‘A’ staat voor dat er veel maatregelen zijn genomen om de woning energiezuinig te maken en de ‘G’ voor dat er nog veel besparingsmogelijkheden mogelijk zijn.

Welke informatie bevat het energielabel?

 • Het energieverbruik van de centrale verwarming (cv) en ventilatiesysteem
 • De isolatie van de muren, gevel, dak, ramen en vloeren
 • Hoe de woning energiezuiniger gemaakt kan worden

Welke woningen moeten een energielabel hebben?

 • Eén- en meergezinswoningen
 • Recreatiewoningen met een oppervlakte groter dan 50 m2
 • Woongebouwen met niet-zelfstandige woonruimten

Utiliteitsgebouwen als horeca, kantoren, scholen en winkels moeten tegenwoordig ook verplicht beschikken over een energielabel. Ook zijn er gebouwen die niet verplicht een energielabel hoeven te hebben, zoals fabrieken, tijdelijke bouwwerken, kerken, alleenstaande gebouwen met een oppervlakte kleiner dan 50 m2 en monumenten.

Wanneer ontvang je een voorlopig energielabel?

Iedereen ontvangt in 2015 automatisch een voorlopig energielabel voor zijn woning. Niet iedereen ontvang het voorlopige energielabel op hetzelfde moment:

Provincie Periode
Zuid Holland 16 of 20 januari
Noord-Holland en Zeeland 23 of 27 januari
Limburg en Noord- Brabant 6 of 10 februari
Overige provincies 13 of 17 februari

 

Dat betekent dat iedereen inmiddels een energielabel heeft voor zijn woning. Op zoekuwenergielabel.nl kun je controleren welk (voorlopig) energielabel jouw woning heeft.

Hoe kan ik een definitief energielabel aanvragen?

Het voorlopige label dient men vervolgens definitief te maken via energielabelvoorwoningen.nl. Hier kun je jouw woninggegevens controleren en eventueel aanpassen. Ook is het mogelijk om digitaal bewijsmateriaal  toe te voegen, bijvoorbeeld met betrekking tot energiebesparende maatregelen die je hebt genomen.

Een deskundige, zoals een makelaar of energieadviseur controleert en erkent (als het goed is) vervolgens jouw gegevens en kan aan de hand daarvan een definitief energielabel opmaken. De registratie van het definitieve label vindt vervolgens automatisch plaats. Het label is dan 10 jaar geldig.

Wat zijn de kosten en geldigheid?

Het voorlopige energie label is gratis. Voor registratie van het definitieve label worden enkele tientjes in rekening gebracht. Dit betreft de kosten van de deskundige voor het controleren en erkennen van de gegevens.

Voordelen energielabel

Voor iedere betrokken partij kan een energielabel een positief effect hebben.

Huiseigenaren

Voordelen

 • Een gunstig (groen) energielabel (A, B of C) kan de verkoop van de woning versnellen
 • Het energielabel kan een positief effect hebben op de verkoopprijs

Wat belangrijk is om te weten

 • Een huiseigenaar is verplicht om een energielabel te overhandigen bij de verkoop of verhuur van een woning. Een label is te verkrijgen via een gecertificeerde adviseur die zelf de prijs voor de afgifte bepaalt.
 • Bij meerdere vergelijkbare appartementen of rijtjeswoningen kan er een energielabel gebaseerd worden op representativiteit. Hierbij beoordeelt een adviseur deze representatieve woning die dan wordt gebruikt voor het energielabel van de andere woningen. Op deze manier kunnen de kosten voor de adviseur worden gedrukt.
 • Studentenhuizen kunnen een energielabel krijgen voor het hele gebouw.
 • Voor nieuwbouwwoningen geldt een zogenoemd energieprestatiecertificaat (EPC). Wanneer een bouwvergunning niet langer dan 10 jaar geleden is aangevraagd, dan mag de huiseigenaar bij een eventuele verkoop de EPC-berekening overhandigen in plaats van een energielabel.

Kopers en huurders

Voordelen

 • Eventuele besparingstips zorgen ervoor dat er minder energie wordt verbruikt (en dus minder geld wordt uitgegeven)
 • De woning is uiteindelijk meer waard en biedt meer comfort

Wat belangrijk is om te weten

 • Een huiseigenaar is verplicht een energielabel te overhandigen aan een potentiële koper of huurder.
 • Een afschrift van het energielabel hoort ook te worden overhandigd
 • Wanneer het huis energiezuiniger wordt gemaakt, dan kan er bij de bank een goedkopere groene hypotheek worden aangevraagd.

Energielabel in 2015 eenvoudiger

Omdat ieder energielabel door een gecertificeerd adviseur moet worden uitgegeven heeft de minister voor Wonen Rijksdienst gekeken naar een meer eenvoudige oplossing. Particuliere woningeigenaren kunnen dan in de toekomst zelf een energielabel opstellen via het internet. Het kan volgens de minister vergeleken worden met een vooringevulde belastingaangifte. De eigenaar hoeft weinig gegevens in te vullen en een onafhankelijke deskundige kan op afstand eventueel meekijken. Na een goedkeuring wordt het energielabel opgenomen in de landelijke database. In andere Europese Unie lidstaten wordt al op een dergelijke manier een energielabel uitgegeven.

Toch niet zo eenvoudig

Echter, woedt er al drie jaar een kleine “informatie-oorlog” waarin het ministerie doet voorkomen, dat een label, waarbij geen gecertificeerd inspecteur een woningopname doet, maar de eigenaar zelf, zou kunnen voldoen aan de Europese Richtlijn, die voorschrijft dat alleen een gecertificeerd EPA-W opnemer ter plaatse kan constateren welke gegevens in het model moeten worden ingevoerd. Dat is “op afstand” fysiek onmogelijk. Elk commentaar vanuit de Europese Commissie of door de Nederlandse EPA-W brancheverenigingen hierover wordt tot nog toe stelselmatig genegeerd. Als voor het einde van deze maand er geen Nederlandse regelgeving is geïmplementeerd die tot een gecertificeerde opname leidt, dreigt net als voor vele andere Europese lidstaten, een boete die voor Nederland alleen (sinds 2008) circa 70 miljoen per jaar beloopt, dus nu al bijna 500 miljoen euro. De toenmalige minister Donner en de Raad van State hebben dit herhaaldelijk aangegeven, maar de VVD minister en het ministerie veinzen nog immer dat een “vereenvoudigd label” voldoende is bij verkoop of verhuur.

Voor verkoop en verhuur is het energielabel dat uit de verwachte internet applicatie komt, niet voldoende voor het ontlopen van een boete voor het ontbreken van een label.